Tag: Karol van Oost OSB

IX-XII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Benedykt zaczął swą naukę o pokorze od bojaźni, a skończył ją na miłości. Rozdział 7 jest arcydziełem ascetyki wewnętrznej: jego punktem wyjścia jest bojaźń Boża, a wykończeniem doskonała miłość. Bojaźń bowiem prowadzi do głębokiej miłości – jest to nieraz dziełem całego niemal życia.

Więcej

VI-VIII stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Najlepszym środkiem, by odzyskać świeży zapał, jest udział w życiu wspólnoty, wykonywanie wszystkiego ze wszystkimi. Święty...

Więcej

IV i V stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Mimo woli mogą się nam cisnąć na usta słowa: „Za ciężko!”. Tak, jest ciężko, ale krzyż trzeba uchwycić oburącz, objąć go...

Więcej

I-III stopień pokory

Święty Benedykt i jego Reguła

Jako mnich człowiek powołany do uwielbienia Boga spełnia posługę aniołów. Bojaźń Boża liczy się z cnotą religijności. Polega ona na głębokim szacunku wobec Boga. Uznajemy w Nim Istotę Najdoskonalszą, której przystoi hołd uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia.

Więcej

O niezadowolonych i znudzonych

Duchowość monastyczna

Doświadczenie pokazuje, że typ niezadowolony i znudzony czasem łazi po krużgankach i celach. Oczywiście, niezadowolenie nie jest...

Więcej

W przedszkolu miłości braterskiej

Święty Benedykt i jego Reguła

Wydawałoby się, że w naszych demokratycznych czasach grzeczność należy do zbędnych dodatków, do zwyczajów minionych wieków......

Więcej

Poszukiwanie Boga jest więc głównym znakiem powołania

Duchowość monastyczna

Szukać Boga jest to dążyć wprost do celu ostatecznego, jest to porzucić wszystko, co niedoskonałe…

Więcej

“Dom” benedyktyna

Duchowość monastyczna

Święty Benedykt, chcąc utrwalić w każdym ze swych synów to poczucie rodzinne, dodał w Regule swojej do szeregu innych ślubów ślub...

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 2 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Opat ma dwie możliwości: może rządzić doctrina et exemplis – nauką i przykładem. Konieczność nauki nie ulega tu żadnej...

Więcej

Jaki powinien być opat? / część 1 /

Święty Benedykt i jego Reguła

Rozdział 2 Reguły podaje przełożonemu pełną wizję przełożeństwa, stanowiąc pod tym względem doskonale dopracowane arcydzieło. Ciekawe, że nawet ludzie świeccy, na przykład właściciele wielkich przedsiębiorstw w Belgii, czytają ten rozdział, szukając w nim wiedzy o sposobie rządzenia.

Więcej
Zamknij