Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Dusimy się z powodu braku ciszy…

Duchowość monastyczna

Wydaje się jednak, że w życiu duchowym powinniśmy mówić raczej o milczeniu niż o samej ciszy. Istnieje bowiem zasadnicze zagadnienie ciszy wewnętrznej.

Więcej

Właściwy sens modlitwy serca

Duchowość monastyczna

W sercu wybieramy życie lub śmierć, w ten sposób wybieramy siebie. Nie jesteśmy jeszcze sobą, ale stajemy się sobą przez nasze...

Więcej

Odczytywanie głosu sumienia

Duchowość monastyczna

Często bowiem sumienie mylimy z tym, co psychoanaliza nazywa superego....

Więcej

Nikt z nas nie może powiedzieć o sobie, że jest pokorny…

Duchowość monastyczna

Często temat pokory podejmuje się od strony ideału moralnego, uważając ją za cnotę moralną.

Więcej

Nieustanna modlitwa polega na…

Duchowość monastyczna

W modlitwie osobistej niezmiernie istotna jest świadomość tego, przed Kim stoimy i do Kogo się zwracamy....

Więcej

Czym jest acedia?

Osiem duchów zła

Ten stan w sposób szczególny atakował mnichów w południe, gdy z jednej strony było najbardziej gorąco, co osłabiało i skłaniało...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 3 /

Osiem duchów zła

Niepokój wewnętrzny zazwyczaj przejawia się w nieopanowanych zachowaniach. Wiąże się to z samą ludzką kondycją.

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 2 /

Osiem duchów zła

Acedia przejawia się szczególnie dotkliwie wówczas, gdy nosimy w sobie pragnienie uznania, ambicji bycia lepszym, uzyskania...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 1 /

Osiem duchów zła

Pierwszym i najbardziej widocznym znakiem opanowania przez acedię jest wewnętrzny niepokój....

Więcej
Zamknij