Bernard Turowicz OSB

Tradycje benedyktyńskie

Duchowość monastyczna

Chociaż obecnie istniejące opactwa, tak męskiej, jak i żeńskiej gałęzi zakonu, wcale nie są podobne do fundacji św. Benedykta na Monte Cassino, to jednak są autentycznymi przedstawicielami benedyktyńskiej idei mniszej i nie różnią się zasadniczo od swych poprzedników z VI w.

Więcej

Ubóstwo w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

W klasztorach benedyktyńskich jest niedopuszczalne, aby którykolwiek z ich członków otrzymywał stałą pensję do dysponowania nią...

Więcej

Święty Benedykt jako człowiek

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt znał dobrze hierarchię wartości i miejsce przypadające w niej materialnym dobrom. Z pewnością ich nie przeceniał....

Więcej
Zamknij