Literatura monastyczna

Słuchaj, synu, nauk mistrza… Darmowe e-booki

Literatura monastyczna

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa…

Więcej

O medaliku św. Benedykta

Literatura monastyczna

Św. Benedykt dostąpił zaszczytu pojawienia się na tym samym medaliku wraz z wizerunkiem Krzyża św., aby podkreślić skuteczność,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa. Teoria i praktyka

Literatura monastyczna

Kiedy dzięki pamięci o Bogu zamkniemy wszystkie wyjścia umysłu, trzeba, byśmy dostarczyli mu jakiejś aktywności, która by...

Więcej

O praktyce „lectio divina”

Literatura monastyczna

Lectio divina, czyli takie czytanie Słowa Bożego, w którym chodzi o odczytanie tego, co Bóg mówi do nas. Jest to osobiste czytanie Pisma Świętego. W tym podejściu Biblia jest listem Pana Boga do nas skierowanym…

Więcej

Mądrość Ojców Pustyni. Publikacje źródłowe i opracowania

Literatura monastyczna

Mówił abba Makary: „Kiedy byłem młody odczuwałem w celi zniechęcenie i wyszedłem na pustynię mówiąc do swoich myśli: «Tego,...

Więcej

Komentarze liturgiczne

Literatura monastyczna

Cóż prostszego od wyboru: oczywiście życie! Kto by wybierał śmierć?! Ale właśnie takiego wyboru kiedyś człowiek dokonał i do...

Więcej

Publikacje źródłowe i opracowania na temat ośmiu duchów zła

Literatura monastyczna

Nie patrz ani na prawo, ani na lewo , lecz w każdej sprawie trzymaj się środka. Zbadaj swe myśli, czy są w zgodzie z bojaźnią Bożą, a jeśli tego nie wiesz, spytaj tego, kto wie.

Więcej

Komentarze do „Reguły” św. Benedykta

Literatura monastyczna

Kto się nie wywyższa, nie ma problemu z milczeniem, bo nie ma ambicji udowodnienia, że ma rację, albo wyjaśnienia do końca, co...

Więcej

„Reguła” i biografia św. Benedykta z Nursji (ok. 480-547)

Literatura monastyczna

Był mąż, z łaski Bożej i z imienia „Błogosławiony” (Benedictus), którego życie przepełniała świętość. Od dzieciństwa...

Więcej
Zamknij