Tag: Odo Casel OSB

Nie możemy utknąć w ludzkich uczuciach i przyjemnościach…

Liturgia

Trudniej rozpoznać nasze nowe stworzenie podczas Bożego Narodzenia. To święto już od wieków jest tak szczelnie spowite w ludzką, żłóbkową poezję, w zapach choinki, idyllę pastorałek i dźwięki fujarek, że niełatwo dostrzec tu przemianę naszego bytu.

Więcej

Pedagogiczna mądrość chrześcijańska

Święty Benedykt i jego Reguła

Prolog jest przemową albo kazaniem skierowanym do słuchaczy: Słuchaj… i nakłoń ucho swego serca. Jest on napisany żywym, czasem...

Więcej

O Prologu „Reguły”

Święty Benedykt i jego Reguła

Zanim jednak przejdziemy do samej Reguły, rozpoznajmy w jej prologu dalszy ślad duchowego sposobu myślenia, który także i tutaj...

Więcej

Właściwy środek między skrajnościami…

Święty Benedykt i jego Reguła

Życie Kościoła jest wprawdzie jednością w Chrystusie – objawionym w ciele Bogu-Logosie – posiada jednak na zewnątrz dwojakie oblicze, które można by określić jako Prawo i Ducha, z których oba są istotowo konieczne dla dalszego trwania prawdziwego Kościoła na ziemi.

Więcej
Zamknij