Tag: Medytacja chrześcijańska

Najczęstsze trudności w medytacji

Medytacja chrześcijańska

Podczas rozproszeń należy wracać do tematu medytacji. Nie przejmować się nimi. Zadaniem modlącego się nie jest osiągnięcie sukcesu. Tak naprawdę chodzi o twoje spotkanie z Chrystusem. Ucz się przebywać w Jego obecności.

Więcej

Jak zacząć medytować?

Medytacja chrześcijańska

Przede wszystkim bądź uważny. Wyznacz sobie czas na medytację (rano, kiedykolwiek – 5, 10 lub 20 minut). Ilość czasu, jaką należy...

Więcej

Owoce medytacji

Medytacja chrześcijańska

Medytacja uczy być tu i teraz całym sobą, uczy spostrzegawczości, przenikliwości, wrażliwości, wzmacnia intuicję, wprowadza...

Więcej

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska

Kiedy jestem świadomy mego istnienia tu i teraz, odczuwania zmysłami i intuicją rzeczywistości, w której żyję, mogę dostrzec Obecnego tu i teraz, Żyjącego Boga, w jakimś sensie Go „dotknąć”, doświadczyć Jego istnienia. Nie będzie to jednak „obraz” Boga ani Jego wyobrażenie w takiej czy innej formie…

Więcej

Fenomen medytacji

Medytacja chrześcijańska

Praktyka, która wymaga spełnienia jakichś specjalnych warunków, przygotowań, ma służyć osiągnięciu czegoś, nie jest medytacją....

Więcej

Praktyka medytacji chrześcijańskiej

Medytacja chrześcijańska

By wejść w to niepojęte rozumem Misterium, trzeba świadome być tu i teraz, czyli świadomie trwać w chwili obecnej. To podstawa...

Więcej

Wyjście w nieznane z Mojżeszem. Medytacje ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB

Medytacja chrześcijańska

Z okazji rocznicy odejścia ojca Jana Pawła 27 listopada o godz. 20:00 udostępnimy dla wszystkich 2-godzinne rekolekcje, które ojciec wygłosił w naszym opactwie tynieckim.

Więcej

Słowo Boże w medytacji

Medytacja chrześcijańska

Medytacja nad tekstem Pisma Świętego przez stałe powtarzanie wybranej sentencji lub słowa jest właściwie wsłuchiwaniem się w to...

Więcej

Metody medytacji i jej miejsce w życiu

Medytacja chrześcijańska

Wiara jest owym właściwym dostrojeniem, jest bowiem otwartością na inność Innego, którego oczekujemy. Jest ona przeciwieństwem...

Więcej

Chrześcijańska medytacja

Medytacja chrześcijańska

W obliczu kryzysu modlitwy w naszym zachodnim chrześcijaństwie wielu ludzi odkrywa prawdziwe życie duchowe poprzez spotkanie z tradycją wschodnią. Wydaje się zatem, że istnieje potrzeba ponownego przemyślenia chrześcijańskiej medytacji i jej zasadniczych podstaw.

Więcej
Zamknij