Liturgia

Sprawdzianem tego, czy nasza miłość jest na wzór Chrystusa, jest miłość nieprzyjaciół…

Liturgia

Jeżeli dajemy sobie odebrać miłość przez zaszczepienie w naszym sercu nienawiści, zwycięża nas zło. Wtedy nie możemy już prawdziwie zwyciężać zła dobrem.

Więcej

Przy stole Słowa. 5. Niedziela Wielkanocna (rok C): Wiekuista nowość

Liturgia

Jako uczniowie Chrystusa winniśmy być ludźmi „od zmartwychwstania”, w które zostaliśmy wszczepieni w chwili naszego chrztu......

Więcej

Prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu

Liturgia

Prawdziwe słuchanie Jezusa dokonuje się w sercu. Tutaj naprawdę jesteśmy poznani i sami poznajemy. Poza sercem jesteśmy obcy i...

Więcej

Przy stole Słowa. 4. Niedziela Wielkanocna (rok C): Wobec prawdy o Dobrym Pasterzu

Liturgia

Czy nasza nadzieja bazuje na tej więzi, jaka łączy Dobrego Pasterza z Bogiem Ojcem, a z woli Boga Ojca łączy Pasterza z nami? Zwłaszcza, czy jest nam bliskie to, że Dobry Pasterz już teraz nas obdarza łaską życia wiecznego, które w nas już pulsuje.

Więcej

Misterium Śmierci i Zmartwychwstania. Liturgia chrzcielna oczami mnicha

Liturgia

Antoni Leńczowski OSB – pochodzi z Wrocławia. Do klasztoru wstąpił w 2014 r., śluby wieczyste złożył w 2019 r. Bibliotekarz,...

Więcej

Brat Jezusa

Liturgia

Skupiamy wzrok na Maryi i Jezusie w ich ostatniej niemej rozmowie za ziemskiego życia Zbawiciela. Syn okazuje troskę nie tylko o Matkę,...

Więcej

„Dziwne” zachowanie się Pana Jezusa zmartwychwstałego

Liturgia

Najbliżsi nie potrafili Go od razu rozpoznać! Dlaczego?! Widać musiał inaczej wyglądać niż poprzednio. A jednak Go rozpoznawano! A kiedy Go rozpoznano, to Jego obecność była oczywista. Można jednak było wątpić i nie rozpoznać Go!

Więcej

Przy stole Słowa. 3. Niedziela Wielkanocna (rok C): Świadczyć o stałej obecności Zmartwychwstałego Pana

Liturgia

Nową Chrystusową Paschę nadal głoszą czytania niedziel, zwanych obecnie wielkanocnymi....

Więcej

Jak dobrze przeżyć okres paschalny? Refleksje wielkanocne

Liturgia

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego...

Więcej

Przywrócona nadzieja wieczności. Tajemnica okresu wielkanocnego

Liturgia

Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista.

Więcej
Zamknij