Tag: Tomasz M. Dąbek OSB

Błogosławiony

Liturgia

Chrystus zawsze pełnił wolę Ojca. Obyśmy umieli powierzać się przywódcom, którzy postępują podobnie, obyśmy nie dali się zwieść fałszywym słowom i zewnętrznym przejawom potęgi, ale konsekwentnie dążyli do tego, by iść zawsze za kimś, kto przychodzi do nas w imię Pańskie…

Więcej

Zostawić wszystko i iść za Jezusem

Liturgia

Warto się zastanowić, czy jesteśmy otwarci na Boże słowo, czy jesteśmy gotowi odczytać głos Chrystusa i w razie potrzeby zmienić...

Więcej

Post

Liturgia

Bądźmy gotowi wielkodusznie podejmować różne formy wyrzeczeń, powstrzymywać się od tego, co nie jest konieczne, by coraz bardziej...

Więcej

Wytrwałość

Liturgia

Jego królestwo nie jest z tego świata i naśladowcy Chrystusa nie powinni liczyć już teraz, na tym świecie, na wygodne życie, wysokie stanowiska, bogactwo, sławę, panowanie nad innymi.

Więcej

Dyskrecja

Liturgia

Kościół wzywa nas do udziału w Chrystusowym wyrzeczeniu. Nie są to już surowe zewnętrzne praktyki, które wspominają nasi rodzice i...

Więcej

Miłość Chrystusa w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Tomasz M. Dąbek OSB (ur. 28 kwietnia 1952 w Będzinie) – tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 1998. Pełnił funkcję cenzora...

Więcej

Reguła Mistrza a Reguła św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Każdy, kto czyta obie reguły, od razu zauważa znaczne podobieństwo istniejące między nimi. Zwłaszcza pierwsze rozdziały, nazywane w wielu wydaniach i opracowaniach sekcją doktrynalną, zawierają wiele identycznych partii.

Więcej

Szacunek dla tradycji

Święty Benedykt i jego Reguła

W patriarchalnym społeczeństwie wierność tradycji była wartością podstawową, fundamentalną, tak oczywistą, że wprost nie trzeba...

Więcej

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza…

Święty Benedykt i jego Reguła

Stałość to konsekwencja, poważne traktowanie siebie i tego, co nas otacza: Boga, ludzi i rzeczy....

Więcej

Osobisty kontakt z Psałterzem

Pismo Święte

Osobisty kontakt z Psałterzem był możliwy przede wszystkim dla osób wykształconych, umiejących czytać, albo dla możnych, którym mógł go odczytywać i komentować kapelan.

Więcej
Zamknij