Modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa uczy nas prawdy o grzechu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa ma uwalniać człowieka od gniewu i od grzechu. To zwrócenie się w stronę Chrystusa, który jest naszym pokojem. Nie da się praktykować modlitwy Jezusowej jeśli człowiek jest poddany namiętności, gniewowi czy gwałtowności.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy rozeznawania

Rozważania tygodniowe

Duch Święty został nam dany przez Chrystusa, abyśmy mogli pojąć znaczenie tego wszystkiego, co nam przekazał Jezus swoim życiem i...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uwalnia od namiętności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy zapanowania nad własnym ciałem, a więc i nad namiętnościami. Trudno ją praktykować będąc czymkolwiek...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to modlitwa wolności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to ciągłe wołanie o przywrócenie do miłości, o wzrost tej miłości, o jej doświadczenie i możliwość praktykowania. W naszej mocy leży jakie wybory dokonujemy i w naszej mocy jest również to, czy będziemy chcieli nawiązać bliską relację, pełną miłości i wolności, z samym Jezusem.

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej

Fragmenty audio, Modlitwa Jezusowa

Przyzywać Imię Jezusa oznacza wkraczać na ścieżki zjednoczenia Syna i Ojca, to kontemplować, jak przez zasłonę, odblask misterium...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to modlitwa słowami niezgłębionymi

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to modlitwa skromnym słowem. Możemy powiedzieć, że to modlitwa z pozoru uboga w treść. Jednak głębia...

Więcej

Modlitwa Jezusowa prowadzi do rozwoju osobowego

Rozważania tygodniowe

Pseudo-Antoni mówi o kilku rzeczach, dzięki którym możemy dojrzewać i stać się doskonałymi. Są to asceza, medytacja, wytrwałość, panowanie nad sobą, wytrzymałość. Nie są to oczywiście wszystkie rzeczy, które wpływają na rozwój człowieka.

Więcej

Modlitwa Jezusowa ukierunkowuje nas na dziękczynienie

Rozważania tygodniowe

Pseudo-Antoni mówi, że mamy składać dzięki Bogu niemilknącymi ustami. Modlitwa Jezusowa może być niemilknącą modlitwą,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa przypomina, że człowiek nie jest samotny

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pozwala dostrzec Boga, który niczym anioł stróż jest zawsze przy człowieku, który jest blisko, który widzi...

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość zwrócenia się do Boga w każdym miejscu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest uniwersalną praktyką, która pozwala nam zwrócić się do Boga w każdym miejscu i w każdym czasie. Nie potrzebuje specjalnej przestrzeni. Zawsze i wszędzie możemy zacząć w taki sposób się modlić.

Więcej
Zamknij