Duchowość monastyczna

Trzeba żyć wiarą a nie uczuciem

Duchowość monastyczna

Bóg się nie zmienia. Jak Cię umiłował od początku, tak i teraz Cię miłuje miłością niezawodną, bo jednym z głównych atrybutów Bożych, na który Pismo Święte stawia akcent, jest Jego wierność niezawodna. Potrzebna Ci jest więc przede wszystkim wiara prosta, mocna i konsekwentna.

Więcej

Mądrość w przypowieściach

Duchowość monastyczna, Pismo Święte

Tego, co najcenniejsze, co jedynie jest ważne w życiu, nie można traktować jak każdej innej rzeczy, która jest albo jej nie ma, co...

Więcej

Duchowość monastyczna dla każdego

Duchowość monastyczna

Dla wszystkich chętnych słuchaczy przygotowaliśmy szereg konferencji na temat duchowości monastycznej. Wykłady były już pojedynczo...

Więcej

Boża prawda wobec pozoru i kłamstwa

Duchowość monastyczna

Ponieważ mądrość odnosi się do życia, a nie jedynie do teoretycznej wiedzy lub naszych zdolności i sprawności. Jednym z kryteriów jest prawda odnosząca się do jego własnego życia: na ile on sam żyje według tego, co głosi, i czy to przynosi dobry owoc w jego życiu.

Więcej

Mądrość Prawa i Krzyża

Duchowość monastyczna

Zarówno w postawie filozofów greckich, jak i u Żydów opierających się na Prawie, występowała postawa szukania pewności czy to...

Więcej

Droga do czystości serca

Duchowość monastyczna

Nikt z nas nie ma czystego serca spontanicznie. Jeśli pewnego dnia stanie się ono takim, to w efekcie wielkiego wysiłku. Pierwszym...

Więcej

Czym jest mądrość?

Duchowość monastyczna

W Biblii mądrość ma jednak zupełnie inny sens przez to, że ma inne źródło i inny cel. Patrząc od strony historycznej, rozwój objawienia biblijnego przyjmował coraz bardziej charakter przekazu mądrościowego, co jednak nie sprowadzało tego objawienia do humanizmu.

Więcej

Monastyczna szkoła modlitwy

Duchowość monastyczna

My dzisiaj, po wiekach najrozmaitszych doświadczeń, musimy rozróżniać rodzaje modlitwy i dlatego mówimy: modlitwa myślna, albo...

Więcej

W życiu chodzi o Życie

Duchowość monastyczna

Prawdziwość naszej wiary i życia weryfikuje tylko samo życie, a nie jakieś zewnętrzne normy wynikające z doktrynalnego podejścia do...

Więcej

Jeżeli winny nie prosi o przebaczenie

Duchowość monastyczna

Oczywiście, miłość nieprzyjaciół różni się bardzo od miłości przyjaciół i bliskich. Przede wszystkim jest to miłość zraniona i rana w niej pozostaje czymś żywym. Zarówno nieprzyjaciel, jak człowiek nieżyczliwy nie wychodzą do nas z miłością, inaczej nie byliby nieprzyjaciółmi.

Więcej
Zamknij