Piotr Rostworowski OSB/EC

Wszyscy muszą dziś zrewidować swe spojrzenie na Kościół…

Fragmenty audio

To wszystko zda się wskazywać, że papież Jan był jedną z tych wyjątkowych postaci, którymi Bóg przemawia do całej ludzkości w momentach decydujących dziejów…

Więcej

Wielu ludzi to duchowe głodomory

Liturgia

Eucharystia jest pokarmem. Kto nie przyjmuje pokarmu – w końcu umiera. Wielu ludzi to duchowe głodomory. Przymierają głodem i dlatego...

Więcej

Kierownik duchowy, który żądałby wyłączności…

Fragmenty audio

Jestem głęboko przekonany, że takie kierownictwo hermetycznie zamknięte, nie otwarte na ciągły ożywczy wpływ Kościoła, traci...

Więcej

Pociech duchowych się nie obawiaj

Fragmenty audio

Nietrudno zrozumieć, jak bardzo niebezpieczną rzeczą dla człowieka jest, gdy mu się zdaje, że Ewangelia nie jest całkiem doskonała, że ideał życiowy, który on sobie sam wykombinował, jest wyższy i doskonalszy od ewangelicznego…

Więcej

O kierownictwie duchowym

Duchowość monastyczna

Uważam więc, że właściwy stosunek do kierownika duszy bynajmniej nie polega na tym, by nie zasięgać rad duchowych u innych....

Więcej

Ewangelia pełna jest szczęścia, bo Bóg jest nieskończenie dobry

Duchowość monastyczna

Ewangelia pełna jest szczęścia, bo Bóg jest nieskończenie dobry. Nie tylko porywa nas nadzieją dóbr przyszłych, ale i na tej ziemi...

Więcej

Nawrócenie obyczajów

Święty Benedykt i jego Reguła

Przyjmujący życie mnisze i zobowiązujący się do niego uroczystym ślubem nie potrzebował składać ślubów czystości ani ubóstwa. Przyjęcie życia mniszego, jakie znała cała tradycja monastyczna przed św. Benedyktem i jakie znalazło swój wyraz w jego Regule, zawierało w sobie oczywiście przyjęcie wszystkich obowiązków wynikających z tych dwóch ślubów.

Więcej

Wiara nie jest tym samym co światopogląd

Duchowość monastyczna

W naturze miłości bowiem jest delikatność, w naturze miłości jest, że ona prosi o przyjaźń, lecz do niej nie zmusza, puka do...

Więcej

Trzeba żyć wiarą a nie uczuciem

Duchowość monastyczna

Bóg się nie zmienia. Jak Cię umiłował od początku, tak i teraz Cię miłuje miłością niezawodną, bo jednym z głównych...

Więcej

Cośmy zrobili z łaskami otrzymanymi w tym roku?

Duchowość monastyczna

Nasze życie, tak jak i rok kościelny, musi przynieść owoce. Musimy często myśleć o tym, że Chrystus przyjdzie i że już niedługo staniemy przed Nim. Nasze życie ukaże się w prawdzie – jak jest. Żyjmy tak, by stanąć przed Bogiem z rękami czystymi…

Więcej
Zamknij