Ojcowie pustyni

Zalać się łzami przed Bogiem

Ojcowie pustyni

Czytając pisma Ojców poświęcone modlitwie bardzo często możemy natrafić na fragmenty, które mówią o łzach; czasem możemy spotkać się z kategorycznym wręcz nakazem, aby z powodu naszych grzechów zalewać się łzami…

Więcej

Modlitwa i miłowanie

Ojcowie pustyni

Po pierwsze zwraca uwagę czasownik „przebywać”. Zazwyczaj czytamy, że modlitwa jest rozmową. Tymczasem może z czasem okazać się...

Więcej

„Bądź wola Twoja!”

Ojcowie pustyni

„W każdej sprawie proś Go, aby spełniała się Jego wola”. Wówczas Twoja modlitwa będzie zawsze błogosławionym źródłem...

Więcej

W cieniu płonącego krzewu

Ojcowie pustyni

Lektura dzieła św. Hezychiusza przychodzi nam lekko i ciężko. Lekko, ponieważ wiele z obrazów i myśli od razu trafia do naszego przekonania. Ciężko, gdyż trudno streścić w kilku słowach to, co pozostaje nam w głowie po zakończeniu lektury.

Więcej

Wszystko za wszystko

Ojcowie pustyni

„Porzuć wszystko” – pisze twardo Ewagriusz. I to „wszystko” trzeba rozumieć jak najbardziej dosłownie. W pierwszym rzędzie...

Więcej

Ugotuj im trochę kaszki, bo są chorzy

Ojcowie pustyni

Starzec zwrócił się do swego ucznia: „Ugotuj im trochę kaszki, bo są chorzy”. A im powiedział: „Jeśli ani tego nie umiecie,...

Więcej

Zaszczyt modlitwy

Ojcowie pustyni

Modlitwę traktujemy w kategoriach obowiązku. Tak też uczymy młodszych: musisz się pomodlić rano i wieczorem. Może warto powrócić do tych dwóch prostych myśli Ewagriusza z Pontu (zm. 399 r.), które mówią coś zdecydowanie innego: modlitwa jest zaszczytem, przywilejem człowieka.

Więcej

Fałszywe oskarżenia

Ojcowie pustyni

Pewnego brata we wspólnocie oskarżono o rozpustę: on wstał i poszedł do abba Antoniego. I przyszli bracia z tej wspólnoty, aby go...

Więcej

Postępuj łagodnie

Ojcowie pustyni

Pewien myśliwy, polując na pustyni na dzikie zwierzęta, zobaczył, jak abba Antoni żartuje z braćmi, i bardzo się zgorszył....

Więcej

Modlą się tylko ludzie wolni

Ojcowie pustyni

Ewagriusz nie podaje jednej definicji modlitwy. Poprzez kolejne sentencje pokazuje jak złożona i fascynująca to rzeczywistość. Można powiedzieć, że daje nam do ręki kolejne elementy układanki…

Więcej
Zamknij