Tag: Pismo Święte

Sprawiedliwość i miłosierdzie. Salomon, Jefte i dylematy serc

Pismo Święte

Chociaż wydarzyło się to za dawnych czasów jako alegoria, to jednak zostało spisane dla naszego pouczenia, abyśmy zrozumieli, że każde kłamstwo może być odkryte, a wszelkie oszustwo wyjść na jaw.

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. O praktyce „lectio divina”

Duchowość monastyczna, Pismo Święte

Usłyszeć Słowo Boże. Samo sformułowanie jest w dużej mierze bardzo wieloznaczne: bo w jakim sensie można usłyszeć Słowo Boże i...

Więcej

Karykatura obiektywizmu i sprawiedliwości

Pismo Święte

Jeszcze raz ukazuje się tragedia ludu, który skłania się raczej ku uwierzeniu Jezusowi, ale ma tak pewnych siebie i usztywnionych w swej postawie przywódców, że nie może się wyłamać z tej obręczy.

Więcej

Św. Grzegorz Wielki komentuje Księgę Hioba (2)

Pismo Święte

Na wstępie jego księgi twierdzi się o nim, że oddawał się pobożnie składaniu ofiar, sam zaś później wspomina, że był skory do...

Więcej

Św. Grzegorz Wielki komentuje Księgę Hioba (1)

Pismo Święte

Bać się Boga to znaczy nie przeoczyć żadnego dobra, które należy uczynić. Dlatego Salomon powiedział: "Kto boi się Boga, niczego...

Więcej

Zawsze będą tacy, jak Judasz, którzy będą protestowali w imię utylitaryzmu indywidualnego czy społecznego…

Pismo Święte

Czyn Marii jest wybitnie nieproduktywny, jest nawet, po ludzku sądząc, marnotrawstwem…

Więcej

„Pustka” w Ewangeliach

Pismo Święte

Wydaje się, że warto pustkę postrzegać jako skarb, którego rzeczywiście musimy strzec. To jest skarb, tak samo jak wiele rzeczy w...

Więcej

Odkrywając humor Pana Jezusa (5) Inna rzeczywistość

Pismo Święte

Zawarty tu humor jest podważeniem z całą powagą kanonizowanych, a nieautentycznych, kompromisowych i konformistycznych postaw, które w...

Więcej

Dobro rozbraja ludzką nieżyczliwość

Pismo Święte

Chrześcijanie nigdy nie powinni zapominać, że są sługami Ewangelii. O sobie, o doznanych własnych przykrościach mogą zapomnieć, a nawet powinni zrobić to szybko, ale o obowiązku przekazywania Ewangelii nigdy zapominać im nie wolno i do jej głoszenia muszą być gotowi w każdej chwili – i wobec każdego człowieka.

Więcej
Zamknij