Umieszczony przez 11:22 Ojcowie pustyni

Abba Lot

Pewien starzec przyszedł do abba Lota, który mieszkał koło małego bagna w Arsinoe, i prosił go o celę, a on mu ją wyznaczył. Otóż starzec ten był chory i abba Lot go obsługiwał; gdy zaś do abba Lota przychodzili goście, prowadził ich także i do tego chorego starca. Ten jednak zaczął gościom głosić nauki Orygenesa…

Pewien starzec przyszedł do abba Lota, który mieszkał koło małego bagna w Arsinoe, i prosił go o celę, a on mu ją wyznaczył. Otóż starzec ten był chory i abba Lot go obsługiwał; gdy zaś do abba Lota przychodzili goście, prowadził ich także i do tego chorego starca. Ten jednak zaczął gościom głosić nauki Orygenesa. Martwił się tym abba Lot, bo mówił: „Jeszcze ojcowie pomyślą, że i my tacy jesteśmy!” Nie śmiał jednak wyrzucić go stamtąd z powodu przykazania. Wstał więc abba Lot i poszedł do abba Arseniusza: i opowiedział mu o tamtym starcu. Odrzekł mu abba Arseniusz: „Nie wypędzaj go, ale mu powiedz: «Oto są dary Boże, jedz z nich i pij, ile zechcesz, tylko tych mów już zaniechaj». Jeśli on zechce, to się poprawi; a jeśli się poprawić nie zechce, to się sam będzie prosił, żeby odejść, a tak to już nie wyjdzie od ciebie”. Abba Lot więc poszedł i tak zrobił; ów zaś starzec, kiedy to usłyszał, nie chciał się zmienić, ale go zaczął prosić: „Dla Boga, odeślijże mnie stąd, bo już nie mogę dłużej wytrzymać na pustyni”. Zabrał się więc i poszedł, odprowadzony z miłością / Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1

Małgorzata (Anna) Borkowska OSB, ur. w 1939 r., benedyktynka, historyk życia zakonnego, tłumaczka. Studiowała filologię polską i filozofię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz teologię na KUL-u, gdzie w roku 2011 otrzymała tytuł doktora honoris causa. Autorka wielu prac teologicznych i historycznych, felietonistka. Napisała m.in. nagrodzoną (KLIO) w 1997 roku monografię „Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII do końca XVIII wieku”. Wielką popularność zyskała wydając „Oślicę Balaama. Apel do duchownych panów” (2018). Obecnie wygłasza konferencje w ramach Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich w Opactwie w Żarnowcu na Pomorzu, w którym pełni funkcję przeoryszy.

(Visited 168 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij