Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Osiem duchów zła – jak je rozpoznać i pokonać? (2)

Osiem duchów zła

Sprawa odkrycia rządzących nami namiętnych myśli jest dzisiaj niezmiernie ważna, gdyż, przynajmniej w Europie żyjemy chyba w czasach „letnich chrześcijan”, którzy są nimi opanowani, nic właściwie o tym nie wiedząc.

Więcej

Osiem duchów zła – jak je rozpoznać i pokonać? (1)

Osiem duchów zła

Według Ewagriusza demony nie działają wszystkie naraz lub chaotycznie, lecz działają w określonym porządku. Działają one na nas...

Więcej

Jaki jest sens życia? (4) Walka o życie

Duchowość monastyczna

Obok Bożej światłości, czyli Jego absolutnego dobra i pełni życia pojawia się ciemność, symbol zła i śmierci. Objawienie, jakie...

Więcej

Jaki jest sens życia? (3) Wiara – pragnienie życia

Duchowość monastyczna

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Chrystus nie pragnie naszego potępienia, wykazania nam naszych win, ale pragnie, abyśmy żyli w Nim. Ewangelia, czyli Dobra Nowina, właśnie na tym polega, że Chrystus, a w Nim sam Ojciec, pragnie naszego zbawienia i wszystko robi w tym celu, abyśmy żyli…

Więcej

Jaki jest sens życia? (2) Wiara

Duchowość monastyczna

Wiara w Boga jest żywą relacją z Nim, zawierzeniem, dziecięcym przylgnięciem do Niego, ufnością w Jego dobroć, miłosierdzie, na...

Więcej

Jaki jest sens życia? (1) Bóg stworzył człowieka do życia

Duchowość monastyczna

Jaki był zasadniczy zamysł Boży odnoszący się do człowieka i jego życia? Nie było to dla ludzi jasne od początku. Prawda o Bożym...

Więcej

Jak w wymiarze naszego codziennego życia realizuje się prawda Słowa, które stało się Ciałem?

Liturgia

Jeżeli ciało to jestem ja w relacji do innych, to w teologii Eucharystii i nie tylko Eucharystii, inaczej trzeba postawić akcent.

Więcej

Liturgia powinna być wyrazem naszej wiary, która jednocześnie musi się wyrażać właściwą postawą

Liturgia

Liturgia, będąc najważniejszym wspólnym dziełem wspólnoty kościelnej, nie jest sama w sobie wystarczająca......

Więcej

Miłość, jakiej Bóg pragnie, polega wpierw na życiu pełnym życzliwej atmosfery między ludźmi

Liturgia

Poznać Boga, Tego, który jest miłością, to po prostu wejść w miłość, samemu kochać. Nic prostszego....

Więcej

Tylko Duch, nowy duch ożywiający nas, może nam przywrócić życie…

Liturgia

My pragniemy pokoju, wołamy o pokój, a tak trudno nam go zachować, i to zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak w relacjach pomiędzy narodami.

Więcej
Zamknij