Fragmenty audio

„Eucharystia, moja miłość”. Listy do klasztoru warszawskiego

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Mogę was zapewnić, że od waszego wyjazdu nie znajdę odpoczynku, aż otrzymam wiadomość o szczęśliwym zakończeniu waszej podróży.

Więcej

Posłuchaj „Reguły” św. Benedykta

Fragmenty audio, Święty Benedykt i jego Reguła

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie,...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Chrystus, nasz Pan, jest pełen wiedzy Bożej; jest święty świętością samego Boga, a Jego słowa są słowami życia wiecznego, a...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Proście bez ustanku o tego Boskiego Ducha. On jest darem, a nie nagrodą! Dar jest podarowany – daje się darmo. Rozważcie, jaka to łaska. Z naszej strony nie ma żadnej zasługi.

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (2)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Waszą gwiazdą było powołanie do Instytutu i chociaż nie była ona widzialna, jak w wypadku Mędrców, otrzymałyście wewnętrzne...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Rok liturgiczny z Matką Mechtyldą (1)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Niech powiększą się wasze pragnienia i zapał waszych serc w oczekiwaniu na przyjście Jezusa......

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (5)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

O moje Siostry, przez profesję jesteście własnością Boga. Czy kiedykolwiek dobrze to przemyślałyście? Czy wierzymy w to? Czy jesteśmy o tym przekonane? Czy nasze serca są przeniknięte tą prawdą, że jesteśmy całe oddane Bogu?

Więcej

Posłuchaj biografii św. Benedykta z Nursji spisanej przez św. Grzegorza Wielkiego

Fragmenty audio, Święty Benedykt i jego Reguła

Był mąż, z łaski Bożej i z imienia „Błogosławiony” (Benedictus), którego życie przepełniała świętość......

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (4)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Modlitwa serca – to wierzyć w Boga w nim obecnego, adorować Go tam i oddawać się Mu z miłością. Taka modlitwa nie wymaga...

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Duchowość Instytutu (3)

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Wielkie misterium Eucharystii trwa nieprzerwanie. Nie przemija jak inne święta. Jezus jest zawsze gotowy dać wam dowody swej miłości: dziś, jutro, codziennie.

Więcej
Zamknij