Karol van Oost OSB

O niezadowolonych i znudzonych

Duchowość monastyczna

Doświadczenie pokazuje, że typ niezadowolony i znudzony czasem łazi po krużgankach i celach. Oczywiście, niezadowolenie nie jest zjawiskiem czysto zakonnym, bynajmniej, to raczej wyjątek. Spotykamy niezadowolenie w świecie i to na wielką skalę.

Więcej

W przedszkolu miłości braterskiej

Święty Benedykt i jego Reguła

Wydawałoby się, że w naszych demokratycznych czasach grzeczność należy do zbędnych dodatków, do zwyczajów minionych wieków......

Więcej

Poszukiwanie Boga jest więc głównym znakiem powołania

Duchowość monastyczna

Szukać Boga jest to dążyć wprost do celu ostatecznego, jest to porzucić wszystko, co niedoskonałe......

Więcej

“Dom” benedyktyna

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt, chcąc utrwalić w każdym ze swych synów to poczucie rodzinne, dodał w Regule swojej do szeregu innych ślubów ślub stałości (por. RB 58,15–17)

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 2 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Opat ma dwie możliwości: może rządzić doctrina et exemplis – nauką i przykładem. Konieczność nauki nie ulega tu żadnej...

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 1 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Rozdział 2 Reguły podaje przełożonemu pełną wizję przełożeństwa, stanowiąc pod tym względem doskonale dopracowane arcydzieło....

Więcej

Klasztor to nie dom wypoczynkowy

Święty Benedykt i jego Reguła

Całą postać moralną św. Benedykta znajdujemy w jego Regule, jest ona bowiem dojrzałym owocem doświadczenia naszego Ojca, przeszłości monastycznej, a równocześnie całej duchowości Ojców, całej tradycji. Bo św. Benedykt jest przede wszystkim człowiekiem tradycji, odnosi się do niej z głębokim szacunkiem.

Więcej
Zamknij