Umieszczony przez 11:18 Ojcowie pustyni

Zarozumiałość i dziękczynienie

Powiedz bratu Janowi: Umocnij swoje serce jak mocną skałę – mówię tu o skale duchowej – abyś mógł posłuchać tego, co mam ci do powiedzenia. Uważaj więc na siebie, abyś słysząc to, nie chełpił się w sercu i nie utracił duchowej obietnicy. Zarozumiałość bowiem zgubiła wielu ludzi, także tych, którzy doszli do celu.

Odpowiedź tegoż Wielkiego Starca do tego samego brata, zapowiadająca mu różne utrapienia, które na niego przyjdą i słabość ciała, a także wynikającą z nich doskonałość duszy i w rezultacie błogosławieństwo.

Powiedz bratu Janowi: Umocnij swoje serce jak mocną skałę – mówię tu o skale duchowej – abyś mógł posłuchać tego, co mam ci do powiedzenia. Uważaj więc na siebie, abyś słysząc to, nie chełpił się w sercu i nie utracił duchowej obietnicy. Zarozumiałość bowiem zgubiła wielu ludzi, także tych, którzy doszli do celu. Lecz przygotuj się na dziękczynienie we wszystkim, słysząc to, co mówi święty Apostoł: W każdym położeniu dziękujcie, wśród utrapień, przeciwności i ucisków. Czy to w słabościach i cierpieniach ciała, we wszystkim, co się przydarza, składaj dzięki Bogu. Ufam bowiem, że i ty masz wejść do Jego odpoczynku, gdyż przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Nie wahaj się więc w duszy i nie osłabiaj tym swego serca, ale pamiętaj o tym, co powiedział Apostoł, że niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Jeśli więc nie znosisz cierpliwie cierpień, nie zdołasz wejść na krzyż. Wejdź do przystani Jego odpoczynku i tam żyj w pokoju bez żadnych trosk. Miej duszę mocną, która na zawsze przylgnęła do Pana – uważną, radującą się w nadziei, w miłości się weselącą, której strzeże współistotna Trójca. Wtedy wypełni się w tobie to, co powiedziano: Niech się cieszy niebo i ziemia raduje. Takie jest bowiem życie bez trosk człowieka Bożego. Cieszy się Ojciec i Syn, i Duch Święty ze zbawienia twej duszy, mój umiłowany bracie / Fragment publikacji Listy /


Barsanufiusz i Jan (VI w.), byli pustelnikami, którzy żyli na terenie klasztoru Abba Seridosa w rejonie Gazy (Palestyna). Zwracano się do nich z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia zarówno poważnych problemów duchowych jak i praktycznych zagadnień dnia codziennego. W taki sposób powstał niezwykły korpus Listów, w którym, jak w zwierciadle, możemy zobaczyć nie tylko odbicie odległej epoki, ale także nasze codzienne sprawy. Do spadkobierców duchowych obydwóch Starców należy m.in. znany już polskiemu Czytelnikowi Doroteusz z Gazy.

Konferencja wygłoszona dla Sióstr Benedyktynek z Żarnowca na Pomorzu.


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Stanisław Matusik

(Visited 271 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij