Liturgia

Nowy początek

Liturgia

A Jezus mówi zupełnie coś innego: „Stając wobec tego wydarzenia, uwierzcie, że czas się wypełnił, że bliskie jest Królestwo Niebieskie, że Bóg myśli i działa inaczej niż człowiek, i nic nie jest w stanie Go zablokować”.

Więcej

Usłyszeć Słowo Boże. Codzienny newsletter z rozważaniami liturgicznymi

Liturgia, Pismo Święte

Nieco historii… Przez wiele lat ojciec Włodzimierz Zatorski OSB wysyłał dla wszystkich chętnych swoje rozważania liturgiczne na...

Więcej

Być w cieniu

Liturgia

Czy doceniamy tych, którzy nauczyli nas słuchać Boga? Może już nawet o nich nie pamiętamy albo oni nie są świadomi, jak wielką...

Więcej

Światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko wybranym…

Liturgia

Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje, jak światłość Boża objawia się wszystkim, nie tylko wybranym. Jednak aby ją rozpoznać, trzeba mieć w sobie prawdziwą tęsknotę i zdecydowanie, by za nią pójść.

Więcej

Tajemnice Mądrości

Liturgia

Jak wiele tajemnic zatem kryje się w Jezusie, odwiecznym Logosie Ojca? Być może św. Jan podprowadza nas dzisiaj pod inne nieco...

Więcej

Maryja Matką Boga

Liturgia

Matka Boga jest pokojem przepełniona, ale wynika on nie skądinąd, ale z tego, że jest przepełniona Bogiem. Gdy dziś szukamy pokoju,...

Więcej

Rodzina ze swej natury jest wspólnotą religijną

Liturgia

Warto w tym momencie sobie uświadomić, że rodzina ze swej natury jest wspólnotą religijną, czyli miejscem, w którym przez wspólne życie spotykamy się z Bogiem. To jest prawda uniwersalna, niezależnie od tego, czy sobie z niej zdajemy sprawę, czy nie, czy ją akceptujemy, czy negujemy.

Więcej

Owoce Bożego Narodzenia

Liturgia

Dzisiejsze wspomnienie zdejmuje z Bożego Narodzenia lukier: Jezus rodzi się w Betlejem, aby wprowadzić ludzi na drogę radykalnych...

Więcej

Bóg nie chce nam narzucić zbawienia

Liturgia

Bóg nie chce nam narzucić zbawienia, uwolnienia od zła – bez naszej woli i naszego udziału. Gdyby to zrobił, tym samym odebrałby...

Więcej

Na co jeszcze czekamy? / Konferencja 3

Liturgia

Przedziwne są te Boże wyroki. Z jednej strony, godzące sprzeczności, szanujące ludzkie wybory, a z drugiej – konsekwentnie przeprowadzające Boże zamysły. Cud Bożego Narodzenia, cud zbawienia, ratunku dla człowieka…

Więcej
Zamknij