Tag: Bernard Sawicki OSB

Pycha – służebność

Osiem duchów zła

Jeśli przeciwwagą próżności jest pełna dyskrecji pokora, dająca miejsce innym i nie szukająca swego, w przypadku pychy chodziłoby o pokorę służby, poświęcenia i uniżenia. Ta ostatnia jest mechanizmem, który próbuje rozbić ów generujący pychę splot hierarchicznych zależności.

Więcej

Próżność – pokora

Osiem duchów zła

Poddanie się próżności to rodzaj duchowej infantylizacji. Bezkrytycznie goni się za tym, co może nam schlebić, co wszyscy wokoło...

Więcej

Acedia – wytrwałość

Osiem duchów zła

Obserwacje Ewagriusza pozostają więc aktualne i w tym tkwi jego wielkość. W pewnym sensie z acedią można utożsamić wiele postaw...

Więcej

Smutek – radość

Osiem duchów zła

Jak wynikający z naszych frustracji gniew rozlewa się szybko i gwałtownie po powierzchni, tak smutek ścieka w głąb naszej duszy, by tam drążyć swoje kanały. Jest nieustępliwy, wnika wszędzie i podmywa nasz pokój.

Więcej

Gniew – wyrozumiałość

Osiem duchów zła

Wyrozumiałość jest przygarnięciem ludzkiej słabości i nędzy, troską o ludzkie zmaganie z samym sobą. Gniew obnaża naszą...

Więcej

Chciwość – życzliwość

Osiem duchów zła

Jeśli pod wpływem pożądliwości zaspokaja się własną potrzebę kosztem drugiej osoby, traktując ją jak rzecz, to w chciwości...

Więcej

Nieczystość – integracja

Osiem duchów zła

Jak wedle klasycznych teorii ascetycznych obżarstwo rodzi nieczystość, tak od braku opanowania w konsumpcji pokarmów blisko jest do „konsumowania” relacji z innymi. Może to przyjmować rozmaite formy…

Więcej

“Chwalcie Go na strunach i flecie”. Muzyczna Liturgia Godzin

Chorał gregoriański

Układ przedstawionych przez nas dwudziestu improwizacji odpowiada modlitwom, które wspólnota mnichów odmawia każdego dnia. Są to nade...

Więcej

Obżarstwo – styl

Osiem duchów zła

Wydaje się, że typowa dla naszych czasów nieokiełznana chęć konsumpcji jakby zaczęła już dochodzić do własnych granic. Ludzie...

Więcej

Zrozumieć Ewagriusza. Kraina wyobraźni

Osiem duchów zła

Ewagriusz umożliwia pewną syntezę. Oferuje możliwość integracji dzisiaj zdecydowanie zatomizowanych sposobów funkcjonowania naszego człowieczeństwa. Jego teksty inspirują i zachęcają, by zająć się tym, co „pomiędzy” a co zazwyczaj umyka uporządkowanym, klasycznym teoriom.

Więcej
Zamknij