Tag: Konrad Małys OSB

Czytając Norwida w klimacie benedyktyńskiego opactwa

Czytelnia

Norwid nie był mnichem, jest jednak spadkobiercą takiej właśnie „szkoły poznania”, która łączy wysiłek myśli z ożywionym płomienną wiarą udziałem w misterium Boga i człowieka i z zaangażowaniem sercem w sprawy ludzi.

Więcej

Portret św. Benedykta z Nursji

Święty Benedykt i jego Reguła

Jak przerzucić pomost pomiędzy naszym ludzkim doświadczeniem wiary, tam gdzie spotykamy się z naszymi ludzkimi słabościami i upadamy...

Więcej

Posłuszeństwo a manipulacja

Duchowość monastyczna

Samą relacją posłuszeństwa jako taką można bowiem manipulować, i to do tego stopnia, że od strony formalnej wszystko będzie „w...

Więcej

Wydawnictwo i liturgia

Liturgia

Aby jednak tak żyć, aby modlitwa chórowa i udział w liturgicznych celebracjach nie stawały się jedynie mechanicznym powtarzaniem słów i czynności, lecz były owocnym czerpaniem ze źródła, potrzebne jest pewne wtajemniczenie, pewna szkoła liturgicznej duchowości.

Więcej

O posłuszeństwie. Cztery wymiary wtajemniczenia

Święty Benedykt i jego Reguła

Piękna benedyktyńska szkoła wtajemniczenia w życie wewnętrzne, które wykorzystując okoliczności, w których w danym momencie...

Więcej

Życie i duch kształtowane przez liturgię – tradycja mnisza

Liturgia

Aby jednak tak żyć, aby modlitwa chórowa i udział w liturgicznych celebracjach nie stawały się jedynie mechanicznym powtarzaniem...

Więcej

Mądry przewodnik

Święty Benedykt i jego Reguła

Wobec takiej trudności zawiadomiono męża Bożego, prosząc by przyszedł i modlitwą odpędził wroga, bo inaczej kamienia nie uniosą. Benedykt natychmiast przybył, pomodlił się, pobłogosławił. I ogromny głaz został tak łatwo podniesiony, jakby w ogóle nic nie ważył.

Więcej

Dobra gorliwość

Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy Got zabrał się z całym rozmachem do roboty w gąszczu cierni, ostrze wyskoczyło mu z rękojeści i wpadło do jeziora. A woda...

Więcej

Łagodny ojciec

Święty Benedykt i jego Reguła

Nazajutrz, gdy przyszli znowu do niego w sprawie wody ci sami bracia, powiedział im: „Idźcie, poszukajcie skały z trzema ułożonymi...

Więcej

Trudny brat

Święty Benedykt i jego Reguła

Następnego więc dnia, po zakończeniu modlitwy, kiedy mąż Boży wyszedł z oratorium i znalazł stojącego na zewnątrz mnicha wychłostał go rózgą, aby wyleczyć z zaślepienia serca. Od owego dnia czarny człowieczek nie mógł już go do niczego nakłonić.

Więcej
Zamknij