Tag: Paweł Sczaniecki OSB

Z dziejów pobożności krzyża i medalika św. Benedykta

Medalik św. Benedykta

W dziedzinie pobożności krzyż ten i medal używane były w osobliwy sposób. Użytek ten interesuje wielostronnie przede wszystkim osoby pobożne – wśród nich uczonych, historyków, archeologów, kolekcjonerów, bibliografów, etnografów – i zainteresowanie to wyraźnie wzrasta.

Więcej

Tajemnicza „karawaka”

Medalik św. Benedykta

Tajemnicza „karawaka” komplikuje jak i wzbogaca dzieje krzyża i medalu św. Benedykta. W ciągu dwóch stuleci zyskała popularność...

Więcej

Kult św. Benedykta w Polsce

Historia, Święty Benedykt i jego Reguła

Osobliwością kultu św. Benedykta jest propagowanie medalików z krzyżem, zwanym „karawaka”. Zwyczaj przyszedł z Zachodu w dobie...

Więcej

Medalik św. Benedykta okiem historyka (XIX i XX wiek)

Medalik św. Benedykta

Medal oczywiście jest zabytkiem, ale wykazuje zastanawiającą żywotność i w omawianym okresie niespodziewanie przeżył osobliwy renesans. Od połowy XIX w. zaznacza się w Italii jednakże przełomowym momentem…

Więcej

Niezwykła żywotność Reguły św. Benedykta

Historia, Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Brunon z Kwerfurtu nazwał Regułę św. Benedykta matką. Wyraża to doskonale jego własne usposobienie, jak też usposobienie...

Więcej

Co potrafi niewiasta… Szkic o Matce Magdalenie Mortęskiej OSB

Historia

Ksieni chełmińska wyczuła trafnie to dzieło, które przyniosło następnie tyle pożytku. W ówczesnej rzeczywistości dziewczęta nie...

Więcej

„Reguła” św. Benedykta i jego żywot

Święty Benedykt i jego Reguła

W Polsce wcześniej i gruntowniej poznano Regułę. Już najstarsze pomniki literatury miejscowej przekonują, że była ona przedmiotem czci.

Więcej

Jak w tyglu hutniczym wytapiała się wówczas przyszłość…

Liturgia

Mszał rzymski ukazał się w 1570 r., toteż przyjęcie uchwał trydenckich na synodzie piotrkowskim rozciągało się również i na tę...

Więcej

Czy pocałunek pokoju jest znakiem zrozumiałym?

Liturgia

Polska nie była i nie jest ojczyzną rytów. Przyniesiono je tu wraz z religią katolicką z Zachodu i Południa. Inne znów przybywały w...

Więcej

Długosz napisał o św. Benedykcie…

Święty Benedykt i jego Reguła

Trudno dziś odtworzyć to, co w średniowiecznej Polsce wiedziano na temat św. Benedykta. W ogóle pisano wówczas mało, niejedna z zapisanych wiadomości zaginęła. Tym cenniejsza staje się każda informacja, chociażby pośrednia. Niespodzianką więc jest, że polska literatura na temat św. Benedykta rozpoczyna się pięknym i długim kazaniem.

Więcej
Zamknij