Tag: Konrad Małys OSB

Przywrócona nadzieja wieczności. Tajemnica okresu wielkanocnego

Liturgia

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista.

Więcej

Modlitwa – tajemnica serca

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Mowa serca, czyli dialog z Bogiem. O różnych wymiarach milczenia

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Klimat wewnętrznej adoracji i skupienia. O milczeniu

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista.

Więcej

Zrozumieć własne serce. W poszukiwaniu sensu życia

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Przesłanie wiersza „Królestwo” C. K. Norwida a duchowość benedyktyńska

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Biografia św. Benedykta jako opis drogi wtajemniczenia chrześcijańskiego

Święty Benedykt i jego Reguła

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista.

Więcej

Duchowa siła w walce wewnętrznej. O oczyszczeniu świątyni duszy

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Czy demokracja zagraża klasztorom? Dobre rozeznanie w relacji przełożony-wspólnota

Duchowość monastyczna

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia...

Więcej

Przewyższyłeś zabieganą Martę, a wyrosła z ciebie tylko fałszywa Maria

Duchowość monastyczna

Ojciec Ansgar Schmidt – były Opat Prezes Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania – wyraził się kiedyś z przekąsem: „Z kapłanami w klasztorach zawsze problem – zawsze!”

Więcej
Zamknij