Tag: Mnich Kościoła Wschodniego

Praktyka modlitwy Jezusowej

Fragmenty audio, Modlitwa Jezusowa

Przyzywać Imię Jezusa oznacza wkraczać na ścieżki zjednoczenia Syna i Ojca, to kontemplować, jak przez zasłonę, odblask misterium Ich zjednoczenia. Przyzywać Imię Jezusa to odnaleźć najdoskonalszy dostęp do Serca Ojca.

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Imię i Duch

Fragmenty audio

Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że Imię Jezusa zajmowało centralne miejsce w nauczaniu i działalności Apostołów. Przez...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Wieczerza Pańska

Fragmenty audio

Imię Jezusa może stać się dla nas rodzajem Eucharystii. Podobnie jak tajemnica Wieczernika stała się pewną syntezą tajemnicy życia...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Ciało Chrystusa

Fragmenty audio

Wzywanie Imienia Jezusa ma także pewien aspekt eklezjalny. W tym Imieniu spotykamy tych wszystkich, których jednoczy Pan i pośród których On mieszka. W tym Imieniu możemy ogarnąć tych wszystkich, którzy są ukryci w Sercu Boga.

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Przemienienie

Fragmenty audio

Cały wszechświat, który nie jest tylko widzialnym symbolem niewidzialnego piękna Bożego, rwie się i wzdycha ku Chrystusowi; ten...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Wcielenie

Fragmenty audio

Imię to oznacza nie tylko obecność – Ono przynosi z sobą zjednoczenie. Przyzywając Je intronizujemy Jezusa w naszym sercu,...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Pierwsze kroki

Fragmenty audio

Są różne stopnie modlitwy Jezusowej. Zostaje ona pogłębiona w miarę odkrywania przez nas w Imieniu nowych tajemnic. Powinniśmy ją rozpoczynać jako adorację i poczucie obecności, która następnie stanie się po prostu obecnością Zbawiciela (to w istocie oznacza Imię Jezusa).

Więcej

Mówiąc „Ojcze nasz”

Fragmenty audio

Wierzyć w Boga, w Jego istnienie, intelektualnie oznacza to: wierzyć, że wszechświat sam w sobie nie posiada wyjaśnienia, że poza...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej. Forma modlitwy

Fragmenty audio

Zanim rozpoczniemy wzywanie Imienia, dobrze byłoby wpierw próbować osiągnąć pokój i pewne skupienie; należy też poprosić o pomoc...

Więcej
Zamknij