Tag: Liturgia

Jak w wymiarze naszego codziennego życia realizuje się prawda Słowa, które stało się Ciałem?

Liturgia

Jeżeli ciało to jestem ja w relacji do innych, to w teologii Eucharystii i nie tylko Eucharystii, inaczej trzeba postawić akcent.

Więcej

Mszalik – przewodnik po tajemnicach wiary

Duchowość monastyczna, Liturgia

Idea Mszalika pojawiła się w środowiskach związanych z odnową liturgiczną, a więc głównie animowanych przez wielkie opactwa...

Więcej

Liturgia powinna być wyrazem naszej wiary, która jednocześnie musi się wyrażać właściwą postawą

Liturgia

Liturgia, będąc najważniejszym wspólnym dziełem wspólnoty kościelnej, nie jest sama w sobie wystarczająca......

Więcej

Psalmy wprowadzają serce i umysł w obecność Boga żywego

Duchowość monastyczna, Liturgia

Nie wolno nam wyobrażać sobie, że śpiewanie psalmów wiąże się z „techniką” kontemplacji. Nie można uważać psalmów za instrumenty duchowe, które, kiedy się nimi odpowiednio manipuluje, doprowadzają nas do pewnego szczególnego stanu psychicznego.

Więcej

Miłość, jakiej Bóg pragnie, polega wpierw na życiu pełnym życzliwej atmosfery między ludźmi

Liturgia

Poznać Boga, Tego, który jest miłością, to po prostu wejść w miłość, samemu kochać. Nic prostszego....

Więcej

Tylko Duch, nowy duch ożywiający nas, może nam przywrócić życie…

Liturgia

My pragniemy pokoju, wołamy o pokój, a tak trudno nam go zachować, i to zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak w relacjach pomiędzy...

Więcej

Wybór Jezusa i Jego przykazania miłości oznacza zdecydowany wybór życia i dobra

Liturgia

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze zakorzenienie w świecie jest tak wielkie, że trudno nam zobaczyć życie takie, jakie nam daje Chrystus zmartwychwstały.

Więcej

Nowe spojrzenie na życie i na nas samych

Liturgia

Dopiero doświadczenie obecności Zmartwychwstałego i moc Ducha Świętego pozwoliły uczniom głosić prawdziwą Ewangelię, pełną...

Więcej

Umiejętność rozpoznania właściwej drogi jest czymś zasadniczym w naszym życiu

Liturgia

Chrystus jest naszą drogą przez to, że w swoim życiu postępujemy tak, jak On postępował. Naśladujemy Jego sposób reagowania i...

Więcej

Upragniona bojaźń

Liturgia

Żyć w bojaźni… Brzmi niezbyt zachęcająco. Zastanawiając się jednak głębiej nad tą zachętą św. Piotra, trudno nie zapałać pragnieniem wypełnienia tego nakazu. Ktoś, kto żyje w bojaźni, żyje świadomie i wie, że Chrystus oddał za niego życie. I skoro został nabyty za tak wielką cenę, przy kierowaniu swoim życiem bierze Pana Boga na serio, bada, czy decyzja, którą ma podjąć, jest po myśli Bożej, czy nie.

Więcej
Zamknij