Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Źródło wewnętrznej siły. Słowo o modlitwie

Duchowość monastyczna

Właściwym fundamentem modlitwy nie jest wyobrażenie sobie jakiejś sytuacji przeszłej, aby się pobudzić do żywszych uczuć miłości, ani wyobrażenie sobie jakiejś sytuacji tak, jakbyśmy byli jej naocznymi świadkami…

Więcej

Miłość wychodząca naprzeciw… O istocie powołania

Duchowość monastyczna

Całe działanie łaski Bożej idzie w tym kierunku, żeby wychować dziecko Boże o delikatnym sumieniu, jeśli chodzi o stosunek do jego...

Więcej

Co to jest prawda? W poszukiwaniu autentycznych wartości

Duchowość monastyczna

Kto kocha prawdę i szuka jej, ten ma odwagę usłyszenia prawdy nawet nieprzyjemnej. Kto szuka prawdy, pozwala innym się wypowiadać, nie...

Więcej

Karykatura obiektywizmu i sprawiedliwości

Pismo Święte

Jeszcze raz ukazuje się tragedia ludu, który skłania się raczej ku uwierzeniu Jezusowi, ale ma tak pewnych siebie i usztywnionych w swej postawie przywódców, że nie może się wyłamać z tej obręczy.

Więcej

O życiu wewnętrznym

Duchowość monastyczna

Z życiem wewnętrznym jest podobnie jak z lotem rakiety startującej z ziemi. Najpierw trzeba pokonać olbrzymi opór przywiązania do...

Więcej

Zawsze będą tacy, jak Judasz, którzy będą protestowali w imię utylitaryzmu indywidualnego czy społecznego…

Pismo Święte

Czyn Marii jest wybitnie nieproduktywny, jest nawet, po ludzku sądząc, marnotrawstwem......

Więcej

Dobro rozbraja ludzką nieżyczliwość

Pismo Święte

Chrześcijanie nigdy nie powinni zapominać, że są sługami Ewangelii. O sobie, o doznanych własnych przykrościach mogą zapomnieć, a nawet powinni zrobić to szybko, ale o obowiązku przekazywania Ewangelii nigdy zapominać im nie wolno i do jej głoszenia muszą być gotowi w każdej chwili – i wobec każdego człowieka.

Więcej

„Potrzeba tu wielkiego umiaru…” W szkole modlitwy dla chrześcijan

Duchowość monastyczna

Czy droga będzie systematyczna czy niesystematyczna, wkład duchowego wysiłku musi zawsze być poważny i ciągły. Na żadną cechę...

Więcej

Cichość jest nieodłączną towarzyszką i pomocnicą cierpliwości

Pismo Święte

Niepodobna być cierpliwym, nie będąc cichym, bo znieść cierpienie i krzywdę, to znieść je w milczeniu....

Więcej

Głos ludzki musi umrzeć i oczyścić się w milczeniu

Pismo Święte

Duch Święty zszedł i powstało życie wspólne. On daje zdolność scalania. Utrzymanie życia wspólnego jest triumfem nad rozdarciem w świecie. Dlatego też Kościół ceni je wysoko.

Więcej
Zamknij