Tag: Osiem duchów zła

Trzy metody walki z ośmioma duchami zła

Osiem duchów zła

Pierwsza polega na tym, aby człowiek nie walczył bezpośrednio z wadą, która obecnie go dręczy, ale żeby wykonał krok w tył: jeżeli ktoś cierpi z powodu gniewu, powinien zbadać, co było przyczyną jego smutku (jak pamiętamy, smutek powstaje w wyniku niezaspokojonego gniewu).

Więcej

Pycha prowadzi ostatecznie do rozpaczy, do bezradności…

Osiem duchów zła

Czasami taki ktoś zaczyna popędzać samego siebie do jeszcze większej pracy, ale im więcej pracuje, im bardziej się spowiada i wysila,...

Więcej

Demon próżnej chwały jest jak trucizna zawarta w dobrym owocu

Osiem duchów zła

Ktoś działający wedle podszeptów demona próżności (bo i tak można go nazwać) ma na oku nade wszystko własny interes, nie zważa...

Więcej

Błędne koło? Dwa alternatywne rozwiązania…

Osiem duchów zła

Jak ta historia może się zakończyć? Ewagriusz podaje dwa alternatywne rozwiązania: pierwsze mówi, że wytrwałość może wprowadzić człowieka do ziemi pokoju, że w człowieka wstępuje w pewnym momencie „nowy duch”, dochodzi do wniosku, że jeszcze nie wszystko stracone i życie może jeszcze mu coś dać…

Więcej

Acedia ma wiele twarzy, ale można chyba powiedzieć, że jest to demon ucieczki

Osiem duchów zła

Ludzie postawieni wobec takich pokus podejmują decyzje skrajne: bardzo często biorą rozwody, porzucają kapłaństwo, życie zakonne…...

Więcej

Jedynym demonem, który przyjemności i radości nie daje, jest demon smutku

Osiem duchów zła

Wypala się to paliwo, ta energia, którą człowiek miał, gdy eksplodował gniewem na kogoś – i to przeradza się w smutek, czyli...

Więcej

Myśl gniewu najbardziej upodabnia człowieka do demona

Osiem duchów zła

Jak pamiętamy, pierwsze trzy demony, czyli obżarstwo, nieczystość i chciwość, prezentowały nam świat, innych ludzi, rzeczy materialne, czasami również rzeczy duchowe, jako coś, co ma zaspokoić nasze nienasycenie tu i teraz, czyli sprowadzić stworzenie, a może nawet i Boga, na płaszczyznę czysto użytkową.

Więcej

Człowiek chciwy staje się studnią bez dna

Osiem duchów zła

Chciwy nie uważa, że jego potrzeby nie mogą być zaspokojone na tym świecie, bo to jest cecha chrześcijanina, ale zachowuje się tak,...

Więcej

Tykający głośno zegar – tak chyba trzeba wyobrazić sobie nieczystość…

Osiem duchów zła

Nieczystością wbrew pozorom nie są zagrożeni głównie ludzie młodzi, ale przede wszystkim ci, którzy zaczynają odczuwać swoje...

Więcej

Obżarstwo prowadzi do zupełnej dewastacji życia na wszystkich jego poziomach

Osiem duchów zła

Ci, którzy ulegają myśli obżarstwa, postrzegają świat, w którym żyją, jako wielką potrawę do spożycia. Świat nie jest dla nich pomocą w drodze do zbawienia, znakiem istnienia Pana Boga, ale raczej rzeczą, którą muszą skonsumować…

Więcej
Zamknij