Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Modlitwa nie jest czymś, przez co zdobywamy coś dla siebie, ale jest żywą relacją osobową

Duchowość monastyczna

Bardzo często problem polega na tym, że modlitwę widzimy jako pewną aktywność człowieka i stawiamy ją na równi z innymi aktywnościami…

Więcej

Czuwać to znaczy żyć mądrze, żyć tym, co prowadzi do pełni życia

Liturgia

Wszystko jest nam tylko dane do dyspozycji na jakiś czas. I w końcu musimy wszystko oddać. Dlatego nie możemy się kurczowo trzymać...

Więcej

Modlitwa jest walką – ale przeciw komu lub czemu?!

Duchowość monastyczna

Pomiędzy życiem i modlitwą musi istnieć pełna harmonia. Modlitwa jest ściśle związana z życiem. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma...

Więcej

Wybrać Chrystusa na króla oznacza, że się chce samemu postępować tak, jak On postępuje

Liturgia

Wybierając Chrystusa za króla, wybieramy życie w Jego królestwie, to jest udział w Jego zmartwychwstaniu…

Więcej

Królestwo Boże nie jest żadną konkurencją czy alternatywą dla życia na ziemi

Liturgia

Nie jest to życie obok życia normalnego, ale wchodzimy w jego misterium przez zwykłe życie na ziemi, które się kończy....

Więcej

Nasz lęk przed śmiercią w dużym stopniu jest lękiem przed utratą czegoś, co wydaje się, że „posiadamy”…

Liturgia

Nowe życie w zmartwychwstaniu jest „uczestnictwem” w nim, czyli udziałem we wspólnocie życia....

Więcej

Bóg jest miłośnikiem życia

Liturgia

Pragnienie życia jest tożsame z pragnieniem miłości, budowania wzajemnej więzi życzliwości, zrozumienia, przyjaźni, opartych na wzajemnym przebaczeniu. Życie bowiem ze swojej istoty jest wspólnotą we wzajemnej wymianie. Nie ma pojedynczego życia oderwanego od innych.

Więcej

W modlitwie nie chodzi o załatwienie czegoś dla siebie…

Liturgia

W modlitwie chodzi o przemianę naszego serca i jedynie gdy to serce prawdziwie otwieramy na działanie Boga zgodnie z Jego wolą, On nas...

Więcej

Dzisiaj trzeba zawierzyć Bogu, że daje nam to, co najlepsze…

Liturgia

Jeżeli wierzymy, że Bóg jest dobrym Ojcem, to czy może On nie wysłuchać naszych autentycznych modlitw?! Jeżeli nawet zły sędzia...

Więcej

Istnieje w nas przedziwna zdolność zapominania dobra, jakiego doświadczyliśmy…

Liturgia

Nasza ślepota na rozmaite znaki Jego łaski, jaką otrzymujemy, brak umiejętności rozpoznania życiowej prawdy, nie są zwykłym przeoczeniem, ale utratą szansy na pełnię życia.

Więcej
Zamknij