Tag: Karol van Oost OSB

„Dom” benedyktyna

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt, chcąc utrwalić w każdym ze swych synów to poczucie rodzinne, dodał w Regule swojej do szeregu innych ślubów ślub stałości (por. RB 58,15–17)

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 2

Święty Benedykt i jego Reguła

Opat ma dwie możliwości: może rządzić doctrina et exemplis – nauką i przykładem. Konieczność nauki nie ulega tu żadnej...

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 1

Święty Benedykt i jego Reguła

Rozdział 2 Reguły podaje przełożonemu pełną wizję przełożeństwa, stanowiąc pod tym względem doskonale dopracowane arcydzieło....

Więcej

Klasztor to nie dom wypoczynkowy

Święty Benedykt i jego Reguła

Całą postać moralną św. Benedykta znajdujemy w jego Regule, jest ona bowiem dojrzałym owocem doświadczenia naszego Ojca, przeszłości monastycznej, a równocześnie całej duchowości Ojców, całej tradycji. Bo św. Benedykt jest przede wszystkim człowiekiem tradycji, odnosi się do niej z głębokim szacunkiem.

Więcej
Zamknij