Tag: Szymon Hiżycki OSB

Pałacem Chrystusa jest serce (1)

Duchowość monastyczna

Nasze doświadczenie mówi, że jesteśmy może stajnią, albo czymś jeszcze gorszym, ale na pewno nie pałacem. Tutaj kluczowe pozostaje zawsze pojęcie „serce”. Myślę, że od definicji tego, co przez nie autor tekstu rozumiał, należałoby zacząć.

Więcej

Zrozumieć Ojców Pustyni

Ojcowie pustyni

Myślę, że wszyscy moglibyśmy opisać historię, jak kiedyś byliśmy w kropce, na jakimś zakręcie życiowym, i szukaliśmy rady u...

Więcej

Mądrość Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów

Ojcowie pustyni

Jakiego grzechu by nie wymienić, to w apoftegmatach się go znajdzie, razem z opowieściami, jak ci święci mężowie grzeszyli. Nie ma...

Więcej

Lectio Divina #21 Św. Paweł przewodnik / Rz 1,1–17

Pismo Święte

Należy zastanowić się: Czy Ewangelia to jest tylko wspominanie wydarzeń sprzed 2000 lat, czy to się dzieje nadal? Otóż w naszym życiu Ewangelia ciągle ma miejsce. Ona jest ciągle pisana.

Więcej

Nie szukaj książki skarg i wniosków u Pana Boga, ale buduj z Nim relację więzi i miłości

Duchowość monastyczna

Oczyszczać duszę trzeba bojaźnią Bożą i miłością do Boga, niekoniecznie przez praktyki ascetyczne, takie jak post, umartwianie...

Więcej

Brat Jezusa

Liturgia

Skupiamy wzrok na Maryi i Jezusie w ich ostatniej niemej rozmowie za ziemskiego życia Zbawiciela. Syn okazuje troskę nie tylko o Matkę,...

Więcej

Trudności, cierpliwość i wytrwałość. O czwartym stopniu pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Więcej

Jak dobrze przeżyć okres paschalny? Refleksje wielkanocne

Liturgia

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Mądre i cierpliwe słuchanie. O drugim i trzecim stopniu pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Strzec pamięci o Bogu. O pierwszym stopniu pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Więcej
Zamknij