Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Wybór Jezusa i Jego przykazania miłości oznacza zdecydowany wybór życia i dobra

Liturgia

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze zakorzenienie w świecie jest tak wielkie, że trudno nam zobaczyć życie takie, jakie nam daje Chrystus zmartwychwstały.

Więcej

Nowe spojrzenie na życie i na nas samych

Liturgia

Dopiero doświadczenie obecności Zmartwychwstałego i moc Ducha Świętego pozwoliły uczniom głosić prawdziwą Ewangelię, pełną...

Więcej

Umiejętność rozpoznania właściwej drogi jest czymś zasadniczym w naszym życiu

Liturgia

Chrystus jest naszą drogą przez to, że w swoim życiu postępujemy tak, jak On postępował. Naśladujemy Jego sposób reagowania i...

Więcej

Wiara to nowy sposób życia, oparty na „żywej nadziei”

Liturgia

Życie chrześcijanina ma charakter quasi-sakramentalny, to znaczy, że przez życie tutaj, na ziemi, uzyskujemy już udział w życiu samego Boga – chociaż jeszcze nie ostateczny, jednak już realny, bo „strzeżony przez moc Bożą”.

Więcej

Jeżeli sami grzeszymy, czy mamy moralne prawo potępiać i odrzucać innych, którzy zgrzeszyli wobec nas?

Liturgia

Zasadniczo szukamy winy w drugim, sami starając się pomniejszyć swoją....

Więcej

Wszelkie kombinowanie pochodzi od Złego i ma służyć naszemu samousprawiedliwieniu

Liturgia

Jezus idzie w zupełnie innym kierunku – wskazuje na to, co się dzieje w sercu człowieka. To w sercu człowieka dokonuje się wybór...

Więcej

Światłem jest autentyczna miłość obecna w naszym życiu

Liturgia

Zawierzenie daje nam prawdziwe zakorzenienie w Bogu i dopiero wówczas nasze życie może stać się owym światłem, które nie jest jedynie czymś zewnętrznym, ale staje się mocą Bożą.

Więcej

„Błogosławieni ubodzy”, to znaczy ci, którzy wszystko mają u Boga…

Liturgia

Nikt z nas przecież nie istnieje sam z siebie, siłą własnej woli. Życie otrzymaliśmy jako dar i dlatego pozostajemy jedynie...

Więcej

Królestwo Boże to tajemnica Bożego życia w nas

Liturgia

Człowiek osamotniony w swoim życiu, pozbawiony prawdziwej więzi ze źródłem swojego istnienia, błąka się, nie znając prawdziwego...

Więcej

Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje…

Liturgia

Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje, ale nie bez naszego udziału w nim. Przede wszystkim nie daje nam zbawienia niezależnie od tego, czy go chcemy, czy też nie, ale odpowiada na pragnienie serca.

Więcej
Zamknij