Tag: Katarzyna Mechtylda de Bar

Droga paschalnego zawierzenia. Duchowa podróż Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu

Duchowość monastyczna

Dwie uroczystości wielkanocne spinają klamrą całe życie Matki Mechtyldy…

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Listy do klasztoru warszawskiego

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Mogę was zapewnić, że od waszego wyjazdu nie znajdę odpoczynku, aż otrzymam wiadomość o szczęśliwym zakończeniu waszej podróży....

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Chrystus, nasz Pan, jest pełen wiedzy Bożej; jest święty świętością samego Boga, a Jego słowa są słowami życia wiecznego, a...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Proście bez ustanku o tego Boskiego Ducha. On jest darem, a nie nagrodą! Dar jest podarowany – daje się darmo. Rozważcie, jaka to łaska. Z naszej strony nie ma żadnej zasługi.

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (2)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Waszą gwiazdą było powołanie do Instytutu i chociaż nie była ona widzialna, jak w wypadku Mędrców, otrzymałyście wewnętrzne...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (1)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Niech powiększą się wasze pragnienia i zapał waszych serc w oczekiwaniu na przyjście Jezusa......

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (5)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

O moje Siostry, przez profesję jesteście własnością Boga. Czy kiedykolwiek dobrze to przemyślałyście? Czy wierzymy w to? Czy jesteśmy o tym przekonane? Czy nasze serca są przeniknięte tą prawdą, że jesteśmy całe oddane Bogu?

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Modlitwa serca – to wierzyć w Boga w nim obecnego, adorować Go tam i oddawać się Mu z miłością. Taka modlitwa nie wymaga...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Wielkie misterium Eucharystii trwa nieprzerwanie. Nie przemija jak inne święta. Jezus jest zawsze gotowy dać wam dowody swej miłości:...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (2)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Chrystus przychodzi, aby być naszym życiem, naszym działaniem. A ponieważ nie umiemy ani się modlić, ani adorować, ani składać ofiar w sposób odpowiedni do wielkości i godności Boga, Jezus wszystko to czyni w nas podczas Komunii Świętej…

Więcej
Zamknij