Tag: Odo Casel OSB

Kościół wie, że chaos nie zapanuje na trwałe, lecz znów ukaże się Słońce…

Liturgia

Kościół nie popada w zwątpienie, tak jak Judasz, lecz pokłada ufność w miłości, która objawiła się na krzyżu. Dlatego również i paschalny smutek w Kościele jest owiany nadzieją.

Więcej

Nie możemy utknąć w ludzkich uczuciach i przyjemnościach…

Liturgia

Trudniej rozpoznać nasze nowe stworzenie podczas Bożego Narodzenia. To święto już od wieków jest tak szczelnie spowite w ludzką,...

Więcej

Pedagogiczna mądrość chrześcijańska

Święty Benedykt i jego Reguła

Prolog jest przemową albo kazaniem skierowanym do słuchaczy: Słuchaj… i nakłoń ucho swego serca. Jest on napisany żywym, czasem...

Więcej

O Prologu „Reguły”

Święty Benedykt i jego Reguła

Zanim jednak przejdziemy do samej Reguły, rozpoznajmy w jej prologu dalszy ślad duchowego sposobu myślenia, który także i tutaj nawiązuje do hellenistycznych wzorów. Kiedy bowiem przypatrujemy się bliżej formie i treści prologu (praefatio) do Reguły…

Więcej

Właściwy środek między skrajnościami…

Święty Benedykt i jego Reguła

Życie Kościoła jest wprawdzie jednością w Chrystusie – objawionym w ciele Bogu-Logosie – posiada jednak na zewnątrz dwojakie...

Więcej
Zamknij