Filokalia

Straż serca. Św. Izajasz Anachoreta o tajemnicach życia duchowego

Filokalia

Św. Izajasz Anachoreta proponuje podjęcie dzieła czujności, straży serca, która stanie się z biegiem czasu istotnym elementem nauki o modlitwie Jezusowej…

Więcej

Św. Jan Kasjan: „Wielce służy nam skromność, przez posłuszeństwo w pracy i ujarzmienie ciała”

Filokalia

Przede wszystkim więc musimy powiedzieć o panowaniu nad żołądkiem......

Więcej

Ewagriusz z Pontu: „Wszystkie nieczyste myśli wiodą umysł ku ruinie…”

Filokalia, Fragmenty audio

Dzięki licznym obserwacjom poznaliśmy następującą różnicę pomiędzy myślami anielskimi, ludzkimi oraz pochodzącymi od demonów....

Więcej

„Filokalia”. Sięganie do Tradycji

Filokalia

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów.

Więcej

Św. Izajasz Anachoreta: „Proszę cię: nie puszczaj swojego serca samopas…”

Filokalia, Fragmenty audio

W czasie modlitwy należy przez pobożny odpór wypędzać z serca napad myśli, żebyśmy nigdy nie odkryli, że zwracamy się do Boga...

Więcej

Medytacja w „Filokalii”

Filokalia

Na początek warto nadmienić, że w tradycji chrześcijańskiej medytacja jest określana zwykle jako częste powtarzanie w myślach lub...

Więcej

Pseudo-Antoni Wielki: „Łagodność i panowanie nad sobą są szczęściem oraz dobrą nadzieją dla ludzkich dusz”

Filokalia, Fragmenty audio

Nieuki i ignoranci uznają nauki za coś śmiesznego i nie chcą ich słuchać…

Więcej

Warto karmić się zdrową nauką Ojców, zamiast sięgać po książki o wątpliwej doktrynie

Filokalia

"Filokalia" to antologia tekstów, która została zaprojektowana jako rodzaj encyklopedii i podręcznika do prowadzenia głębokiego...

Więcej

Zaproszenie Mądrości na ucztę… Wstęp św. Nikodema Hagioryty do dzieła „Filokalia”

Filokalia, Fragmenty audio

Bóg, błogosławiona Natura, ponaddoskonała Doskonałość, ponaddobry i ponadpiękny sprawczy Początek wszystkich dobrych i pięknych...

Więcej

„Filokalia”, czyli umiłowanie tego, co piękne

Filokalia

Wszystkie teksty zebrane w tym wyjątkowym dziele, jakim jest „Filokalia”, łączy jedno – chrystocentryzm. Osoba Jezusa Chrystusa jest odniesieniem i celem wszystkich działań, jakie człowiek podejmuje, wchodząc na drogę mistyki.

Więcej
Zamknij