Tag: Bernard Turowicz OSB

Życie św. Benedykta z Nursji (ok. 480-547)

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty zawdzięcza swój ogromny wpływ „Regule”, którą zostawił swym mnichom na Monte Cassino; mniejszą rolę odegrał jego życiorys opowiedziany przez św. Grzegorza w „Dialogach”. Ułożył ją w ostatnich latach swego życia, zaczynając w 540 r., nie od razu, lecz kierując się doświadczeniem, likwidując dostrzeżone luki; poprawiał ją i uzupełniał wielokrotnie.

Więcej

Tradycje benedyktyńskie

Duchowość monastyczna

Chociaż obecnie istniejące opactwa, tak męskiej, jak i żeńskiej gałęzi zakonu, wcale nie są podobne do fundacji św. Benedykta na...

Więcej

Ubóstwo w „Regule” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

W klasztorach benedyktyńskich jest niedopuszczalne, aby którykolwiek z ich członków otrzymywał stałą pensję do dysponowania nią...

Więcej

Święty Benedykt jako człowiek

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt znał dobrze hierarchię wartości i miejsce przypadające w niej materialnym dobrom. Z pewnością ich nie przeceniał. Nie znosił jednak organicznie nieładu, więc do prac kulturalnych z pewnością odnosił się pozytywnie.

Więcej
Zamknij