Tag: Liturgia

W szkole św. Benedykta. Jak liturgia kształtuje naszą duchowość?

Duchowość monastyczna, Liturgia, Święty Benedykt i jego Reguła

Podczas liturgii dokonuje się to, co jest najważniejsze dla nas od strony duchowej: udział w odwiecznym misterium uwielbienia Boga, źródła wszelkiego istnienia i otwarcie się na przemianę, jakiej Bóg ma dokonać w naszym sercu.

Więcej

Miejsce Eucharystii w „Regule” św. Benedykta

Liturgia, Święty Benedykt i jego Reguła

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Jak w wymiarze naszego codziennego życia realizuje się prawda Słowa, które stało się Ciałem?

Liturgia

Jeżeli ciało to jestem ja w relacji do innych, to w teologii Eucharystii i nie tylko Eucharystii, inaczej trzeba postawić akcent....

Więcej

Mszalik – przewodnik po tajemnicach wiary

Duchowość monastyczna, Liturgia

Idea Mszalika pojawiła się w środowiskach związanych z odnową liturgiczną, a więc głównie animowanych przez wielkie opactwa benedyktyńskie Zachodu, takie jak Maredsous, Zevenkerken, Maria Laach czy opactwa augustianów.

Więcej

Liturgia powinna być wyrazem naszej wiary, która jednocześnie musi się wyrażać właściwą postawą

Liturgia

Liturgia, będąc najważniejszym wspólnym dziełem wspólnoty kościelnej, nie jest sama w sobie wystarczająca......

Więcej

Psalmy wprowadzają serce i umysł w obecność Boga żywego

Duchowość monastyczna, Liturgia

Nie wolno nam wyobrażać sobie, że śpiewanie psalmów wiąże się z „techniką” kontemplacji. Nie można uważać psalmów za...

Więcej

Miłość, jakiej Bóg pragnie, polega wpierw na życiu pełnym życzliwej atmosfery między ludźmi

Liturgia

Poznać Boga, Tego, który jest miłością, to po prostu wejść w miłość, samemu kochać. Nic prostszego.

Więcej

Tylko Duch, nowy duch ożywiający nas, może nam przywrócić życie…

Liturgia

My pragniemy pokoju, wołamy o pokój, a tak trudno nam go zachować, i to zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak w relacjach pomiędzy...

Więcej

Wybór Jezusa i Jego przykazania miłości oznacza zdecydowany wybór życia i dobra

Liturgia

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze zakorzenienie w świecie jest tak wielkie, że trudno nam zobaczyć życie takie, jakie nam...

Więcej

Nowe spojrzenie na życie i na nas samych

Liturgia

Dopiero doświadczenie obecności Zmartwychwstałego i moc Ducha Świętego pozwoliły uczniom głosić prawdziwą Ewangelię, pełną rzeczywistość wbrew pozorom tego świata.

Więcej
Zamknij