Liturgia

Liturgia powinna być wyrazem naszej wiary, która jednocześnie musi się wyrażać właściwą postawą

Liturgia

Liturgia, będąc najważniejszym wspólnym dziełem wspólnoty kościelnej, nie jest sama w sobie wystarczająca…

Więcej

Psalmy wprowadzają serce i umysł w obecność Boga żywego

Duchowość monastyczna, Liturgia

Nie wolno nam wyobrażać sobie, że śpiewanie psalmów wiąże się z „techniką” kontemplacji. Nie można uważać psalmów za...

Więcej

Miłość, jakiej Bóg pragnie, polega wpierw na życiu pełnym życzliwej atmosfery między ludźmi

Liturgia

Poznać Boga, Tego, który jest miłością, to po prostu wejść w miłość, samemu kochać. Nic prostszego....

Więcej

Tylko Duch, nowy duch ożywiający nas, może nam przywrócić życie…

Liturgia

My pragniemy pokoju, wołamy o pokój, a tak trudno nam go zachować, i to zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak w relacjach pomiędzy narodami.

Więcej

Wybór Jezusa i Jego przykazania miłości oznacza zdecydowany wybór życia i dobra

Liturgia

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze zakorzenienie w świecie jest tak wielkie, że trudno nam zobaczyć życie takie, jakie nam...

Więcej

Nowe spojrzenie na życie i na nas samych

Liturgia

Dopiero doświadczenie obecności Zmartwychwstałego i moc Ducha Świętego pozwoliły uczniom głosić prawdziwą Ewangelię, pełną...

Więcej

Umiejętność rozpoznania właściwej drogi jest czymś zasadniczym w naszym życiu

Liturgia

Chrystus jest naszą drogą przez to, że w swoim życiu postępujemy tak, jak On postępował. Naśladujemy Jego sposób reagowania i działania. Jest to możliwe jedynie w Jego Duchu, którego nam daje na chrzcie św.

Więcej

Upragniona bojaźń

Liturgia

Żyć w bojaźni… Brzmi niezbyt zachęcająco. Zastanawiając się jednak głębiej nad tą zachętą św. Piotra, trudno nie zapałać...

Więcej

Wiara to nowy sposób życia, oparty na „żywej nadziei”

Liturgia

Życie chrześcijanina ma charakter quasi-sakramentalny, to znaczy, że przez życie tutaj, na ziemi, uzyskujemy już udział w życiu...

Więcej

Zwycięstwo Chrystusa

Liturgia

Podobnie jak na krzyż zaprowadziła Go nieskończona miłość do rodzaju ludzkiego, tak ta sama miłość wyprowadziła Go z grobu. Żeby mieć odwagę do zmartwychwstania, trzeba kochać, nie ma innej rady – trzeba kochać Boga, drugiego człowieka, kochać swoje życie.

Więcej
Zamknij