Małgorzata Borkowska OSB

Abba Mojżesz / część 2

Ojcowie pustyni

I to powiedział: „Jeśli postępowanie nie zgadza się z modlitwą, na próżno trudzi się taki człowiek”. A brat zapytał: „Co to jest zgodność postępowania z modlitwą?” Starzec odrzekł: „To znaczy nie robić samemu tego, o co się Boga prosi…

Więcej

Abba Mojżesz / część 1

Ojcowie pustyni

Kiedyś abba Mojżesz był strasznie kuszony do nieczystości; i nie mogąc już dłużej wysiedzieć w celi, poszedł i opowiedział o tym...

Więcej

Abba Mios

Ojcowie pustyni

Powiedział abba Mios z Belos: „Posłuszeństwo za posłuszeństwo: kto słucha Boga, tego i Bóg słucha”....

Więcej

Geografia strachu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Chciałabym dla Polski takiej wiary, dla Kościoła w Polsce takiej miłości, żeby tutaj nikt (jak ostrzegał Papież) nie głosił prawdy w sposób, który prawdzie ubliża i szkodzi. Żeby jedni nie ograniczali się do samego tylko mówienia „Panie, Panie” (por. Mt 7,21n) – a drudzy, przez krańcową reakcję na tamten błąd, nie wstydzili się nazywać Pana Panem.

Więcej

Abba Megethios

Ojcowie pustyni

I zdarzyło się, jak sam opowiadał, że odwiedził go jeden ze świętych i zapytał: „Jak sobie urządziłeś życie na tej pustyni,...

Więcej

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

A może chcesz, żebyśmy jeszcze raz zaryli nosem w ziemię i zrozumieli lepiej własną małość. Więc nie wódź nas na pokuszenie;...

Więcej

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jeśli moim celem jest spełnienie nakazu Chrystusa, po prostu z miłości do Niego – to będę umiała zastosować nawet mocne środki. Ofiarować swój ból w intencji winowajcy.

Więcej

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Stwierdzamy, że nawet to, co zdobywamy własną pracą, mamy od Boga. On daje nam do tej pracy siły, zdolności, warunki, motywację....

Więcej

O woli Ojca

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Wola Ojca jest więc drogą i darem: co do tego nie mogą mieć w niebie żadnej wątpliwości ci, którzy już tam doszli! Jeśli my...

Więcej

O królestwie Ojca

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

A gdybyśmy spytali zwykłego ziemskiego ojca, kiedy czuje, że sprawy w jego domu idą tak, jak iść powinny? Odpowiedziałby zapewne, że wtedy, kiedy dzieci rosną zdrowo i żyją w zgodzie. Jest więc skrawkiem Królestwa Ojca każde zdrowie moralne, każda zgodność naszego życia z celem, dla którego On nas stworzył.

Więcej
Zamknij