Tag: Włodzimierz Zatorski OSB

Nieustanna modlitwa polega na…

Duchowość monastyczna

W modlitwie osobistej niezmiernie istotna jest świadomość tego, przed Kim stoimy i do Kogo się zwracamy.

Więcej

Czym jest acedia?

Osiem duchów zła

Ten stan w sposób szczególny atakował mnichów w południe, gdy z jednej strony było najbardziej gorąco, co osłabiało i skłaniało...

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 3

Osiem duchów zła

Niepokój wewnętrzny zazwyczaj przejawia się w nieopanowanych zachowaniach. Wiąże się to z samą ludzką kondycją....

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 2

Osiem duchów zła

Acedia przejawia się szczególnie dotkliwie wówczas, gdy nosimy w sobie pragnienie uznania, ambicji bycia lepszym, uzyskania potwierdzenia siebie.

Więcej

Jakie są przejawy acedii? / część 1

Osiem duchów zła

Pierwszym i najbardziej widocznym znakiem opanowania przez acedię jest wewnętrzny niepokój....

Więcej
Zamknij