Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdziały: 60, 61, 62, 63

Święty Benedykt i jego Reguła

Kiedy ktoś ze stanu kapłańskiego prosi o przyjęcie do klasztoru, nie należy zbyt szybko się zgadzać.

Więcej

Sprawdzianem tego, czy nasza miłość jest na wzór Chrystusa, jest miłość nieprzyjaciół…

Liturgia

Jeżeli dajemy sobie odebrać miłość przez zaszczepienie w naszym sercu nienawiści, zwycięża nas zło. Wtedy nie możemy już...

Więcej

Zrozumieć logikę pokusy. Poznaj osiem duchów zła

Osiem duchów zła

Duchowa walka z demonem obżarstwa dotyczy nie samego jedzenia, ale koncentruje się na zdrowiu i trosce o fizyczne przetrwanie....

Więcej

Panno roztropna (2)

Duchowość monastyczna

Prawdziwe życie duchowe, tak naprawdę, wykuwa się w szarości życia, w tym co jest zwykłą postawą, zwykłą pracą duchową i Maryja jest w tym absolutnie mistrzynią.

Więcej

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdział 58. Część 2

Święty Benedykt i jego Reguła

Ten, który ma być przyjęty, w oratorium w obecności wszystkich złoży przyrzeczenie stałości, zachowania obyczajów monastycznych i...

Więcej

Panno roztropna (1)

Duchowość monastyczna

Roztropność Maryi polega przede wszystkim na tym, że Ona nie jest łatwowierna, ona zgodnie z tym, co mówi Pismo, oczekuje...

Więcej

Prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu

Liturgia

Prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu. Tutaj naprawdę jesteśmy poznani i sami poznajemy. Poza sercem jesteśmy obcy i pozbawieni tożsamości. Dlatego takich On nas nie zna. Zna tylko takich, których obdarzył sercem i żyjących w sercu.

Więcej

Przy stole Słowa. 4. Niedziela Wielkanocna (rok C): Wobec prawdy o Dobrym Pasterzu

Liturgia

Czy nasza nadzieja bazuje na tej więzi, jaka łączy Dobrego Pasterza z Bogiem Ojcem, a z woli Boga Ojca łączy Pasterza z nami?...

Więcej

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdział 58. Część 1

Święty Benedykt i jego Reguła

Trzeba badać troskliwie, czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga, czy jest gorliwy w Służbie Bożej, w posłuszeństwie, w znoszeniu...

Więcej

Komentarz do „Reguły” św. Benedykta / Rozdziały: 33, 34, 54, 59

Święty Benedykt i jego Reguła

Wszystko dla wszystkich powinno być wspólne i niechaj nikt niczego nie nazywa swoim ani za swoje nie uważa. Gdyby się okazało, że ktoś przywiązał się do tej szkaradnej wady, należy takiego brata raz i drugi upomnieć.

Więcej
Zamknij