Tag: Małgorzata Borkowska OSB

Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie: ta, której od nas zażądano, jest przecież nadmiernie wysoka! Więc wyrzekamy się, ale częściowo; sprzedajemy, ale nie wszystko…

Więcej

Cyraneczka nie ptak, dziewczyna nie ludzie…

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Kobieta, jak każdemu wiadomo, traktuje odzież nie tylko użytkowo: pragnie także przy jej pomocy uwydatnić swoją urodę. I to, jak od...

Więcej

Współpraca z Łaską

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Łaską jest cała historia zbawienia, uwieńczona łaską nad łaskami: obecnością Boga w naszych sercach, wlanym Darem. Tę obecność...

Więcej

Trzeba zaufać Bogu

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Bóg jest wieczny. Nie miał początku ani nie będzie mieć końca. My żyjemy w czasie i widzimy zdarzenia kolejno, On wszystko ogarnia naraz. Trudno nam to pojąć, ale jest pewna analogia: Bóg patrzy na czas świata trochę tak, jak autor patrzy na czas akcji swojej powieści.

Więcej

Dziwactwa liturgiczne

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Niemal każdy ksiądz, przynajmniej od czasu reformy soborowej, rozwija jakieś własne dziwactwa liturgiczne; głównie wtedy, kiedy mu...

Więcej

Modlitwa uboga u Ojców Pustyni

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Pierwszy kontakt z życiem modlitwy takim, jakiego obraz znajdujemy w naukach Ojców Pustyni spisanych w tzw. Gerontikon (Księdze...

Więcej
Zamknij