Tag: Małgorzata Borkowska OSB

Brygida Szwedzka. W trosce o Boży ład

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Najpierw była patronką przeciw krzyżakom. To dlatego, że jest w księdze jej objawień ów (rozsławiony przez Sienkiewicza) tekst grożący im straszną karą za sprzeniewierzenie się szczytnemu powołaniu chrześcijańskich rycerzy.

Więcej

Trzeba umieć odróżnić ważne od nieważnego; wiedzieć, co ziarno, a co plewy…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Gdyby dusza ludzka nie była nieśmiertelna, gdyby istniało tylko to życie, to sens miałoby hasło: jedzmy i pijmy, użyjmy, ile się...

Więcej

Elżbieta z Schönau. Kłopoty z filtrem

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Prawda Boża wśród tych wszystkich floresów ginie; jedyne, co zostaje, to zapis duszy, wyrywającej się do Boga, pragnącej kontaktu z...

Więcej

O nieśmiertelności duszy i rzeczach ostatecznych

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Dlatego powiedziano: nie kradnij, nie pożądaj – bo nie tylko utrudniasz przez to życie bliźniemu, ale i własną duszę wikłasz w sprawy tego świata.

Więcej

Miłość równie potężna jak delikatna

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Żyjemy w trudnych czasach. Powiedzmy sobie szczerze: każde czasy są trudne, w żadnych nie brak problemów, a w dodatku im człowiek...

Więcej

No rzeczywiście, twarz nie była męska… ale czy zakonnica może być taka duża?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Wiesz co, Misiu, zabierz ty się lepiej do jakiegoś pisania, bo sprzątać to ty się nigdy nie nauczysz......

Więcej

Świętość czy miłość?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Nie jest wszystko jedno, czy mówimy „Bóg”, czy „religia”; czy mówimy „Chrystus” czy „chrześcijaństwo”. W pierwszym wypadku utrwalamy swój stosunek do Osoby, w drugim zaś naszym punktem odniesienia staje się rzecz, idea, abstrakcja.

Więcej

O kobiecie, której Chrystus nie potępił

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Grzeszny, który odważa się potępiać tam, gdzie Bezgrzeszny nie potępił, zobaczy napisane na piasku jakieś słowo dla siebie tylko...

Więcej

Bez sensu nie da się żyć, można najwyżej wegetować…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Potrzebujemy zrozumienia i potrzebujemy spotkania. Bóg daje nam jedno i drugie: tyle, ile potrzeba i wtedy, kiedy potrzeba. Inicjatywa...

Więcej

Co to znaczy „powstać z martwych”?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Bóg nieraz nas zaskakuje dosłownością swoich obietnic. Może to z racji naszego braku ufności, może zanadto Go przykrawamy do naszych własnych ograniczeń.

Więcej
Zamknij