Tag: Maksymilian Nawara OSB

Bartymeusz pod Jerychem (2)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej

Bartymeusz pod Jerychem (1)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Praktyka wyciszenia i nasłuchiwania w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki. Modlitwa

Modlitwa Jezusowa, Ojcowie pustyni

Propozycja wezwania modlitewnego przedstawiona przez Diadocha wpisuje się zatem w samo serce objawienia. Wezwanie „Panie Jezu” obejmuje w swej prostocie całą rzeczywistość, jest ukoronowaniem historii zbawienia i wyrazem pragnienia go dla wszystkich ludzi.

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki. Życie i dzieła

Historia, Ojcowie pustyni

Fragmenty dzieł Diadocha, uznanego za jednego z czołowych nauczycieli modlitwy imieniem Jezus, zostały włączone do zbioru "Filokalii"...

Więcej

Spojrzeć na rzeczywistość interpersonalnie. Kilka refleksji o pierwszym stopniu pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Pokora nie jest czymś, co można narzucić, lub co można sobie postanowić. To raczej droga upodobnienia się do Pana i tak też Benedykt...

Więcej
Zamknij