Ojcowie pustyni

O znoszeniu pokus spokojnie i z dziękczynieniem

Ojcowie pustyni

Jeśli ktoś ma przyjaciela i jest zupełnie pewien, że tamten go kocha, to uważa, że czegokolwiek by od niego doznał, choćby przykrego, ów z miłości to czyni; i nigdy nie uwierzy, żeby jego przyjaciel mógł chcieć mu zaszkodzić.

Więcej

Abba Karion

Ojcowie pustyni

Był w Sketis pewien mnich imieniem abba Karion. Ten miał dwoje dzieci, które zostawił przy żonie, idąc na pustynię. Po jakimś...

Więcej

Dole i niedole Ewagriusza z Pontu

Ojcowie pustyni

Urodził się gdzieś w 345 r. na terenie dzisiejszej Turcji. Jego ojciec był biskupem (w IV w. taka sytuacja była jeszcze możliwa);...

Więcej

Tylko przez dialog poznasz prawdę

Ojcowie pustyni

Kiedyś starcy odwiedzili abba Antoniego, a był wśród nich abba Józef. Starzec zaś, chcąc ich wypróbować, przedłożył im pewne zdanie z Pisma Świętego i pytał ich po kolei, zaczynając od najmłodszego, co by to zdanie mogło znaczyć.

Więcej

Rozbite zwierciadło, rzecz o Św. Antonim Wielkim

Ojcowie pustyni

Antoni się nam wymyka. Jest nieuchwytny niczym Proteusz. Który Antoni jest „prawdziwy”? Atanazego? Autor Listów? Wyłaniający się...

Więcej

Jak Pachomiusz uczył braci o widzeniach

Ojcowie pustyni

„Opowiedz nam o swoich widzeniach” – prosi jeden z braci. Nam, którzy z wypiekami na twarzy czytamy o nadprzyrodzonych zjawiskach,...

Więcej

Nie uprawiaj spychologii

Ojcowie pustyni

Pewien brat powiedział do abba Antoniego: „Módl się za mnie”. A starzec mu odrzekł: „Ani ja się nad tobą nie zlituję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą modlitwę”.

Więcej

Inny świat Efrema

Ojcowie pustyni

Wydaje się, że olśniewająca bizantyjska hymnografia kościelna ma swoje korzenie właśnie w syryjskiej poezji Efrema. Dziś korpus...

Więcej

Nie chciej być nazywany świętym

Ojcowie pustyni

Pewnego mnicha bracia chwalili przed abba Antonim, a on – gdy ów mnich go odwiedził – wypróbował go, czy też zniesie obelgę. A...

Więcej

Pachomiusz. Nawrócony przez miłosierdzie

Ojcowie pustyni

Obok Antoniego Wielkiego Pachomiusz należy do tych postaci, do których jak do wspólnego dziedzictwa, odwołują się wszyscy chrześcijańscy mnisi. Niemniej rekonstrukcja jego życia nie jest łatwa. Uczniowie Pachomiusza stworzyli bowiem wiele wariantów jego biografii…

Więcej
Zamknij