Małgorzata Borkowska OSB

Abba Makary Egipcjanin / część 2 /

Ojcowie pustyni

Opowiadano, że w Sketis dwaj bracia zgrzeszyli i abba Makary Aleksandryjczyk wykluczył ich z kościoła. Ktoś przyszedł i opowiedział o tym abba Makaremu Wielkiemu, Egipcjaninowi, a on rzekł: „To nie ci bracia są wykluczeni, ale wykluczony jest Makary”…

Więcej

Abba Makary Egipcjanin / część 1 /

Ojcowie pustyni

Kiedy byłem młody i mieszkałem w celi w Egipcie, złapano mnie i wyświęcono, żebym był duchownym w tej wiosce. A nie chcąc...

Więcej

Abba Marek, uczeń Sylwana

Ojcowie pustyni

Kiedyś przyszła matka abba Marka i chciała go zobaczyć; a przyszła z okazałym orszakiem. Starzec wyszedł do niej, a ona prosiła:...

Więcej

Abba Lucjusz

Ojcowie pustyni

Do abba Lucjusza do Enaton przyszli kiedyś mnisi zwani euchitami; a starzec ich zapytał: „Jaką ręczną pracą wy się zajmujecie?” Odrzekli: „My pracy ręcznej nie tykamy, ale według słów apostoła modlimy się nieustannie”.

Więcej

Abba Lot

Ojcowie pustyni

Pewien starzec przyszedł do abba Lota, który mieszkał koło małego bagna w Arsinoe, i prosił go o celę, a on mu ją wyznaczył....

Więcej

Uwagi mniszki #4 O codziennej pracy fizycznej

Święty Benedykt i jego Reguła

Mnisi mają dzielić czas pomiędzy „godzinami” chórowymi na pracę i modlitewne czytanie, nie zostawiając sobie – poza koniecznym...

Więcej

Abba Longin

Ojcowie pustyni

Abba Longin radził się abba Lucjusza co do trzech myśli. I mówił: „Pragnę odejść na obczyznę”. Starzec mu odpowiedział: „Jeśli nie będziesz panował nad językiem, nigdzie nie będziesz obcy, dokądkolwiek byś poszedł; dlatego zapanuj nad językiem tutaj, a będziesz na obczyźnie”.

Więcej

Uwagi mniszki #3 O mierze posiłku i napoju

Święty Benedykt i jego Reguła

Zadbano już o zdrowie ciała, więc i zdrowie ducha domaga się troski! Opat powinien tak wypośrodkować, żeby mnisi mieli skąd...

Więcej

Abba Kronios

Ojcowie pustyni

Zapytał brat: „Co znaczy to słowo?” Starzec odrzekł: „Jeżeli dusza czuwa i odrywa się od rozproszeń, i wyrzeka się własnych...

Więcej

Abba Kopris

Ojcowie pustyni

Rzekł abba Kopris: „Błogosławiony, który znosi trudy z dziękczynieniem” / Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1

Więcej
Zamknij