Duchowość monastyczna

Czystość musi być rozżarzona…

Duchowość monastyczna

To nie jest tylko jakaś białość niesplamiona, bo na nią żadna plama nie spadła, ale ona musi wewnętrznym żarem miłości być czysta.

Więcej

Co oznacza słowo kontemplacja?

Duchowość monastyczna

W kontemplacji zasadniczą rolę odgrywa łaska i to nie jako wsparcie naszych naturalnych zdolności, ale jako czysty dar......

Więcej

Przyjaźń według Kasjana i Elreda

Duchowość monastyczna

Kasjan uważa, że trwałe miłowanie może istnieć jedynie pośród tych, którzy mają jeden cel i tego samego unikają....

Więcej

Duch przybrania za synów

Duchowość monastyczna

Mnich ma świadomość, że został wezwany przez Boga Ojca w Jego Synu, aby żył w Nim i doszedł do wiecznej chwały.

Więcej

Zarys duchowości oblatów benedyktyńskich

Duchowość monastyczna

Oblat oddaje się Bogu i włącza się w sposób rzeczywisty do wspólnoty zakonnej, jakkolwiek z innego tytułu niż zakonnicy, poprzez...

Więcej

Jak osiągnąć wewnętrzny pokój?

Duchowość monastyczna

Czym jest pokój dany przez Księcia Pokoju? Kiedy uczniowie Jezusa byli zaniepokojeni, Jezus postawił przed nimi dziecko......

Więcej

Dwie drogi

Duchowość monastyczna

Jeżeli koncentrujemy się na ideałach, to często sprowadza się to do postawy usprawiedliwiania siebie lub szukania potwierdzenia swojej doskonałości.

Więcej

Stałość niegeograficzna

Duchowość monastyczna

O monastycyzmie, Janie Kasjanie i medytacji chrześcijańskiej w rozmowie o. Markiem Sheridanem OSB, mnichem opactwa Zaśnięcia Matki...

Więcej

Post jako lekarstwo dla ciała i duszy / część 1 /

Duchowość monastyczna

Pierwszą rzeczą, której oczekiwano od postu, było jego uzdrawiające działanie zarówno na ciało, jak i na duszę....

Więcej

Post jako lekarstwo dla ciała i duszy / część 2 /

Duchowość monastyczna

Tak i w tym życiu, jak na scenie, wielu teatralizuje swoje żywoty, co innego nosząc w sercu, a co innego pokazując ludziom na widok publiczny.

Więcej
Zamknij