Tag: Karol van Oost OSB

Przestrzega nas św. Benedykt, że próżnowanie jest nieprzyjacielem duszy…

Duchowość monastyczna

Zasada powinna być zasadą. Pracujemy, aby Bóg był zadowolony, chwalony, więc pewna swoboda jest niezbędna…

Więcej

Życie benedyktyńskie wymaga wielkiej godności obyczajów

Duchowość monastyczna

Żyjemy na dworze Pańskim, siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni do zachowania różnych przepisów. Oczywiście sam ceremoniał, znaki...

Więcej

IX-XII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zaczął swą naukę o pokorze od bojaźni, a skończył ją na miłości. Rozdział 7 jest arcydziełem ascetyki...

Więcej

VI-VIII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Najlepszym środkiem, by odzyskać świeży zapał, jest udział w życiu wspólnoty, wykonywanie wszystkiego ze wszystkimi. Święty Benedykt chce, by młodzi naśladowali starszych, tzn. liczących 20–50 lat życia zakonnego, bo ci naprawdę już są „chodzącą regułą” i mają na pewno ducha swego zakonu.

Więcej

IV i V stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Mimo woli mogą się nam cisnąć na usta słowa: „Za ciężko!”. Tak, jest ciężko, ale krzyż trzeba uchwycić oburącz, objąć go...

Więcej

I-III stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Jako mnich człowiek powołany do uwielbienia Boga spełnia posługę aniołów. Bojaźń Boża liczy się z cnotą religijności. Polega...

Więcej

O niezadowolonych i znudzonych

Duchowość monastyczna

Doświadczenie pokazuje, że typ niezadowolony i znudzony czasem łazi po krużgankach i celach. Oczywiście, niezadowolenie nie jest zjawiskiem czysto zakonnym, bynajmniej, to raczej wyjątek. Spotykamy niezadowolenie w świecie i to na wielką skalę.

Więcej

W przedszkolu miłości braterskiej

Święty Benedykt i jego Reguła

Wydawałoby się, że w naszych demokratycznych czasach grzeczność należy do zbędnych dodatków, do zwyczajów minionych wieków......

Więcej

Poszukiwanie Boga jest więc głównym znakiem powołania

Duchowość monastyczna

Szukać Boga jest to dążyć wprost do celu ostatecznego, jest to porzucić wszystko, co niedoskonałe......

Więcej

„Dom” benedyktyna

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt, chcąc utrwalić w każdym ze swych synów to poczucie rodzinne, dodał w Regule swojej do szeregu innych ślubów ślub stałości (por. RB 58,15–17)

Więcej
Zamknij