Duchowość monastyczna

Pytania do św. Bazylego Wielkiego (4) Czy w ogóle nie wolno się śmiać?

Duchowość monastyczna

Skoro Pan potępia tych, którzy się teraz śmieją (por. Łk 6,25), jest oczywiste, że dla wiernego nie ma dobrej pory na śmiech, zwłaszcza że tak wielu znieważa Boga…

Więcej

Medytować to…

Duchowość monastyczna, Medytacja chrześcijańska

Medytować to nie odwracać się od Tego, z którym idziesz. To nieustannie pamiętać o Tym, który jest Światłością prawdziwą. To...

Więcej

Refleksje nad wewnętrzną walką i duchowym rozwojem

Duchowość monastyczna

Zestaw cytatów, które prezentujemy, to zbiór głębokich myśli i refleksji wybitnych postaci chrześcijańskiej duchowości. Każdy z...

Więcej

Zanurzyć się w obecności Boga…

Duchowość monastyczna

Mikołaj Jastrzębski OSB mnich tyniecki. Pochodzi z Siedlec, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Filozofię ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast studia z zakresu teologii odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie.

Więcej

Pytania do św. Bazylego Wielkiego (3) Dlaczego nasz umysł błądzi?

Duchowość monastyczna

Umysł błądzi niekiedy także na skutek bezczynności, gdy nie angażuje się w konieczne zajęcie, lecz pozostając w spokoju, wolny od...

Więcej

Na czym polega harmonia w życiu benedyktyńskim?

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Co ludzi dzisiejszych tak bardzo pociąga do monasterów benedyktyńskich? Może przede wszystkim odczucie harmonii i jakby stężenia...

Więcej

W szkole św. Benedykta. Co zrobiliśmy z milczeniem?

Duchowość monastyczna, Święty Benedykt i jego Reguła

Mówimy tyle o mowie nienawiści, o bezpodstawnych oskarżeniach, zastanawiamy się, w jaki sposób powstrzymać coś, co określamy we współczesnej nowomowie mianem hejtu.

Więcej

Św. Benedykt wie, że życie modlitwy to więcej niż sama modlitwa…

Duchowość monastyczna, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia..., Święty Benedykt i jego Reguła

Dla św. Benedykta istotą powołania monastycznego nie jest żadne wynajdywanie nowych ani zwłaszcza niezwykłych dróg, ale raczej...

Więcej

W szkole św. Benedykta. Jak liturgia kształtuje naszą duchowość?

Duchowość monastyczna, Liturgia, Święty Benedykt i jego Reguła

Podczas liturgii dokonuje się to, co jest najważniejsze dla nas od strony duchowej: udział w odwiecznym misterium uwielbienia Boga,...

Więcej

Jak rozumieć rozeznawanie powołania?

Duchowość monastyczna

Mikołaj Jastrzębski OSB mnich tyniecki. Pochodzi z Siedlec, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Filozofię ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast studia z zakresu teologii odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie.

Więcej
Zamknij