Fragmenty audio

Praktyka modlitwy Jezusowej

Fragmenty audio, Modlitwa Jezusowa

Przyzywać Imię Jezusa oznacza wkraczać na ścieżki zjednoczenia Syna i Ojca, to kontemplować, jak przez zasłonę, odblask misterium Ich zjednoczenia. Przyzywać Imię Jezusa to odnaleźć najdoskonalszy dostęp do Serca Ojca.

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Ewagriusz #2

Fragmenty audio

Kiedyś w Celach ojcowie zebrali się w jakiejś sprawie i zabrał głos abba Ewagriusz. Kapłan mu rzekł: „Abba, wiemy, że gdybyś...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Ewagriusz #1

Fragmenty audio

Powiedział abba Ewagriusz: „Siedź w celi i skupiaj myśli. Pamiętaj o dniu śmierci: wyobraź sobie martwe ciało, zrozum to...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Święty Efrem #3

Fragmenty audio

Kiedy indziej pewna hetera zaszła drogę Efremowi z czyjejś namowy i wdzięczyła się do niego, chcąc go doprowadzić do grzesznego obcowania, a przynajmniej pobudzić go do gniewu: bo go nikt nigdy nie widział wzburzonego.

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Święty Efrem #2

Fragmenty audio

Kiedy indziej pewien święty zobaczył w widzeniu zastęp aniołów schodzący z nieba na rozkaz Boży: trzymali w rękach zwoje zapisane...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Święty Efrem #1

Fragmenty audio

Abba Efrem w dzieciństwie miał taki sen albo widzenie: z jego języka wyrosła winorośl, i rosła, i napełniała całą przestrzeń pod...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Daniel #5

Fragmenty audio

Ten sam abba Daniel opowiadał o innym wielkim starcu, który mieszkał w Dolnym Egipcie i twierdził w swojej prostocie, że Melchizedek był synem Bożym. Doniesiono o tym błogosławionemu Cyrylowi, arcybiskupowi Aleksandrii, a ten posłał po starca.

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Daniel #4

Fragmenty audio

Mówił abba Daniel Faranita, że ojciec nasz Arseniusz opowiadał o pewnym starcu w Sketis, który był wielkim ascetą, ale w sprawach...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Daniel #3

Fragmenty audio

Abba Daniel opowiadał, że kiedy był w Sketis abba Arseniusz, mieszkał tam także pewien mnich, który kradł starcom ich rzeczy. Abba...

Więcej

Wolność od namiętności

Fragmenty audio

Kto podbija w niewolę swoje ciało, będzie wolny od namiętności, kto zaś namiętności pielęgnuje, boleć będzie z ich powodu.

Więcej
Zamknij