Tag: Św. Teofan Rekluz

Wewnętrzna walka i duchowe zwycięstwo. Refleksje św. Teofana Rekluza

Duchowość monastyczna

Refleksje św. Teofana Rekluza zachęcają do głębokiego samopoznania i aktywnej walki z grzechem, ukazując przy tym wagę codziennej praktyki duchowej i osobistego doświadczenia w drodze ku zjednoczeniu z Bogiem.

Więcej

Ćwiczenia kształtujące umysł i jednocześnie rozgrzewające życie duchowe

Duchowość monastyczna

Ćwiczenia lub działania dotyczące tego są następujące: czytanie i słuchanie słowa Bożego, pism patrystycznych, duchowe rozmowy...

Więcej

Zasady walki z namiętnościami / część 1

Duchowość monastyczna

Postępowanie we wskazanym porządku jest mocnym i potężnym środkiem do wytępienia namiętności, oczyszczenia i naszej po­pra­wie....

Więcej

Zasady walki z namiętnościami / część 2

Duchowość monastyczna

Zastanówmy się, gdzie przebywa osoba ludzka po nawróceniu. Znajduje się ona wewnątrz, w innym świecie, trwa i działa w czymś innym.

Więcej

Zasady walki z namiętnościami / część 3

Duchowość monastyczna

Bitwa skończona. Dziękuj Panu za wybawienie od klęski, lecz nie oddawaj się zbytnio radości z ocalenia, nie dopuszczaj do beztroski,...

Więcej
Zamknij