Tag: Historia

Hezychazm – od ojców pustyni do św. Grzegorza Palamasa

Historia, Ojcowie pustyni

Święty Grzegorz Palamas zebrał, usystematyzował i rozwinął doktrynę mistyki hezychastycznej, jednak jej historia jest bardzo długa i bogata. Początki tej duchowości sięgają pierwszych ojców pustyni w Egipcie, Syrii i Palestynie.

Więcej

Śmiech, łzy i humor mnichów egipskich

Historia, Ojcowie pustyni

Czy mamy zatem sądzić, że mnisi egipscy byli podobni do Pambo, jednego z wielkich mnichów z Nitrii, o którym mówiono, że nigdy się...

Więcej

Ewagriusz z Pontu – filozof na pustyni

Historia, Ojcowie pustyni

Ewagriusz pochodzący z Pontu, na pustyni Cele w Egipcie, gdzie mieszkał w końcu IV w., stworzył dzieło, które wywarło głęboki...

Więcej

Św. Benedykt z Aniane, czyli drugi Benedykt

Duchowość monastyczna, Historia

Święty Benedykt z Aniane na potrzeby prowadzonej przez siebie szeroko zakrojonej akcji reformatorskiej klasztorów Cesarstwa, zebrał wszystkie znane mu reguły monastyczne w liczbie dwudziestu sześciu w jednym dziele…

Więcej

Duchowość, historia i tradycja monastyczna

Duchowość monastyczna, Historia

Czy Boga możemy spotkać kiedy indziej niż dzisiaj? Pytanie jest oczywiście prowokacją. Jak się domyślamy, odpowiedź powinna...

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Czego nie znajdziemy w „Regułach”?

Historia, Ojcowie pustyni

To istotne pytanie i nie wynika z przewrotności historyka szukającego przysłowiowej dziury w całym, gdyż poszukiwanie odpowiedzi na...

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Budowanie tradycji

Historia, Ojcowie pustyni

Choć Kasjan jest rzecznikiem monastycyzmu cenobitycznego, w wielu miejscach obu dzieł odwołuje się do doświadczeń i wypowiedzi eremitów (czy dokładniej: mnichów z laur), których poznał lub o których słyszał w Egipcie, a które my znamy przede wszystkim z różnych kolekcji apoftegmatów.

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Co wiemy o życiu św. Jana Kasjana?

Historia, Ojcowie pustyni

Kasjan był zwolennikiem doktryny Orygenesa, z którą zapoznał się jeszcze w Betlejem. W Egipcie wszedł do kręgu wielkiego pisarza...

Więcej

Św. Pachomiusz: człowiek i jego działalność

Historia

Obraz, jaki się wyłania z żywotów Pachomiusza, jest fascynujący. Bogate i dynamiczne doświadczenie ludzkie i chrześcijańskie jest...

Więcej

Nowy typ monastycyzmu. Kim był św. Pachomiusz?

Historia

Dokumenty, które pozwalają nam poznać Pachomiusza, są trojakiego rodzaju: biografie, urocze, niemniej podejrzewane o deformację hagiograficzną; teksty normatywne, suche, lecz pozwalające uchwycić społeczne funkcjonowanie „koinonia”; piękne kazania i zagadkowe listy.

Więcej
Zamknij