Leon Knabit OSB

Adwent czy Ogrójec?

Blog Ojca Leona

Adwent to były przede wszystkim Roraty. Msza odprawiana świtem adwentowym już w dawnej Polsce przy udziale licznych wiernych, w tym także króla i jego dworu. Słowa łacińskiej antyfony na wejście: “Rorate coeli” posłużyły do nazwania całej mszy…

Więcej

Liturgia słowa. Wierzę w jednego Boga…

Blog Ojca Leona, Liturgia

Wyznanie wiary to jednak nie tylko zobowiązanie do wytrwania przy Tym, któremu zawierzyliśmy nasze życie, to także wierność...

Więcej

Czy dobry Pan Bóg zastanie nas dobrymi, gdy przyjdzie, by zabrać nas do siebie?

Blog Ojca Leona

O naszej śmierci wolimy nie myśleć. Kiedy tam ona będzie. Ale jest i lęk: a co czeka nas potem? Czasem świadomość własnych...

Więcej

Liturgia słowa. „Panie Boże, mówię niezdarnie…”

Blog Ojca Leona, Liturgia

Wobec tego, co Bóg pragnie powiedzieć ludziom, wszystkie osobiste, nawet najpiękniejsze i najbardziej wzruszające, wspomnienia stają się jedynie dodatkiem. Mają one sens o tyle, o ile są podporządkowane słowu Boga…

Więcej

Żyją i czekają na nas. I my żyjemy, i idziemy. Dokąd?

Blog Ojca Leona

Dla nas światło i kwiaty, nawet te sztuczne, mówią o życiu. Żyją ci – zwycięzcy z 1 listopada i ci, którzy potrzebują naszej...

Więcej

Halloween? Nie!

Blog Ojca Leona

Obchodzimy więc święta, którym nie jest obcy smutek i żal po tych, którzy z tej ziemi odeszli, ale i radość, że tylu ludzi się...

Więcej

Liturgia słowa. „Aby byli jedno”

Blog Ojca Leona, Liturgia

Zauważmy, że rola kapłana polega na głoszeniu słowa Bożego, nie na głoszeniu swych prywatnych opinii i poglądów. To nie „jego słowo” ma być w centrum. Mowa kapłana powinna być całkowicie podporządkowana temu, by mógł przemówić Bóg.

Więcej

Czy wszystko, co piękne, należy pokazywać każdemu i zawsze?

Blog Ojca Leona

Zwracam się do rodzin. Może by w naszych domach na nowo zapanowała skromność i odżyło odrzucane dzisiaj przez świat, poczucie...

Więcej

Po tej modlitwie wieczór stawał się jaśniejszy, sił przybywało, a w domu było milej

Blog Ojca Leona

Dlaczego żywi katolicy mają go tak często przy sobie w kieszeni lub na palcu i odmawiają w pociągu, w autobusie i gdziekolwiek w...

Więcej

Jak żyć?

Blog Ojca Leona

13, 17 października to dni fatimskie. Czy pamiętamy o tym, do czego wzywała Matka Boża? Czy znamy coś z Jej Orędzia? A może jeszcze raz przypomnimy sobie, jaki program zostawił nam Bł. Stefan Wyszyński, wierny czciciel Maryi…

Więcej
Zamknij