Tag: Prof. Ewa Wipszycka

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Czego nie znajdziemy w „Regułach”?

Historia, Ojcowie pustyni

To istotne pytanie i nie wynika z przewrotności historyka szukającego przysłowiowej dziury w całym, gdyż poszukiwanie odpowiedzi na nie pozwala nam lepiej zrozumieć, jakie ograniczenia nakładał gatunek literacki wybrany przez Kasjana…

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Walka z „wadami głównymi”

Historia, Ojcowie pustyni

Osiem wad, o których pisał Ewagriusz, a potem zainspirowany nim Kasjan, przekształciło się w końcu VI w. w siedem grzechów...

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Budowanie tradycji

Historia, Ojcowie pustyni

Choć Kasjan jest rzecznikiem monastycyzmu cenobitycznego, w wielu miejscach obu dzieł odwołuje się do doświadczeń i wypowiedzi...

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Co wiemy o życiu św. Jana Kasjana?

Historia, Ojcowie pustyni

Kasjan był zwolennikiem doktryny Orygenesa, z którą zapoznał się jeszcze w Betlejem. W Egipcie wszedł do kręgu wielkiego pisarza ascetycznego, Ewagriusza z Pontu, kontynuatora myśli Aleksandryjczyka i autora licznych traktatów o życiu monastycznym.

Więcej

Monastyczny savoir-vivre. O apoftegmatach Ojców Pustyni

Historia, Ojcowie pustyni

Termin „apoftegmaty” odnosi się do zbiorów anegdot, sentencji, jak mówili Grecy – logoi, „słów” Ojców Pustyni....

Więcej
Zamknij