Umieszczony przez 12:52 Ojcowie pustyni

Wytrwałość jak korona

Nie powinny nas zniechęcać nasze grzechy i liczne rozproszenia. Nawet niezrozumienie czemu wciąż się modlimy. Pisze Ewagriusz: „Bądź zatem cierpliwa, gdy wołasz, a nie ma odpowiedzi. Albowiem również to jest częścią pokusy”.

Ewagriusz z Pontu (zm. 399 r.) jest nam już dobrze znany. Sięgnijmy tym razem do mniej znanych gronu czytelników jego Listów.

Bądź zatem cierpliwa, gdy wołasz, a nie ma odpowiedzi. Albowiem również to jest częścią pokusy. Jest bowiem napisane: Wołałem mego sługę, a on nie usłuchał. I jeśli ktoś spośród znajomych lekceważy cię, nie dziw się, bo także przyjaciele Hioba byli wobec niego bez miłosierdzia. Wszystko to sprawia Zły, ponieważ chce wprawić w zamęt naszego ducha, za pomocą którego zwracamy wzrok ku Bogu Stwórcy i zanosimy do Niego czystą modlitwę.

Ewagriusz napisał ten list mieszkającej na Górze Oliwnej Melanii. Nasz autor porównuje człowieka modlącego się do Hioba: tak jak ten biblijny bohater modlił się długo i nie doznawał odpowiedzi ze strony Stwórcy naraził się na ataki swych przyjaciół, tak samo Melania nękana różnymi troskami (była przełożoną klasztoru, otaczała opieką pielgrzymów) może spotkać się z wrogością bądź pogardą otoczenia. Wszystko to jednak jest elementem próby – jedynym wyjściem jest naśladowanie Hioba w cierpliwości, gdyż porażką kuszącego nas złego ducha jest nasza wytrwała modlitwa mimo wszystko i na przekór wszystkiemu.

Nie powinny nas zniechęcać nasze grzechy i liczne rozproszenia. Nawet niezrozumienie czemu wciąż się modlimy. Pisze Ewagriusz: „Bądź zatem cierpliwa, gdy wołasz, a nie ma odpowiedzi. Albowiem również to jest częścią pokusy”. Nie ulegając zamętowi i zniechęceniu powinniśmy trwać w wierności Bogu i Jego przykazaniom na modlitwie.


Fragment książki Zrozumieć Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Ewa Natkaniec

(Visited 797 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij