Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Dobro rozbraja ludzką nieżyczliwość

Pismo Święte

Chrześcijanie nigdy nie powinni zapominać, że są sługami Ewangelii. O sobie, o doznanych własnych przykrościach mogą zapomnieć, a nawet powinni zrobić to szybko, ale o obowiązku przekazywania Ewangelii nigdy zapominać im nie wolno i do jej głoszenia muszą być gotowi w każdej chwili – i wobec każdego człowieka.

Więcej

„Potrzeba tu wielkiego umiaru…” W szkole modlitwy dla chrześcijan

Duchowość monastyczna

Czy droga będzie systematyczna czy niesystematyczna, wkład duchowego wysiłku musi zawsze być poważny i ciągły. Na żadną cechę...

Więcej

Cichość jest nieodłączną towarzyszką i pomocnicą cierpliwości

Pismo Święte

Niepodobna być cierpliwym, nie będąc cichym, bo znieść cierpienie i krzywdę, to znieść je w milczeniu....

Więcej

Głos ludzki musi umrzeć i oczyścić się w milczeniu

Pismo Święte

Duch Święty zszedł i powstało życie wspólne. On daje zdolność scalania. Utrzymanie życia wspólnego jest triumfem nad rozdarciem w świecie. Dlatego też Kościół ceni je wysoko.

Więcej

Ewangelista obrazowo przedstawia prawdziwy, duchowy stan ludzkości…

Pismo Święte

Co za przerażająca mentalność! Nie obchodzi jej ani człowiek, któremu przywrócono zdrowie, ani Bóg, Który sam jeden czyni cuda i...

Więcej

Wzorowa postawa obywatelska wyznawców Chrystusa

Pismo Święte

Wolą Bożą jest, aby chrześcijanie byli bez zarzutu pod każdym względem, a więc także obywatelskim. Brak szacunku dla władzy...

Więcej

Nie można głosić religii nadziei, będąc przywiązanym do dóbr i do rozkoszy tej ziemi…

Pismo Święte

Autentycznych uczniów Chrystusa można poznać po charakterystycznej delikatności sumienia, jeśli chodzi o stosunek do dóbr materialnych.

Więcej

Problem umartwienia zewnętrznego

Duchowość monastyczna

Problem umartwienia zewnętrznego nie jest wcale łatwy do należytego rozwiązania. Stosunkowo łatwo jest go rozwiązać, gdy chodzi o...

Więcej

Na czym polega miłość chrześcijańska?

Duchowość monastyczna

Na ogół ludzie myślą, że spełniają dostatecznie obowiązek Chrystusowej miłości przez postawę czysto negatywną: gdy innym nie...

Więcej

Na tej drodze doszedł do załamania się niejeden atleta pustyni…

Fragmenty audio

Problem umartwienia zewnętrznego nie jest wcale łatwy do należytego rozwiązania. Stosunkowo łatwo jest go rozwiązać, gdy chodzi o rzeczy, których można się wyrzec całkowicie.

Więcej
Zamknij