Leon Knabit OSB

Budować lepszą przyszłość

Blog Ojca Leona

Zainteresowanie historią powinno być nie po to, żeby oderwać się od rzeczywistości, ale żeby widząc jak rzeczywistość budowana jest dzisiaj, często beznadziejnie, postarać się o to, by czerpiąc z dobrych wzorów, dobrych doświadczeń, budować lepszą przyszłość.

Więcej

Rachunek sumienia

Blog Ojca Leona

Czego brakuje świadectwu katolików, czego brakuje naszemu świadectwu, że nie może ono dać rady naporowi bezbożnictwa i obojętności...

Więcej

Jak używamy mowy – tego wspaniałego daru, który człowiek otrzymał od Boga?

Blog Ojca Leona

Czy jestem gotów na sąd Boski, gdyby on nastąpił niespodziewanie, dzisiaj lub jutro? Bądźmy więc bardziej krytyczni w stosunku do...

Więcej

Odnawiajmy oblicze tej ziemi

Blog Ojca Leona

Są bardzo dobre dzieci w złych rodzinach i nieznośne mimo wzorowych rodziców. Jednak na ogół klimat rodziny ma wiele do powiedzenia. Gdzie rodzice szanują się wzajemnie, potrafią w razie potrzeby jedno drugiemu ustąpić, to dziecka nie trzeba pouczać.

Więcej

Wyciszenie i adoracja

Blog Ojca Leona

Trzeba się nauczyć adoracji dla korzyści duchowej i by nie zostawiać Jezusa samego, gdy w monstrancji przebywa godzinami, niekiedy,...

Więcej

Dzień dziecka

Blog Ojca Leona

Podstawowym prawem dziecka w chrześcijańskiej rodzinie jest, by poczęło się w stanie łaski. Rodzice, którzy dziecko poczynają,...

Więcej

Czego mamy się lękać…

Blog Ojca Leona

Postarajmy się lepiej poznać Jezusa w Jego miłości, bo aż do końca nas umiłował. A postępowanie nasze, umartwienia, które poczynimy, niech będą choć niewielką cząstką wynagrodzenia za brak miłości, czego tak brak w świecie, a często i w nas samych.

Więcej

Duch Święty jest darem, który pomaga człowiekowi być w pełni człowiekiem

Blog Ojca Leona

Jakie więc powinny być owoce dzisiejszego święta? Każdego dnia przynajmniej jeden dobry uczynek z prawdziwej miłości....

Więcej

Szanować wszystkich ludzi

Blog Ojca Leona

Sama modlitwa to za mało, sama praca za mało – modlitwa i praca, a to znaczy „szanować wszystkich”. Reguła wszędzie to pokazuje,...

Więcej

Oto wielka tajemnica wiary

Blog Ojca Leona

Jak to jest naprawdę, przekonamy się po śmierci. Tu na ziemi, wierzymy słowom Jezusa i apostołów, zapisanym w Piśmie świętym, nadprzyrodzoną cnotę wiary otrzymaliśmy już w przy Chrzcie świętym. Teraz mamy ją podtrzymywać i rozwijać, ufając Bogu i jego świadkom…

Więcej
Zamknij