Duchowość monastyczna

Modlitwa nie jest czymś, przez co zdobywamy coś dla siebie, ale jest żywą relacją osobową

Duchowość monastyczna

Bardzo często problem polega na tym, że modlitwę widzimy jako pewną aktywność człowieka i stawiamy ją na równi z innymi aktywnościami…

Więcej

Krótka historia człowieka medytującego

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Modlitwa jest walką – ale przeciw komu lub czemu?!

Duchowość monastyczna

Pomiędzy życiem i modlitwą musi istnieć pełna harmonia. Modlitwa jest ściśle związana z życiem. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma...

Więcej

Kult, nauczanie i duchowość

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej

Mądrość jako sztuka życia u Ojców Pustyni

Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Pielgrzymowanie czy turystyka?

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej

Rytm sesji (4) Plan dnia

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Rytm sesji (3) Metanie

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Rytm sesji (2) Eucharystia

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej
Zamknij