Tag: Szymon Hiżycki OSB

Jedyna droga do zbawienia?

Ojcowie pustyni

Uwikłani w problemy i troski codziennego życia ludzie żyjący poza klasztorem mogą spoglądać czasem na mnichów z zazdrością, jak na domowników Pana Boga.

Więcej

Wejść w środek Trójcy

Liturgia

Udzielenie Ducha Świętego kojarzy się nam przede wszystkim ze sceną w Wieczerniku. Bez wątpienia było to wylanie szczególne i bez...

Więcej

Święta zazdrość

Ojcowie pustyni

Ta święta zazdrość jest jak modlitwa: zmusza tego świętego, wobec którego żywimy to uczucie, aby nam przyszedł z pomocą....

Więcej

Rozważania nad „Regułą” św. Benedykta / część 5

Święty Benedykt i jego Reguła

Asceza w szkole św. Benedykta polega na takim kształtowaniu pragnień, aby miały one odpowiednią hierarchię.

Więcej

O modlitwie

Ojcowie pustyni

Studiując inne dzieła egipskich mnichów, możemy się dowiedzieć, że modlitwa to szczera i intymna rozmowa toczona w sercu między...

Więcej

Duch łagodności i serca otwartego na pouczenie

Ojcowie pustyni

Tym jednak, co w tym tekście jest najbardziej uderzające, to duch łagodności. Nikt nie jest z niej wyłączony: ani naiwny myśliwy,...

Więcej

Czemu od nas odszedł?

Liturgia

Czy Wniebowstąpienie oznacza stratę? Utratę Jezusa? Zmartwychwstał, był z uczniami i pewnego dnia od nich odszedł? Dodajmy: skoro odszedł od nich, to od nas też.

Więcej

Z mądrości Ojców Pustyni…

Ojcowie pustyni

Zmęczenie życiem i zniechęcenie codziennością… Jak widać nie było obce także świętym mnichom....

Więcej

Jak praktykować modlitwę Jezusową?

Modlitwa Jezusowa

Tradycja monastyczna zaleca powolne powtarzanie jednej formuły modlitewnej: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną,...

Więcej

Uciekaj od ludzi, wycisz się wewnętrznie…

Ojcowie pustyni

Ojcowie uważali, że człowiek potrzebuje równowagi i aby ją osiągnąć, należy zachować równowagę elementów, z których jest on złożony.

Więcej
Zamknij