Liturgia

Czy miłość jest dla nas ważna?

Liturgia

Najłatwiej zobaczyć, czy rzeczywiście miłość jest dla nas ważna, po miłosierdziu okazywanym osobom obcym i do tego słabym. Wobec takich osób nie czujemy się w żaden sposób przymuszeni w okazywaniu miłosierdzia.

Więcej

Dary Bogu miłe

Liturgia

Chrystus mówi nam o dwóch szczególnych pokusach. Pierwsza jest oczywista i ją mamy na myśli zawsze, gdy tylko czytamy ten urywek...

Więcej

Dlaczego wiedząc o ogromnej wartości Eucharystii, nie umiemy z niej korzystać?

Liturgia

Czy nie jesteśmy podobni do tych zaproszonych z przypowieści, którzy poszli do swoich interesów, do swoich spraw, uznając je tym samym...

Więcej

Bóg pokoju

Liturgia

Pokój chrześcijański wreszcie nie oznacza wolności od walki i cierpienia. Pokój to siła, która daje nam moc do przetrwania wszelkich przeciwności na chwałę Boga. Cierpiąc pokusy, pracując wytrwale, martwiąc się o przyszłość naszych bliskich, gdzieś w sercu niesiemy nadzieję, że to do naszego Wszechmogącego Ojca należy ostatnie słowo.

Więcej

Potęga skruchy

Liturgia

Alegoria jest chyba jasna: Ojciec to Bóg, dwaj synowie są alegoriami dwóch różnych odpowiedzi, które człowiek może dać Bogu. W tym...

Więcej

Szukanie Boga

Liturgia

To jest Ten, przed którym trzeba zamilknąć. Choć Biblia mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to...

Więcej

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Czas łaski

Liturgia

Strumień nowego czasu, spadający z przebitego boku Jezusa, zbudowany jest z gałązek gipsówki. W jego bieg wpięte są winogrona białe (woda), potem różowe i ciemnoniebieskie (krew).

Więcej

Jakże trudno jest żyć bez przebaczenia!

Liturgia

Często słyszymy: Jakże trudno jest przebaczyć! Myślę, że pytanie warto postawić dokładnie odwrotnie: Jakże trudno jest żyć bez...

Więcej

Prawo miłości

Liturgia

Pomyślmy o tym, jak poważny problem się przed nami otwiera, mianowicie sposobu mówienia ludziom rzeczy wymagających tak, aby, z jednej...

Więcej

Miejsce liturgii w relacji do Boga

Liturgia

Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga oznacza, że On sam jest dla nas źródłem tożsamości i punktem odniesienia w naszym życiu. Dopiero w Nim naprawdę możemy odnaleźć siebie, w podobieństwie do Niego możemy stać się sobą.

Więcej
Zamknij