Tag: Irénée Hausherr SJ

Rozkwit modlitwy Jezusowej

Modlitwa Jezusowa

Wiemy, w jakiej atmosferze narodziła się i rozwijała: w środowisku zakonnym, które cechowało oddanie „penthos” – była to bowiem modlitwa o charakterze pokutnym; w kręgu ascetów poszukujących modlitwy nieustannej, która umożliwia podtrzymywanie ciągłej pamięci o Bogu…

Więcej

Drogi modlitwy nieustannej. Znaczenie i cel modlitwy Jezusowej

Modlitwa Jezusowa

Z poszukiwań modlitwy nieustającej narodziła się modlitwa zwana Jezusową. Jeśli chcemy ją zrozumieć, umiejscowić i ocenić jej...

Więcej
Zamknij