Tag: Katarzyna Mechtylda de Bar

Chcąc adorować, niekoniecznie trzeba wciąż powtarzać: „Boże, wielbię Cię”…

Duchowość monastyczna

Nie zatrzymujcie się więc na tym, co odczuwają zmysły, lecz na tym, czego żąda od was wiara, i za nią podążajcie.

Więcej

Jak uwielbiać Boga? Jak odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość?

Duchowość monastyczna

Pustynią dla duszy miłującej jest modlitwa. Dusza wejdzie tam przez milczenie i oddalenie się od wszystkich stworzeń i od samej...

Więcej
Zamknij