Tomasz M. Dąbek OSB

Reguła Mistrza a Reguła św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każdy, kto czyta obie reguły, od razu zauważa znaczne podobieństwo istniejące między nimi. Zwłaszcza pierwsze rozdziały, nazywane w wielu wydaniach i opracowaniach sekcją doktrynalną, zawierają wiele identycznych partii.

Więcej

Szacunek dla tradycji

Święty Benedykt i jego Reguła

W patriarchalnym społeczeństwie wierność tradycji była wartością podstawową, fundamentalną, tak oczywistą, że wprost nie trzeba...

Więcej

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza…

Święty Benedykt i jego Reguła

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza: Boga, ludzi i rzeczy....

Więcej

Osobisty kontakt z Psałterzem

Pismo Święte

Osobisty kontakt z Psałterzem był możliwy przede wszystkim dla osób wykształconych, umiejących czytać, albo dla możnych, którym mógł go odczytywać i komentować kapelan.

Więcej
Zamknij