Tag: Piotr Rostworowski OSB/EC

Wzorowa postawa obywatelska wyznawców Chrystusa

Pismo Święte

Wolą Bożą jest, aby chrześcijanie byli bez zarzutu pod każdym względem, a więc także obywatelskim. Brak szacunku dla władzy państwowej, lekceważenie obowiązującego w państwie porządku prawnego świadczy o braku integralnej chrześcijańskiej postawy.

Więcej

Nie można głosić religii nadziei, będąc przywiązanym do dóbr i do rozkoszy tej ziemi…

Pismo Święte

Autentycznych uczniów Chrystusa można poznać po charakterystycznej delikatności sumienia, jeśli chodzi o stosunek do dóbr...

Więcej

Problem umartwienia zewnętrznego

Duchowość monastyczna

Problem umartwienia zewnętrznego nie jest wcale łatwy do należytego rozwiązania. Stosunkowo łatwo jest go rozwiązać, gdy chodzi o...

Więcej

Na czym polega miłość chrześcijańska?

Duchowość monastyczna

Na ogół ludzie myślą, że spełniają dostatecznie obowiązek Chrystusowej miłości przez postawę czysto negatywną: gdy innym nie wyrządzają krzywdy i gdy im źle nie życzą. Mogą przy tym zachować w stosunku do nich lodowatą obojętność.

Więcej

Na tej drodze doszedł do załamania się niejeden atleta pustyni…

Fragmenty audio

Problem umartwienia zewnętrznego nie jest wcale łatwy do należytego rozwiązania. Stosunkowo łatwo jest go rozwiązać, gdy chodzi o...

Więcej

Kościół można porównać do drzewa…

Fragmenty audio

Drzewo, w którym nie byłoby tego podwójnego rozrostu: wszerz i w głąb, a którego jedynie korona rozrastałaby się wspaniale na...

Więcej

Wszyscy muszą dziś zrewidować swe spojrzenie na Kościół…

Fragmenty audio

To wszystko zda się wskazywać, że papież Jan był jedną z tych wyjątkowych postaci, którymi Bóg przemawia do całej ludzkości w momentach decydujących dziejów…

Więcej

Wielu ludzi to duchowe głodomory

Liturgia

Eucharystia jest pokarmem. Kto nie przyjmuje pokarmu – w końcu umiera. Wielu ludzi to duchowe głodomory. Przymierają głodem i dlatego...

Więcej

Kierownik duchowy, który żądałby wyłączności…

Fragmenty audio

Jestem głęboko przekonany, że takie kierownictwo hermetycznie zamknięte, nie otwarte na ciągły ożywczy wpływ Kościoła, traci...

Więcej

Pociech duchowych się nie obawiaj

Fragmenty audio

Nietrudno zrozumieć, jak bardzo niebezpieczną rzeczą dla człowieka jest, gdy mu się zdaje, że Ewangelia nie jest całkiem doskonała, że ideał życiowy, który on sobie sam wykombinował, jest wyższy i doskonalszy od ewangelicznego…

Więcej
Zamknij