Duchowość monastyczna

Spotkać Boga w bliźnim. Świadectwo życia chrześcijańskiego

Duchowość monastyczna

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Więcej

Przestrzega nas św. Benedykt, że próżnowanie jest nieprzyjacielem duszy…

Duchowość monastyczna

Zasada powinna być zasadą. Pracujemy, aby Bóg był zadowolony, chwalony, więc pewna swoboda jest niezbędna......

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być radosnym

Duchowość monastyczna

Modlitwa to owoc radości, ponieważ widzę Boże działanie w moim życiu, widzę Jego łaskę i prowadzenie, widzę Jego obecność. To...

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być jak ogień

Duchowość monastyczna

Skoro człowiek jest tak ważny dla Boga, skoro On wzywa nas po imieniu i mówi: „tyś Moim”, to przed każdym z nas staje pytanie: co to dla mnie oznacza? Jak mam się zachować? Jak w tym kontekście spojrzeć na medytację, na której stajemy przed Tym, któremu na nas zależy?

Więcej

Trzy postawy chrześcijanina. Być mądrym

Duchowość monastyczna

Całe życie chrześcijanina powinno być ukierunkowane na spotkanie z Panem, na zjednoczenie z Nim. Ten zapowiedziany choć nieokreślony...

Więcej

Potrzeba milczenia. Szkoła słuchania

Duchowość monastyczna

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na...

Więcej

O monastycyzmie współczesnym

Duchowość monastyczna

Duchowość nie ma nic wspólnego z powierzchownymi, zewnętrznymi praktykami religijnymi. Jej sens tkwi w prostym mechanizmie: celem życia duchowego jest walka z namiętnymi myślami, prowadzona po to, by osiągnąć cnotę.

Więcej

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Świadectwo życia Ewangelią

Duchowość monastyczna

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Życie benedyktyńskie wymaga wielkiej godności obyczajów

Duchowość monastyczna

Żyjemy na dworze Pańskim, siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni do zachowania różnych przepisów. Oczywiście sam ceremoniał, znaki...

Więcej

O jaką pokusę chodzi w prośbie Modlitwy Pańskiej?

Duchowość monastyczna

Wejście na drogę „krótkiej nadziei” pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Zaczyna się próba zatajenia grzechu, sterowana znów krótkim widzeniem, to często pociąga następne pokusy i kolejne grzechy.

Więcej
Zamknij