Tag: Pismo Święte

„Pustka” w Ewangeliach

Pismo Święte

Wydaje się, że warto pustkę postrzegać jako skarb, którego rzeczywiście musimy strzec. To jest skarb, tak samo jak wiele rzeczy w naszej wierze. Skarb szczególny, bo w oczach świata nie ma on żadnej wartości albo jak ma, to jego motywacje nie są tak głębokie.

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (5) Inna rzeczywistość

Pismo Święte

Zawarty tu humor jest podważeniem z całą powagą kanonizowanych, a nieautentycznych, kompromisowych i konformistycznych postaw, które w...

Więcej

Dobro rozbraja ludzką nieżyczliwość

Pismo Święte

Chrześcijanie nigdy nie powinni zapominać, że są sługami Ewangelii. O sobie, o doznanych własnych przykrościach mogą zapomnieć, a...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (4) O ocenianiu i osądzaniu innych

Pismo Święte

Oto kolejny mocny kontrast, który zastosowany do opisu delikatnej sytuacji, dzięki wywołaniu uśmiechu może prowadzić do pogłębionej refleksji. Dysproporcja między drzazgą i belką służy ukazaniu różnicy między widzeniem wad winnych i swoich.

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (3) O ludzkich mniemaniach

Pismo Święte

W takim ujęciu ludzie dzielą się na takich, którzy coś mają, i na takich, którym wydaje się, że coś mają. Nie ma ludzi, którzy...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (2) Przesadna troska o sprawy doczesne

Pismo Święte

W delikatny, ale i jednoznaczny sposób Chrystus chce wstrząsnąć ludzką naturalną świadomością. Dlatego używa tak malowniczych...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (1) Ludzka zachłanność i zapalczywość

Pismo Święte

Gorzki komizm przedstawionej sytuacji opiera się na żałosnym zaślepieniu nielitościwego sługi. Nie chce odpuścić długu, mimo że sam właśnie przestał być dłużnikiem na niezliczenie razy większą kwotę.

Więcej

Cichość jest nieodłączną towarzyszką i pomocnicą cierpliwości

Pismo Święte

Niepodobna być cierpliwym, nie będąc cichym, bo znieść cierpienie i krzywdę, to znieść je w milczeniu....

Więcej

Lectio Divina #23 Zbytnie troski / Mt 6, 25-34

Pismo Święte

Zdaniem, które jest kamieniem węgielnym całego tego fragmentu jest pytanie, które Jezus zadaje uczniom, i które dzisiaj również...

Więcej

Głos ludzki musi umrzeć i oczyścić się w milczeniu

Pismo Święte

Duch Święty zszedł i powstało życie wspólne. On daje zdolność scalania. Utrzymanie życia wspólnego jest triumfem nad rozdarciem w świecie. Dlatego też Kościół ceni je wysoko.

Więcej
Zamknij