Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania

Liturgia

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania. One blokują nas na Bożą wolę. Nie pozwalają zobaczyć tego, co naprawdę najlepsze.

Więcej

Szkoła życia przytomnego

Duchowość monastyczna

Przez wsłuchiwanie się w milczący głos sumienia buduje się w nas wrażliwość i wyczucie tego, co prawdziwe, co buduje życie. I...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdział 3

Święty Benedykt i jego Reguła

Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niechaj opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi....

Więcej

Żyć przytomnie

Duchowość monastyczna

Bóg jest misterium, które przekracza, a można nawet powiedzieć przekreśla wszelkie ludzkie wyobrażenia na Jego temat. Zatem nie konkretne wyobrażenie o Bogu jest podstawą naszej wiary i życia w prawdzie, ale coś innego. Stary Testament nazywa to „bojaźnią Bożą”, natomiast po objawieniu Jezusa Chrystusa powiedzielibyśmy raczej – „pokora”.

Więcej

Walka duchowa. Nasze być albo nie być w perspektywie wiecznej

Osiem duchów zła

Sprawa odkrycia rządzących nami namiętnych myśli jest dzisiaj niezmiernie ważna, gdyż, przynajmniej w Europie żyjemy chyba w czasach...

Więcej

Dobry upór i wytrwałość

Liturgia

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Najświętsza Maryja Panna potrafi nas wspierać w owym uporze, który prowadzi do prawdziwego spotkania...

Więcej

Wybór Boga jest zawsze wyborem szkoły życia

Liturgia

Życie na ziemi przemija, ale jego sens jest o wiele głębszy, niż się nam na co dzień wydaje. Tutaj, podobnie jak Izrael na pustyni, doświadczamy Boga w Jego zbawczym działaniu i sami jesteśmy przez Niego wychowywani. Tu jest czas dojrzewania.

Więcej

Maryja jest dla nas nauczycielką patrzenia

Liturgia

Dzisiejsza uroczystość wyraża pełnię naszej wiary i nadziei: wierzymy, że i my będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa....

Więcej

Przebaczenie – wybór życia

Duchowość monastyczna

Człowiek nie może zatem uczciwie stanąć przed Bogiem, jeżeli nie uporządkuje swoich relacji z drugim. Dopóki drugi ma coś przeciw...

Więcej

Co to w ogóle znaczy wierzyć?

Liturgia

Nasz dramat polega na tym, że podobnie jak ci ludzie z Ewangelii, nie rozumiemy, że jesteśmy w drodze, że to, co tutaj na ziemi spotykamy, to przemijające fakty i wydarzenia, ale my idziemy do celu, którego jeszcze nie widzimy i nie znamy ani jego samego, ani drogi do niego.

Więcej
Zamknij