Tag: Szymon Hiżycki OSB

Lectio Divina #15 Piąte przykazanie i nakaz pojednania / Mt 5,21–26 /

Pismo Święte

Jak to się dzieje, że jest możliwe spotkanie Boga i człowieka? W jakich warunkach ono się rozgrywa? Kto wychodzi z inicjatywą? Jakie są jego założenia? Jaki jest jego przebieg? Jakie są jego konsekwencje?

Więcej

Prawdziwa pokora

Ojcowie pustyni

Kiedyś abba Makary szedł od bagna do celi niosąc liście i spotkał na drodze diabła, który trzymał sierp. Diabeł zamierzył się na...

Więcej

W poszukiwaniu ciasteczka

Ojcowie pustyni

Abba Piotr opowiadał o świętym Makarym, że odwiedził kiedyś pewnego pustelnika i znalazł go chorego. I pytał go, co by miał...

Więcej

Stracić i zachować

Liturgia

Boję się często tej Ewangelii, często nie rozumiem jej, a potem mam chwile, że namiętnie recytuję ją z pamięci. Stracić życie to chyba jak urodzić się na nowo, zobaczyć, że na ruinach naszego życia powstaje coś nowego, a śmiertelna rana, którą nosimy w sercu, ostatecznie daje życie…

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 13 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Jest to rozdział otwierający tzw. cykl doktrynalny, w którym mamy opis, w jaki sposób powinni mnisi funkcjonować w klasztorze i jakie...

Więcej

Mądrość wspólnego działania

Ojcowie pustyni

Opowiadał abba Sisoes: „Kiedy byłem w Sketis u Makarego, poszliśmy razem z nim w siedmiu na żniwa. I oto pewna wdowa zaczęła...

Więcej

Delikatność Jezusa

Liturgia

Służenie innym, dobre uczynki, pomoc tym, którym nikt pomóc nie chce… Podejmując się tego wszystkiego, podejmujemy też walkę z pokusą próżnej (czyli fałszywej) chwały. Możemy próbować wykorzystywać ludzi do tego, aby poprawili nasze samopoczucie, podnieśli nasze poczucie własnej wartości.

Więcej

Teologia i sens Jutrzni

Liturgia

Jutrznia jest przede wszystkim celebrowana, aby nam przypominać tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego. Można powiedzieć, że to jest...

Więcej

Święte miejsca

Ojcowie pustyni

Mówił także, pragnąc umocnić braci: „Kiedyś przyszła tu matka z opętanym synkiem, i synek mówił do niej: «Wstań, staruszko,...

Więcej

Rola serca

Liturgia

Deklaracja czysto słowna jest jak środek przeciwbólowy – działa szybko i krótko. Zwrócenie się wpierw do wnętrza przynosi inne owoce: wpierw niepokój i walkę, ale gdy serce zostanie uporządkowane według wyznawanych zasad, człowieka ogrania pokój i siła.

Więcej
Zamknij