Tag: Liturgia

„Błogosławieni ubodzy”, to znaczy ci, którzy wszystko mają u Boga…

Liturgia

Nikt z nas przecież nie istnieje sam z siebie, siłą własnej woli. Życie otrzymaliśmy jako dar i dlatego pozostajemy jedynie dłużnikami Bożej łaskawości.

Więcej

Królestwo Boże to tajemnica Bożego życia w nas

Liturgia

Człowiek osamotniony w swoim życiu, pozbawiony prawdziwej więzi ze źródłem swojego istnienia, błąka się, nie znając prawdziwego...

Więcej

Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje…

Liturgia

Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje, ale nie bez naszego udziału w nim. Przede wszystkim nie daje nam...

Więcej

Zdumiewa nas pokora Jezusa

Liturgia

Chrzest z wody musimy nieustannie potwierdzać chrztem z krwi, czyli z naszego życia, nieustannego wysiłku, w którym dokonuje się umieranie i oddawanie siebie Bogu w bliźnich.

Więcej

Raduj się, ukazująca nam życie anielskie (3)

Liturgia

Maryja ukazuje nam życie anielskie jako tajemnicę, ale i jako zadanie. Chrystus, przychodząc na świat, zatarł przepaść, jaka nas...

Więcej

Raduj się, ukazująca nam życie anielskie (2)

Liturgia

Poznanie imienia w Piśmie Świętym miało ogromne znaczenie. W Biblii wszystko ma swoje imię, istnieje to, co jest nazwane. Imię nie...

Więcej

Raduj się, ukazująca nam życie anielskie (1)

Liturgia

Chrystus był na ziemi światłością cały czas, od pierwszej chwili Wcielenia. Maryja, nosząc w sobie Chrystusa, Słońce, źródło wszelkiej światłości, sama stała się gwiazdą, tą, która wskazuje drogę.

Więcej

Najważniejsza sprawa w naszym życiu: zwrócić do Boga nasze prawdziwe oblicze

Liturgia

Bóg stał się nie tylko Kimś bliskim, ale wręcz naszym krewnym! To niezwykła tajemnica! Ale relacja jest wzajemna, domaga się z...

Więcej

Nie możemy utknąć w ludzkich uczuciach i przyjemnościach…

Liturgia

Trudniej rozpoznać nasze nowe stworzenie podczas Bożego Narodzenia. To święto już od wieków jest tak szczelnie spowite w ludzką,...

Więcej

Każdy człowiek jest darem Boga

Liturgia

Ojcostwo, w przeciwieństwie do macierzyństwa, ma przede wszystkim wymiar duchowy. Ojciec jest tym, który przyjmuje kobietę z dzieckiem. On buduje im dom, jest filarem tego domu i stróżem misterium rodzenia się nowego człowieka.

Więcej
Zamknij