Tag: Katarzyna Mechtylda de Bar

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Chrystus, nasz Pan, jest pełen wiedzy Bożej; jest święty świętością samego Boga, a Jego słowa są słowami życia wiecznego, a więc są nieomylne.

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Proście bez ustanku o tego Boskiego Ducha. On jest darem, a nie nagrodą! Dar jest podarowany – daje się darmo. Rozważcie, jaka to...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (2)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Waszą gwiazdą było powołanie do Instytutu i chociaż nie była ona widzialna, jak w wypadku Mędrców, otrzymałyście wewnętrzne...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (1)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Niech powiększą się wasze pragnienia i zapał waszych serc w oczekiwaniu na przyjście Jezusa…

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (5)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

O moje Siostry, przez profesję jesteście własnością Boga. Czy kiedykolwiek dobrze to przemyślałyście? Czy wierzymy w to? Czy...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Modlitwa serca – to wierzyć w Boga w nim obecnego, adorować Go tam i oddawać się Mu z miłością. Taka modlitwa nie wymaga...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Wielkie misterium Eucharystii trwa nieprzerwanie. Nie przemija jak inne święta. Jezus jest zawsze gotowy dać wam dowody swej miłości: dziś, jutro, codziennie.

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (2)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Chrystus przychodzi, aby być naszym życiem, naszym działaniem. A ponieważ nie umiemy ani się modlić, ani adorować, ani składać...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (1)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Mam wielką wątpliwość, czy naprawdę czynimy zadość obowiązkowi uczestniczenia we Mszy Świętej, jeżeli całym sercem nie wnikamy...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rys biograficzny (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Do Rouen wyruszy po raz pierwszy 8 marca 1677 r., dokładnie w trzecią rocznicę śmierci hrabiny.  Przyjęto ją tam owacyjnie, zdawałoby się, że wszystko powinno pójść gładko, lecz niemożność znalezienia odpowiedniego domu za cenę „na mniszą kieszeń” spowodowała trudności ciągnące się całymi latami…

Więcej
Zamknij