Duchowość monastyczna

Pałacem Chrystusa jest serce (1)

Duchowość monastyczna

Nasze doświadczenie mówi, że jesteśmy może stajnią, albo czymś jeszcze gorszym, ale na pewno nie pałacem. Tutaj kluczowe pozostaje zawsze pojęcie „serce”. Myślę, że od definicji tego, co przez nie autor tekstu rozumiał, należałoby zacząć.

Więcej

„Inchoationis Regula”. O duchowości rozpoczynania na nowo

Duchowość monastyczna

Grzegorz Hawryłeczko OSB, ur. 1990 r., mnich tyniecki od 2012 r., święcenia kapłańskie przyjął w 2020 r., interesuje się...

Więcej

Panno roztropna (2)

Duchowość monastyczna

Prawdziwe życie duchowe, tak naprawdę, wykuwa się w szarości życia, w tym co jest zwykłą postawą, zwykłą pracą duchową i Maryja...

Więcej

Nie szukaj książki skarg i wniosków u Pana Boga, ale buduj z Nim relację więzi i miłości

Duchowość monastyczna

Oczyszczać duszę trzeba bojaźnią Bożą i miłością do Boga, niekoniecznie przez praktyki ascetyczne, takie jak post, umartwianie się czy czuwanie.

Więcej

Panno roztropna (1)

Duchowość monastyczna

Roztropność Maryi polega przede wszystkim na tym, że Ona nie jest łatwowierna, ona zgodnie z tym, co mówi Pismo, oczekuje...

Więcej

O dojrzałej przyjaźni według Jana Kasjana i Elreda z Rievaulx

Duchowość monastyczna

Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w...

Więcej

Czy Jezus Chrystus był mnichem? Jeśli nie, to czy ktokolwiek ma prawo nim być? Jeśli tak, to co to oznacza?

Duchowość monastyczna

Mamy więc prawo pytać, dlaczego Jezus przyjął na siebie jedne wzorce, a nie przyjął innych.

Więcej

Bóg pragnie być naszym Ojcem… O Duchu synowskiego przybrania

Duchowość monastyczna

Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w...

Więcej

Bartymeusz pod Jerychem (2)

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Podróż na Świętą Górę Athos

Duchowość monastyczna

Święta Góra jest święta świętością mnichów, którzy tam żyją nieprzerwalnie od ponad tysiąca lat, którzy nieustannie chwalą Pana Boga. Jest święta przez obecność świętych relikwii i ikon, przez które Pan Bóg działa i daje się tym, którzy się tam modlą.

Więcej
Zamknij