Włodzimierz Zatorski OSB

Zasypywanie Boga prośbami. Taka postawa oznacza, że chcemy swojego a nie spotkania z Bogiem

Święty Benedykt i jego Reguła

Aby się jednak dobrze modlić, trzeba pamiętać, że nasze indywidualne spotkanie z Bogiem na modlitwie wyrasta z dialogu z Nim przez cały dzień i całe życie.

Więcej

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania

Liturgia

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania. One blokują nas na Bożą wolę. Nie pozwalają zobaczyć...

Więcej

Szkoła życia przytomnego

Duchowość monastyczna

Przez wsłuchiwanie się w milczący głos sumienia buduje się w nas wrażliwość i wyczucie tego, co prawdziwe, co buduje życie. I...

Więcej

Komentarz do “Reguły” św. Benedykta / Rozdział 3

Święty Benedykt i jego Reguła

Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niechaj opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi. Wysłuchawszy opinii braci, niech ją sam rozważy, a następnie zrobi to, co uzna za bardziej wskazane.

Więcej

Żyć przytomnie

Duchowość monastyczna

Bóg jest misterium, które przekracza, a można nawet powiedzieć przekreśla wszelkie ludzkie wyobrażenia na Jego temat. Zatem nie...

Więcej

Walka duchowa. Nasze być albo nie być w perspektywie wiecznej

Osiem duchów zła

Sprawa odkrycia rządzących nami namiętnych myśli jest dzisiaj niezmiernie ważna, gdyż, przynajmniej w Europie żyjemy chyba w czasach...

Więcej

Dobry upór i wytrwałość

Liturgia

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Najświętsza Maryja Panna potrafi nas wspierać w owym uporze, który prowadzi do prawdziwego spotkania z Bogiem. I o tym trzeba nam pamiętać, i chyba warto uczyć ludzi tego dobrego uporu i wytrwałości…

Więcej

Wybór Boga jest zawsze wyborem szkoły życia

Liturgia

Życie na ziemi przemija, ale jego sens jest o wiele głębszy, niż się nam na co dzień wydaje. Tutaj, podobnie jak Izrael na pustyni,...

Więcej

Maryja jest dla nas nauczycielką patrzenia

Liturgia

Dzisiejsza uroczystość wyraża pełnię naszej wiary i nadziei: wierzymy, że i my będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa....

Więcej

Przebaczenie – wybór życia

Duchowość monastyczna

Człowiek nie może zatem uczciwie stanąć przed Bogiem, jeżeli nie uporządkuje swoich relacji z drugim. Dopóki drugi ma coś przeciw mnie, istnieje swego rodzaju moralna niezdolność, by stanąć przed Bogiem. Oczywiście, ktoś może niesłusznie mieć coś przeciwko nam. Co wówczas?

Więcej
Zamknij