Włodzimierz Zatorski OSB

Losy Kościoła

Pismo Święte

Ten rozdział rozpoczyna zupełnie nową serię obrazów. To, co było dotąd, można by powiedzieć, odnosiło się do losów świata. A teraz następuje jakby zbliżenie – „kamera” podchodzi bliżej i pokazuje tylko losy Kościoła. Rozdział dwunasty pokazuje je na tle całościowej wizji kosmicznej.

Więcej

Kluczowa zasada rozeznania duchowego

Duchowość monastyczna

Rozeznanie, jakie towarzyszy naszym wyborom, jest zatem procesem i nie można sprowadzać go do jednorazowego aktu. Stąd na co dzień...

Więcej

Nie każda medytacja jest od razu chrześcijańska, choćby nawet tak ją niektórzy nazwali…

Duchowość monastyczna

Wydaje się, że dla uchwycenia kryteriów rozróżnienia, na ile określona medytacja jest chrześcijańska, warto uważnie przeczytać...

Więcej

Oto Bóg daje nam nowy dzień, nową szansę podźwignięcia się i rozpoczęcia nowego życia

Liturgia

Ten dzień niesie w sobie całą tajemnicę stwórczej i wyzwalającej mocy Bożej.

Więcej

Nasza wiara nie odnosi się do myśli, idei, ale do żywej Osoby i Jej czynu

Liturgia

Ostatnia Wieczerza rozpoczyna się bardzo wymownym gestem obmycia nóg uczniom. Ma on bardzo bogatą symbolikę. Przede wszystkim ta...

Więcej

Modlitwa chrześcijańska

Duchowość monastyczna

Dla wszystkich chętnych na naszym kanale YouTube w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 udostępnimy prawie 9-godzinny wykład ojca...

Więcej

Wiara w zmartwychwstanie

Pismo Święte

Jeżeli ktoś jest obojętny na drugiego – nie mówiąc już o nienawiści (!) – to taki człowiek jest po prostu zamknięty na tajemnicę zmartwychwstania i nie rozpozna Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to niemożliwe, podobnie jak nie mogli spotkać Chrystusa zmartwychwstałego wrogowie ani ludzie Mu obojętni.

Więcej

Ordo et Pax

Duchowość monastyczna

Prawdziwe hasło św. Benedykta: „Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony”, jest o wiele bogatsze. Nie ogranicza się tylko do modlitwy i...

Więcej

Zaskakuje nas dojrzałość Maryi

Liturgia

Zauważmy, jak Bóg jest konsekwentny w respektowaniu wolności człowieka! Przyjście Jego Syna na świat wymagało zgody Marii. Jej...

Więcej

Milczeć, aby usłyszeć / Konferencja 4

Duchowość monastyczna

Prawdziwy hałas istnieje w nas samych i milczenie jest wielką sztuką wyciszenia tego wewnętrznego hałasu. Nie da się tego osiągnąć jednorazowym wysiłkiem. Potrzebna jest kultura milczenia, wychowanie do milczenia.

Więcej
Zamknij