Tag: Literatura monastyczna

Publikacje źródłowe Ewagriusza z Pontu

Literatura monastyczna

Ewagriusz z Pontu, uważany za pierwszego z Ojców Pustyni, który pisał, swoje myśli czerpie z doświadczenia osobistego, jak i swoich braci na pustyni. Późniejsi pisarze, świadomie lub nie, bardzo często odnoszą się do jego myśli i z niej czerpią podstawowe rozróżnienia i pojęcia.

Więcej

Publikacje źródłowe św. Jana Kasjana

Literatura monastyczna

Jan Kasjan należy do tych autorów, których wpływ trudno przecenić. Jego dzieła, czytane i przepisywane przez wieki, należą do...

Więcej

Słuchaj, synu, nauk mistrza… Darmowe e-booki

Literatura monastyczna

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie,...

Więcej

O medaliku św. Benedykta

Literatura monastyczna

Św. Benedykt dostąpił zaszczytu pojawienia się na tym samym medaliku wraz z wizerunkiem Krzyża św., aby podkreślić skuteczność, ja­ką ten święty znak miał w jego rękach Św. Grzegorz Wielki, który napisał żywot świętego patriarchy, ukazuje go nam jako odpędzającego swe własne pokusy znakiem Krzyża…

Więcej

Modlitwa Jezusowa. Teoria i praktyka

Literatura monastyczna

Kiedy dzięki pamięci o Bogu zamkniemy wszystkie wyjścia umysłu, trzeba, byśmy dostarczyli mu jakiejś aktywności, która by...

Więcej

O praktyce „lectio divina”

Literatura monastyczna

Lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, co Bóg mówi do nas. Jest to osobiste czytanie...

Więcej

Mądrość Ojców Pustyni. Publikacje źródłowe i opracowania

Literatura monastyczna

Mówił abba Makary: „Kiedy byłem młody odczuwałem w celi zniechęcenie i wyszedłem na pustynię mówiąc do swoich myśli: «Tego, kogo spotkam, zapytam, aby mi dopomógł»…

Więcej

Komentarze liturgiczne

Literatura monastyczna

Cóż prostszego od wyboru: oczywiście życie! Kto by wybierał śmierć?! Ale właśnie takiego wyboru kiedyś człowiek dokonał i do...

Więcej

Publikacje źródłowe i opracowania na temat ośmiu duchów zła

Literatura monastyczna

Nie patrz ani na prawo, ani na lewo , lecz w każdej sprawie trzymaj się środka. Zbadaj swe myśli, czy są w zgodzie z bojaźnią...

Więcej

Komentarze do „Reguły” św. Benedykta

Literatura monastyczna

Kto się nie wywyższa, nie ma problemu z milczeniem, bo nie ma ambicji udowodnienia, że ma rację, albo wyjaśnienia do końca, co właściwie chciał powiedzieć, kiedy go nie zrozumiano…

Więcej
Zamknij