Tag: Leon Knabit OSB

Pan zna nasze słabości. Pozwala nam zawsze zaczynać od nowa, znajdzie plan awaryjny

Blog Ojca Leona

Każdy ma przez Pana Boga dane miejsce, czas i warunki akcji i jest pouczony przez samego Pana Boga, Najlepszego Reżysera, jak ma grać.

Więcej

Ubóstwo, cierpienie czy brak potomstwa nie może być utożsamiane z karą za grzechy

Blog Ojca Leona

Jeśli miłość Boga spotka się z miłością człowieka, to ten naśladując Chrystusa, chętnie przyjmuje wszelkie cierpienia,...

Więcej

Trzeba dużo modlitwy i dobrego życia, żeby w naszym gadaniu dało się rozpoznać głos samego Jezusa…

Blog Ojca Leona

I znów mamy piękny maj, pełen kwiatów i zieleni i wzrastającego wciąż ciepła. Natura budzi się do życia....

Więcej

Nie powołujmy się na Pismo Święte, jeśli dokładnie nie wiemy, czego ono naucza…

Blog Ojca Leona

Cała historia narodu wybranego pełna jest opisów ofiar krwawych, składanych ze zwierząt Bogu w miejscach przez Niego wybranych z wyraźnego Jego nakazu…

Więcej

Każdy grzech ciężki to piekło, choć tego zwykle nie chcemy uznać…

Blog Ojca Leona

Bóg sam jeden zna wnętrze człowieka i On wie, jaką i kiedy wymierzyć karę za winę wiedząc o człowieku wszystko, także to, czego...

Więcej

Jak rozeznać wolę Bożą?

Blog Ojca Leona

Ja sam nie zawsze wiem, jak wybrać. Tak było z moim pobytem w Lubiniu, kiedy odnawiano tam klasztor, i rozeznawaniem, czy wracać do...

Więcej

Zmartwychwstał Chrystus Król! Alleluja!

Blog Ojca Leona

Pismo św. mówi, że Pan chłoszcze człowieka nie po to, by go zniszczyć, ale by wezwać do nawrócenia. Oto nasza odpowiedź na covid, na wojnę i na dotkliwe ciosy, które nieraz na nas spadają.

Więcej

Świadectwo życia

Blog Ojca Leona

O ile chrzest jest wejściem w szeregi żołnierzy Chrystusa, to bierzmowani są oficerami, żyjącymi na co dzień łaską...

Więcej

Pandemia grzechu

Blog Ojca Leona

Dla ducha narodu najbardziej niebezpieczna jest wojna z pandemią grzechu, który dzisiaj atakuje człowieka i nie chce ustąpić mimo...

Więcej

Przestańmy narzekać!

Blog Ojca Leona

Starsi ludzie pamiętają, ile paczek z pomocą otrzymaliśmy z całej Europy w czasie biedy stanu wojennego i jak byli przyjmowani Polacy, którzy z powodów politycznych musieli wyjeżdżać z kraju. Wielu nie chce przyjmować do domów uciekinierów, może pomagają w inny sposób. A niektórzy, zwłaszcza emeryci, sarkają: „Co im! Im jest lepiej jak nam”…

Więcej
Zamknij