Liturgia

Jak powstał lekcjonarz mszalny?

Historia, Liturgia

Gdy w XIX w. odżyło zainteresowanie Pismem Świętym i liturgią, obudziło się wśród wiernych pragnienie świadomego udziału w liturgii słowa. Najpierw trafiły do ich rąk mszaliki zawierające przekład tekstów liturgicznych…

Więcej

Królestwo Boże wzrasta w nas, którzy jesteśmy jego glebą

Liturgia

Nasz wysiłek nie jest bezsensowny, bo wszystko niesiemy przed oblicze Boga. On będzie nas sądził z tego, czym ten nasz trud był: czy...

Więcej

Rana miłości

Liturgia

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa trochę nas może onieśmielać, bo jak mówić dzisiaj o sercu Boga? Czy to nie jest zbyt...

Więcej

Przewrotność ludzkich wyroków

Liturgia

Ta ludzka przewrotność dochodzi do szczytu u faryzeuszy i uczonych w Piśmie oskarżających Jezusa o służbę Szatanowi. Niemniej codziennie spotykamy się z objawami ludzkiej przewrotności. Najczęściej przyjmuje ona formę plotek na czyjś temat…

Więcej

Wielu ludzi to duchowe głodomory

Liturgia

Eucharystia jest pokarmem. Kto nie przyjmuje pokarmu – w końcu umiera. Wielu ludzi to duchowe głodomory. Przymierają głodem i dlatego...

Więcej

Jak powstały księgi liturgiczne?

Liturgia

Życie liturgiczne, jak każde inne, może się rozwijać tylko drogą spokojnej ewolucji, a nie skokami. Dlatego Episkopat Polski...

Więcej

Nasze chrześcijańskie życie jest ze swej istoty życiem w tajemnicy Trójcy

Liturgia

Robiąc ten znak rano, nie tylko powierzamy się Bożej opiece, ale także uświadamiamy sobie, jaki jest cel naszego życia i jego sens w dzisiejszym dniu.

Więcej

Znaki Jezusa

Liturgia

Tym, którzy uwierzą w Ewangelię! Co będą w stanie zrobić? Będą wyrzucać złe duchy, bo będą w stanie oprzeć się mirażom...

Więcej

Celebracja Liturgii Godzin

Liturgia

Myślę, że w dzisiejszych czasach, które bardzo często spychają Pana Boga na margines, warto powrócić do tego, tak to ujmijmy,...

Więcej

Wydawnictwo i liturgia

Liturgia

Aby jednak tak żyć, aby modlitwa chórowa i udział w liturgicznych celebracjach nie stawały się jedynie mechanicznym powtarzaniem słów i czynności, lecz były owocnym czerpaniem ze źródła, potrzebne jest pewne wtajemniczenie, pewna szkoła liturgicznej duchowości.

Więcej
Zamknij