Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Nasze chrześcijańskie życie jest ze swej istoty życiem w tajemnicy Trójcy

Liturgia

Robiąc ten znak rano, nie tylko powierzamy się Bożej opiece, ale także uświadamiamy sobie, jaki jest cel naszego życia i jego sens w dzisiejszym dniu.

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Prolog 1-20

Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie,...

Więcej

Trzy filary firmy według “Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każda firma (instytucja, urząd, organizacja, stowarzyszenie) stanowi jakąś wspólnotę ludzi, którzy w niej uczestniczą jako...

Więcej

Zawsze się radujcie!

Duchowość monastyczna

W życiu ludzi wierzących radość jest trudna, gdyż widzą oni wiele zła, jakie dzieje się na świecie, a i sami znają także swoje słabości – z czego się tutaj radować? Dlatego też wielu wierzących chodzi smutnych, niezadowolonych z tego, co się na świecie dzieje.

Więcej

Wycisz się i posłuchaj… Darmowy e-book ojca Włodzimierza Zatorskiego OSB

Duchowość monastyczna

Niech treści, które publikujemy, będą uchyleniem furtki do zrozumienia myśli i duchowości, którą prezentował na licznych...

Więcej

Co znaczy „stać pod krzyżem”?

Liturgia

Stanąć pod krzyżem Chrystusa oznacza zatem przyjąć bez pretensji niechciane cierpienie w imieniu Chrystusa lub z Chrystusem. Tak było...

Więcej

Przebaczenie warunkiem pełni życia

Duchowość monastyczna

Bez miłości człowiek żyje co prawda, ale nie jest to pełnia życia; żyje poniżej właściwego osobie poziomu. Nie dochodzi do pełni samego siebie, do tego, kim powinien być, do czego jest wezwany. Żyje jak ktoś zraniony i na tyle zajęty sobą, że nie odkrył jeszcze prawdy o osobowym istnieniu.

Więcej

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa nie jest łatwa

Liturgia

Czym jednak jest prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa dla naszego życia, dla naszej osobistej wiary?...

Więcej

Losy Kościoła

Pismo Święte

Ten rozdział rozpoczyna zupełnie nową serię obrazów. To, co było dotąd, można by powiedzieć, odnosiło się do losów świata. A...

Więcej

Kluczowa zasada rozeznania duchowego

Duchowość monastyczna

Rozeznanie, jakie towarzyszy naszym wyborom, jest zatem procesem i nie można sprowadzać go do jednorazowego aktu. Stąd na co dzień potrzebna jest nam nieustanna przytomność, czujność i wrażliwość serca.

Więcej
Zamknij