Ojcowie pustyni

Co to jest apoftegmat?

Ojcowie pustyni

Spośród całego morza świadectw, które dotarły do naszych czasów, a które mówią nam na temat Ojców Pustyni, czyli o pierwszych mnichach, którzy żyli na Pustyni Egipskiej między IV a VI wiekiem, takim szczególnym rodzajem źródła jest olbrzymia kolekcja apoftegmatów.

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki. Pytania i odpowiedzi o naturę Boga

Ojcowie pustyni

Ponieważ Bóg tak ustanowił od początku, żeby ciemność nie miała nic wspólnego z jasnością, a przeklęty i nieczysty ze świętym...

Więcej

Abba Makary Egipcjanin / część 3 /

Ojcowie pustyni

Opowiadał także, iż abba Makary postępował ze wszystkimi braćmi bardzo prostodusznie, i niektórzy go pytali: „Dlaczego starasz...

Więcej

Abba Makary Egipcjanin / część 2 /

Ojcowie pustyni

Opowiadano, że w Sketis dwaj bracia zgrzeszyli i abba Makary Aleksandryjczyk wykluczył ich z kościoła. Ktoś przyszedł i opowiedział o tym abba Makaremu Wielkiemu, Egipcjaninowi, a on rzekł: „To nie ci bracia są wykluczeni, ale wykluczony jest Makary”…

Więcej

Abba Makary Egipcjanin / część 1 /

Ojcowie pustyni

Kiedy byłem młody i mieszkałem w celi w Egipcie, złapano mnie i wyświęcono, żebym był duchownym w tej wiosce. A nie chcąc...

Więcej

Abba Marek, uczeń Sylwana

Ojcowie pustyni

Kiedyś przyszła matka abba Marka i chciała go zobaczyć; a przyszła z okazałym orszakiem. Starzec wyszedł do niej, a ona prosiła:...

Więcej

Czy to dobrze nie mieć ułatwień?

Ojcowie pustyni

Abba Marek pytał abba Arseniusza: „Czy to dobrze nie mieć u siebie żadnych ułatwień? Widziałem brata, który uprawiał trochę jarzyn, a powyrywał je”. Odrzekł abba Arseniusz: „To rzecz dobra, ale należy ją miarkować według sił danego człowieka. Bo jeśli bez nich nie zdoła wytrzymać, niedługo zasadzi nowe”.

Więcej

Abba Lucjusz

Ojcowie pustyni

Do abba Lucjusza do Enaton przyszli kiedyś mnisi zwani euchitami; a starzec ich zapytał: „Jaką ręczną pracą wy się zajmujecie?”...

Więcej

Trzymaj się mocno imienia Jezus. Czytając św. Diadocha z Fotyki

Ojcowie pustyni

Św. Diadoch z Fotyki (ur. ok. 400 r.–zm. ok. 486 r.) jeden z autorów, którego fragmenty dzieł zostały włączone do zbioru Filokalia...

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki. Modlitwa

Modlitwa Jezusowa, Ojcowie pustyni

Propozycja wezwania modlitewnego przedstawiona przez Diadocha wpisuje się zatem w samo serce objawienia. Wezwanie „Panie Jezu” obejmuje w swej prostocie całą rzeczywistość, jest ukoronowaniem historii zbawienia i wyrazem pragnienia go dla wszystkich ludzi.

Więcej
Zamknij