Paweł Sczaniecki OSB

Niezwykła żywotność Reguły św. Benedykta

Historia, Święty Benedykt i jego Reguła

Święty Brunon z Kwerfurtu nazwał Regułę św. Benedykta matką. Wyraża to doskonale jego własne usposobienie, jak też usposobienie innych mnichów względem tej wyjątkowej księgi.

Więcej

Co potrafi niewiasta… Szkic o Matce Magdalenie Mortęskiej OSB

Historia

Ksieni chełmińska wyczuła trafnie to dzieło, które przyniosło następnie tyle pożytku. W ówczesnej rzeczywistości dziewczęta nie...

Więcej

“Reguła” św. Benedykta i jego żywot

Święty Benedykt i jego Reguła

W Polsce wcześniej i gruntowniej poznano Regułę. Już najstarsze pomniki literatury miejscowej przekonują, że była ona przedmiotem...

Więcej

Jak w tyglu hutniczym wytapiała się wówczas przyszłość…

Liturgia

Mszał rzymski ukazał się w 1570 r., toteż przyjęcie uchwał trydenckich na synodzie piotrkowskim rozciągało się również i na tę księgę. Niemniej jest to osobny rozdział dziejów Kościoła w Polsce.

Więcej

Czy pocałunek pokoju jest znakiem zrozumiałym?

Liturgia

Polska nie była i nie jest ojczyzną rytów. Przyniesiono je tu wraz z religią katolicką z Zachodu i Południa. Inne znów przybywały w...

Więcej

Długosz napisał o św. Benedykcie…

Święty Benedykt i jego Reguła

Trudno dziś odtworzyć to, co w średniowiecznej Polsce wiedziano na temat św. Benedykta. W ogóle pisano wówczas mało, niejedna z...

Więcej
Zamknij