Modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa uwalnia od pożądania

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa polega na trwaniu, a nie na pożądaniu. W niej niczego się nie pożąda, niczego się nie oczekuje, niczego się nie spodziewa. Nie ma w niej żadnego interesu. To miłosne bycie przy Osobie ukochanej. To bycie razem, bycie w relacji, to zjednoczenie, to miłowanie, to poznanie.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to praktyka, a nie teoretyzowanie

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa w swej praktyce jest prosta, ale w dłuższym ćwiczeniu sprawia niemałe trudności. Polegają one na wytrwaniu w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uwalnia od egoizmu

Rozważania tygodniowe

Tak jak wdzięczność uwalnia od egoizmu, tak czyni również modlitwa Jezusowa. Nie skupia człowieka na sobie, ale prowadzi jego ku...

Więcej

Modlitwa Jezusowa może pomóc w poznaniu dobra i zła

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może pomóc w poznaniu dobra i zła, ponieważ pogłębia relację człowieka z Bogiem – źródłem dobra i kryterium tego, co dobre i złe. Modlitwa Jezusowa przybliża do Boga, a więc przybliża do dobra, a to sprawia, że zło staje się bardziej widoczne.

Więcej

Medytacja siedząca

Formy praktyki modlitwy Jezusowej

Używając poduszki, którą kładzie się na macie, należy wybrać pozycję, która dla danej osoby będzie najlepsza. Można usiąść...

Więcej

Medytacja w drodze

Formy praktyki modlitwy Jezusowej

Rozpoczyna się ją z pozycji stojącej i wyprostowanej. Stopy mogą być lekko rozchylone, aby łatwiej było utrzymać równowagę. Przy...

Więcej

Pokłony

Formy praktyki modlitwy Jezusowej

W czasie rekolekcji preferowane są dwa rodzaje pokłonów: duży (wielki) i mały. Wielki pokłon zaczyna się od wykonania znaku krzyża i wypowiedzenia pierwszej części klasycznego wezwania modlitwy Jezusowej: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży”. Następnie pada się na twarz, kładzie się obydwie dłonie na matę i dotyka się jej czołem.

Więcej

Jakie formy praktyki modlitwy Jezusowej stosuje się w opactwie tynieckim?

Modlitwa Jezusowa

Modlitwę Jezusowa można praktykować w każdym miejscu i w każdym czasie. Jest niezwykle ważne, aby lepiej zaznajomić się z różnymi...

Więcej

Medytacja chrześcijańska a modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa

W pismach Kasjana po raz pierwszy spotykamy się ze sformułowaniem zasady modlitwy za pomocą jednego wersetu biblijnego....

Więcej

Modlitwa monologiczna i sprzeciwu przeciw złym myślom

Modlitwa Jezusowa, Ojcowie pustyni

W wielu Apoftegmatach spotykamy formę modlitwy składającej się z wersetu zaczerpniętego z Biblii lub krótkiego zdania, która służy do błagania o Bożą pomoc lub stanowi broń przeciw pokusom.

Więcej
Zamknij