Włodzimierz Zatorski OSB

Czym jest acedia?

Osiem duchów zła

Ten stan w sposób szczególny atakował mnichów w południe, gdy z jednej strony było najbardziej gorąco, co osłabiało i skłaniało raczej do snu niż do pracy…

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 3

Osiem duchów zła

Niepokój wewnętrzny zazwyczaj przejawia się w nieopanowanych zachowaniach. Wiąże się to z samą ludzką kondycją....

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 2

Osiem duchów zła

Acedia przejawia się szczególnie dotkliwie wówczas, gdy nosimy w sobie pragnienie uznania, ambicji bycia lepszym, uzyskania...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 1

Osiem duchów zła

Pierwszym i najbardziej widocznym znakiem opanowania przez acedię jest wewnętrzny niepokój.

Więcej
Zamknij