Fragmenty audio

Nadstawić drugi policzek…

Fragmenty audio

Człowiek, który był dręczony przez ducha nieczystego, cały spieniony, uderzył w twarz pewnego mnicha, starca pustelnika. Starzec zaś natychmiast nadstawił mu drugi policzek. Wtedy demon nie wytrzymał żaru jego pokory i szybko opuścił tego człowieka.

Więcej

Rozmowa XI z abba Cheremonem. O doskonałości

Fragmenty audio

Będąc jeszcze w klasztorze w Syrii, ledwie tylko opanowaliśmy podstawy wiary i zaczęli nieco postępować w cnocie, a już...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Agaton #2

Fragmenty audio

Człowiek jest jak drzewo: asceza fizyczna to liście, a czujność wewnętrzna to owoc. A ponieważ, jak napisano, każde drzewo, które...

Więcej

Jak osiągnąć doskonałość duszy?

Fragmenty audio

Pustelnik, który przybył, powiedział: „Powiedz mi, co mam robić, abym się zba­wił”. Tamten rzekł: „Uczynisz to wszystko, co ci po­wiem?” „Tak”, odpowiedział. Wtedy rzekł mu: „Weź bat i idź paść świnie”.

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Agaton #1

Fragmenty audio

Opowiadano o abba Agatonie, że przyszli do niego jacyś goście, którzy słyszeli o jego wielkiej rozwadze, a chcieli go wypróbować,...

Więcej

Dwa rodzaje smutku

Fragmenty audio

Jest smutek, który przynosi korzyść, i taki, który niszczy. Smutek pożyteczny to ten, gdy bolejemy nad swoimi grzechami i nad...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Św. Antoni Wielki #16

Fragmenty audio

Miej zawsze przed oczyma bojaźń Bożą i pamiętaj o Tym, który zabija i ożywia. Miejcie w nienawiści świat i wszystko to, co jest na nim; miejcie w nienawiści wszelkie wygody cielesne. Wyrzeknijcie się tego życia, abyście żyli dla Boga.

Więcej

Duch nierządu

Fragmenty audio

Duch nierządu mieszka w ciałach ludzi nieopanowanych, zaś duch czystości w duszach ludzi wstrzemięźliwych....

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Św. Antoni Wielki #15

Fragmenty audio

Pewnego brata we wspólnocie oskarżono o rozpustę: on wstał i poszedł do abba Antoniego. I przyszli bracia z tej wspólnoty, aby go...

Więcej

Destrukcyjna przyjaźń…

Fragmenty audio

Abba Teodor z Ferme powiedział: „Jeśli przyjaźnisz się z kimś, a zdarzy się, że ulegnie on pokusie nieczystości, podaj mu rękę i o ile zdołasz, wyciągnij go z tego. Jeśli zaś byłby w błędzie co do wiary i nie usłuchałby cię, odwróć się szybko od niego, zerwij przyjaźń, byś przypadkiem zwlekając nie został przez niego pociągnięty w przepaść”.

Więcej
Zamknij