Umieszczony przez 10:53 Duchowość monastyczna

W jaki sposób przełożony powinien upominać?

Trzeba więc odznaczać się gorącym umiłowaniem chwały Boga, który został obrażony przekroczeniem przykazania, trzeba mieć miłosierdzie cechujące miłość braterską, aby ocalić brata znajdującego się w niebezpieczeństwie z powodu grzechu…

Również gdy chodzi o upominanie, przełożony niech nie zwraca się do winnego pod wpływem wzburzenia. Napominanie bowiem brata w gniewie i złości nie uwalnia go od grzechu, lecz oznacza popadanie samemu w grzech. Dlatego jest napisane: Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych (2 Tm 2,25).

Nie powinien też reagować gwałtownie, gdyby on sam był obrażany. Gdy jednak zobaczy, że ktoś drugim gardzi, niech okaże wobec winnego dobroć, ale niech oburzy się bardziej na samo zło. W ten sposób uniknie podejrzenia o miłość własną i da dowód, że nie nienawidzi grzesznika, lecz brzydzi się grzechem, czyli że potrafi odróżnić to, co zostało wymierzone w niego, od tego, co zostało skierowane przeciwko innemu. Jeżeli jednak oburza się nie tak, jak była o tym mowa, czyli w sposób odmienny, jest rzeczą oczywistą, iż nie oburza się on ze względu na Boga czy z uwagi na niebezpieczeństwo, na jakie naraża się grzesznik, lecz dla zadośćuczynienia miłości własnej lub chęci władzy.

Trzeba więc odznaczać się gorącym umiłowaniem chwały Boga, który został obrażony przekroczeniem przykazania, trzeba mieć miłosierdzie cechujące miłość braterską, aby ocalić brata znajdującego się w niebezpieczeństwie z powodu grzechu, ponieważ: Umrze tylko ten, kto zgrzeszył (Ez 18,4); trzeba wreszcie wystąpić przeciwko każdemu grzesznemu czynowi jako takiemu, wykazując się żarliwością ducha w bezwzględnym gromieniu zła.


Fragment publikacji Pisma ascetyczne, tom 2


Św. Bazyli Wielki (ok. 329-379), biskup w Cezarei Kapadockiej, wybitna postać w historii chrześcijaństwa, zwłaszcza w kontekście życia monastycznego i teologii. Jego Pisma ascetyczne należały w starożytności i należą do dzisiaj, zwłaszcza na chrześcijańskim Wschodzie do ścisłego kanonu lektur duchowych. Stanowią podstawę teologiczną całego monastycyzmu wywodzącego się z tradycji greckiej, a nadto przez przekład łaciński, wywarły znaczny wpływ na prawodawstwo zakonne Zachodu.


Fot. Borys Kotowski OSB

(Visited 269 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij