Tag: Jeremy Driscoll OSB

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? Homilia

Liturgia

Ten spośród wyświęconych, który głosi kazanie, powinien stanowić dla zgromadzonych rękojmię, że słyszane przez nich jego słowa odzwierciedlają apostolską wiarę Kościoła…

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 3

Liturgia

Następnie kapłan wzywa ludzi, by wyznali swe grzechy, napominając również samego siebie. Główną przyczynę, dla której czyni się...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 2

Liturgia

Kiedy umilknie śpiew i wszyscy są zebrani na swoich miejscach, pierwszą rzeczą, jaką czyni kapłan, jest znak krzyża, który kreśli...

Więcej

Co się wydarza podczas Mszy Świętej? / część 1

Liturgia

Zgromadzenie, które zwołał Bóg, powstaje i zaczyna śpiewać. Piękno śpiewu nie pozostaje bez znaczenia dla zrozumienia tego, co się wydarza. Świadczy ono o pięknie jednej wiary wielu chrześcijan na całym świecie.

Więcej
Zamknij