Włodzimierz Zatorski OSB

Królestwo Boże wzrasta w nas, którzy jesteśmy jego glebą

Liturgia

Nasz wysiłek nie jest bezsensowny, bo wszystko niesiemy przed oblicze Boga. On będzie nas sądził z tego, czym ten nasz trud był: czy był ofiarą miłości, czy jedynie pogonią za własnym zadowoleniem, próżną chwałą.

Więcej

Przewrotność ludzkich wyroków

Liturgia

Ta ludzka przewrotność dochodzi do szczytu u faryzeuszy i uczonych w Piśmie oskarżających Jezusa o służbę Szatanowi. Niemniej...

Więcej

Nasze chrześcijańskie życie jest ze swej istoty życiem w tajemnicy Trójcy

Liturgia

Robiąc ten znak rano, nie tylko powierzamy się Bożej opiece, ale także uświadamiamy sobie, jaki jest cel naszego życia i jego sens w...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Prolog 1-20

Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa.

Więcej

Trzy filary firmy według “Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każda firma (instytucja, urząd, organizacja, stowarzyszenie) stanowi jakąś wspólnotę ludzi, którzy w niej uczestniczą jako...

Więcej

Zawsze się radujcie!

Duchowość monastyczna

W życiu ludzi wierzących radość jest trudna, gdyż widzą oni wiele zła, jakie dzieje się na świecie, a i sami znają także swoje...

Więcej

Wycisz się i posłuchaj… Darmowy e-book ojca Włodzimierza Zatorskiego OSB

Duchowość monastyczna

Niech treści, które publikujemy, będą uchyleniem furtki do zrozumienia myśli i duchowości, którą prezentował na licznych rekolekcjach i konferencjach ojciec Zatorski.

Więcej

Co znaczy „stać pod krzyżem”?

Liturgia

Stanąć pod krzyżem Chrystusa oznacza zatem przyjąć bez pretensji niechciane cierpienie w imieniu Chrystusa lub z Chrystusem. Tak było...

Więcej

Przebaczenie warunkiem pełni życia

Duchowość monastyczna

Bez miłości człowiek żyje co prawda, ale nie jest to pełnia życia; żyje poniżej właściwego osobie poziomu. Nie dochodzi do pełni...

Więcej

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa nie jest łatwa

Liturgia

Czym jednak jest prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa dla naszego życia, dla naszej osobistej wiary?

Więcej
Zamknij