Tag: Modlitwa Jezusowa

Pielgrzym: kupię sobie „Filokalię” i z niej zacznę się uczyć wewnętrznej modlitwy

Duchowość monastyczna, Filokalia, Modlitwa Jezusowa

Teraz posłuchaj – przeczytam w jaki sposób nauczyć się nieustannej, wewnętrznej modlitwy…

Więcej

Jak spotkać się z Bogiem na modlitwie?

Duchowość monastyczna, Modlitwa Jezusowa

Wezwanie „Panie Jezu” obejmuje w swej prostocie całą rzeczywistość, jest ukoronowaniem historii zbawienia i wyrazem pragnienia go...

Więcej

Pielgrzym: co znaczą słowa Apostoła: „nieustannie się módlcie”?

Duchowość monastyczna, Filokalia, Modlitwa Jezusowa

Z Bożej łaski jestem człowiekiem–chrześcijaninem, z czynów wielkim grzesznikiem, a z powołania bezdomnym pielgrzymem, najniższego...

Więcej

Rozkwit modlitwy Jezusowej

Modlitwa Jezusowa

Wiemy, w jakiej atmosferze narodziła się i rozwijała: w środowisku zakonnym, które cechowało oddanie „penthos” – była to bowiem modlitwa o charakterze pokutnym; w kręgu ascetów poszukujących modlitwy nieustannej, która umożliwia podtrzymywanie ciągłej pamięci o Bogu…

Więcej

Drogi modlitwy nieustannej. Znaczenie i cel modlitwy Jezusowej

Modlitwa Jezusowa

Z poszukiwań modlitwy nieustającej narodziła się modlitwa zwana Jezusową. Jeśli chcemy ją zrozumieć, umiejscowić i ocenić jej...

Więcej

Dzięki modlitwie Jezusowej możemy poznawać miłość i dobroć Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to świadome bycie wobec Tego, który jest. Bóg jest wszędzie, stąd z każdego miejsca możemy się do Niego...

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje możliwość poznania Boga

Rozważania tygodniowe

Kto bowiem przebywa z kimś przez określony czas, ten coraz bardziej poznaje tę osobę. Jeśli będziemy przebywać coraz więcej czasu z Bogiem, to tym samym będziemy coraz bardziej Go poznawać.

Więcej

Modlitwa Jezusowa – droga do duszy czystej, jasnej i miłej Bogu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być drogą, aby dusza stawała się czysta, jasna i miła Bogu. Jest to bowiem ukierunkowanie na Boga. Zawierzeniu...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest zawsze i wszędzie możliwa

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość przeżywania życia w obecności Boga. On jest wszędzie. On jest w nas. Możemy zawsze i wszędzie...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dar od Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem dużo głębszym, czymś większym, bo zmierza do poznania Boga, poprzez przebywanie w Jego obecności.

Więcej
Zamknij