Duchowość monastyczna

Życie w łasce: ofiara, nawrócenie i rozwój duchowy

Duchowość monastyczna

Odkrywanie duchowej doskonałości, nawrócenie i rozwój duchowy to tematy, które przewijają się w tekstach mistyków i świętych. W niniejszym zestawie inspirujących myśli zgłębiamy nauki, by lepiej zrozumieć, jak prowadzić życie w łasce, ofiarować siebie w codzienności i rozwijać duchową relację z Bogiem poprzez modlitwę i świadome działanie.

Więcej

Żyć wiarą, płonąć miłością, czyli droga do prawdziwego rozwoju duchowego

Duchowość monastyczna

Kiedy zaczynamy rzeczywiście opierać się na Bogu, a nie na sobie samych, postępujemy naprzód drogą miłości olbrzymimi krokami......

Więcej

Upomnienia świętego Pachomiusza

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni

Umysł bowiem powinien poznać doskonałą wolę Boga. Ten bowiem człowiek jest wyższy od wszystkich, który jest posłuszny prawdzie. Ze...

Więcej

W poszukiwaniu Boga: zwycięstwo nad sobą, wdzięczność i kontemplacja

Duchowość monastyczna

Każdy duchowy podróżnik zmierza ścieżką pełną wyzwań, starając się znaleźć drogę do Boga i osiągnąć duchowe zwycięstwo. Wykorzystując nauki duchowych przewodników, zrozumiemy, że skromność i prostota mogą być kluczami do zbliżenia się do Boga.

Więcej

Pielgrzym: kupię sobie „Filokalię” i z niej zacznę się uczyć wewnętrznej modlitwy

Duchowość monastyczna, Filokalia, Modlitwa Jezusowa

Teraz posłuchaj – przeczytam w jaki sposób nauczyć się nieustannej, wewnętrznej modlitwy......

Więcej

Historia św. Marcina z Tours. O próbie ognia i wiary

Duchowość monastyczna

Niech pozna przeto każdy, kto będzie to czytał, że przebyte niebezpieczeństwo wystawiło niewątpliwie Marcina na próbę, lecz...

Więcej

Św. Maria Magdalena – wzór życia kontemplacyjnego

Duchowość monastyczna

Kimkolwiek jesteś ty, który dla Chrystusa podjąłeś ideę życia pustelniczego, jeśli pragniesz ze stałością w nim wytrwać i odebrać zysk, pilnie rozważaj to, co w Ewangelii napisano o Marii Magdalenie, i we wszystkim staraj się ją naśladować.

Więcej

Refleksje nad istotą człowieczeństwa: rozum, wiara i posłuszeństwo

Duchowość monastyczna

Czym jest to, co czyni nas ludźmi? Czy definiuje nas zdolność rozumowania, bezgraniczna miłość, czy może bezwzględne...

Więcej

Jak dobrze się spowiadać? Przewodnik duchowy po sakramencie pokuty

Duchowość monastyczna

Gdy robicie rachunek sumienia to pamiętajcie o pewnych rzeczach, mianowicie, to nie jest inwentarz, to nie jest remanent......

Więcej

„Eucharystia, moja miłość”. Listy do klasztoru warszawskiego

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Mogę was zapewnić, że od waszego wyjazdu nie znajdę odpoczynku, aż otrzymam wiadomość o szczęśliwym zakończeniu waszej podróży.

Więcej
Zamknij