Włodzimierz Zatorski OSB

Potrzeba milczenia. Szkoła słuchania

Duchowość monastyczna

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r.

Więcej

O monastycyzmie współczesnym

Duchowość monastyczna

Duchowość nie ma nic wspólnego z powierzchownymi, zewnętrznymi praktykami religijnymi. Jej sens tkwi w prostym mechanizmie: celem...

Więcej

Milcząca i świadoma cierpliwość. Wokół “Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na...

Więcej

O jaką pokusę chodzi w prośbie Modlitwy Pańskiej?

Duchowość monastyczna

Wejście na drogę „krótkiej nadziei” pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Zaczyna się próba zatajenia grzechu, sterowana znów krótkim widzeniem, to często pociąga następne pokusy i kolejne grzechy.

Więcej

Wielu z nas bulwersuje myśl, że Bóg dopuszcza, abyśmy byli kuszeni

Duchowość monastyczna

Chcielibyśmy w ogóle nie mieć problemów z pokusami. To one leżą u początków grzechu, a co za tym idzie są powodem upadku i...

Więcej

Dzień Zaduszny zdominował Uroczystość Wszystkich Świętych

Liturgia

My właśnie dzisiaj głosimy i radujemy się tą nadzieją, której realizację wychwalamy w osobach tych, którzy mieli ją tu na ziemi i...

Więcej

Co należy robić, czego przestrzegać, aby prawdziwie żyć?

Liturgia

Tragedią jest, gdy traktujemy przykazania jako nakazy i zakazy, które nas ograniczają lub czegoś od nas wymagają, coś narzucają i w ten sposób uniemożliwiają nam korzystanie z życia. Myślimy sobie: „O ileż byłoby przyjemniejsze życie, gdyby nie było zakazów”.

Więcej

Bóg wie lepiej od nas, czego nam potrzeba

Liturgia

Jeszcze ciągle nie potrafimy się modlić tak, jak potrzeba, i dlatego musimy otwierać nasze serce na działanie Ducha Świętego, aby On...

Więcej

Jak słuchać Boga, kiedy On milczy?

Pismo Święte

Księga Psalmów zawiera wspaniałe świadectwo ludzkich odkryć, duchowych przemian i zachwytów nad wspaniałością Boga w Jego...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdział 4

Święty Benedykt i jego Reguła

Oto są środki postępu duchowego. Jeżeli zasady te będziemy nieustannie, we dnie i w nocy, wypełniać i jeżeli w dzień sądu zyskają one uznanie, wówczas otrzymamy od Pana nagrodę, którą On sam obiecał…

Więcej
Zamknij