Literatura monastyczna

100. tom serii Źródła monastyczne: św. Jan Kasjan „Reguły”

Literatura monastyczna, Ojcowie pustyni

Dziś oto z wielką radością oddajemy w ręce Czytelników tom 100. serii „Źródła Monastyczne”! 100 tomów, które ukazały się w ciągu tych 30 lat, mimo wszelkich trudności, to istotnie wielkie dzieło.

Więcej

Publikacje źródłowe Ewagriusza z Pontu

Literatura monastyczna

Ewagriusz z Pontu, uważany za pierwszego z Ojców Pustyni, który pisał, swoje myśli czerpie z doświadczenia osobistego, jak i swoich...

Więcej

Publikacje źródłowe św. Jana Kasjana

Literatura monastyczna

Jan Kasjan należy do tych autorów, których wpływ trudno przecenić. Jego dzieła, czytane i przepisywane przez wieki, należą do...

Więcej

Słuchaj, synu, nauk mistrza… Darmowe e-booki

Literatura monastyczna

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa…

Więcej

O medaliku św. Benedykta

Literatura monastyczna

Św. Benedykt dostąpił zaszczytu pojawienia się na tym samym medaliku wraz z wizerunkiem Krzyża św., aby podkreślić skuteczność,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa. Teoria i praktyka

Literatura monastyczna

Kiedy dzięki pamięci o Bogu zamkniemy wszystkie wyjścia umysłu, trzeba, byśmy dostarczyli mu jakiejś aktywności, która by...

Więcej

O praktyce „lectio divina”

Literatura monastyczna

Lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, co Bóg mówi do nas. Jest to osobiste czytanie Pisma Świętego. W tym podejściu Biblia jest listem Pana Boga do nas skierowanym…

Więcej

Mądrość Ojców Pustyni. Publikacje źródłowe i opracowania

Literatura monastyczna

Mówił abba Makary: „Kiedy byłem młody odczuwałem w celi zniechęcenie i wyszedłem na pustynię mówiąc do swoich myśli: «Tego,...

Więcej

Komentarze liturgiczne

Literatura monastyczna

Cóż prostszego od wyboru: oczywiście życie! Kto by wybierał śmierć?! Ale właśnie takiego wyboru kiedyś człowiek dokonał i do...

Więcej

Publikacje źródłowe i opracowania na temat ośmiu duchów zła

Literatura monastyczna

Nie patrz ani na prawo, ani na lewo , lecz w każdej sprawie trzymaj się środka. Zbadaj swe myśli, czy są w zgodzie z bojaźnią Bożą, a jeśli tego nie wiesz, spytaj tego, kto wie.

Więcej
Zamknij