Liturgia

Jakże odmienne są myśli Boga i myśli ludzkie!

Liturgia

Pomyślność na tym świecie jest naszym zasadniczym zatroskaniem. Zobaczmy, jakie życzenia sobie wzajemnie składamy: życzę ci szczęścia, zdrowia, pomyślności, długiego życia, realizacji twoich planów… Wszystko to krąży wokół naszego życia tu na ziemi.

Więcej

Kilka słów o liturgii w kontekście “Traditionis custodes”

Liturgia

Dyskusja na temat "Traditionis custodes" z pewnością będzie trwała. Nie wiadomo co przyniesie, gdyż nie są znane decyzje...

Więcej

Odpoczynek z Jezusem

Liturgia

Odpoczynek jest sztuką. Trzeba uczyć się jej od mistrzów – w tym fragmencie Ewangelii jego mistrzami są dla nas Apostołowie....

Więcej

Bóg jest dla nas tu i teraz albo Go nie ma dla nas w ogóle

Liturgia

Szukanie Boga gdzieś daleko i w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególnych okolicznościach, sytuacjach, jakie sobie tylko moglibyśmy wyobrazić, jest formą zatwardzenia serca. Z tym spotkał się Pan Jezus i z tym spotykamy się nieustannie.

Więcej

Krótkie wprowadzenie do Liturgii Godzin

Liturgia

Liturgia Godzin w sposób organiczny związana jest z Ofiarą Eucharystyczną i mówi się o tym w Kościele od niepamiętnych czasów, że...

Więcej

Piotr i Paweł albo cud jedności

Liturgia

Co łączy prostego rybaka znad Jeziora Galilejskiego i subtelnego teologa wykształconego przez najlepszych znawców Tory? Piotr i Paweł...

Więcej

Bóg, który kocha życie i pragnie, abyśmy żyli w pełni

Liturgia

Przykazania, jakie nam daje, nie stanowią narzuconych nam ograniczeń, ale są mądrymi wskazaniami, jak dojść do pełni życia. Punktem wyjścia do pójścia za Chrystusem jest pragnienie pełni życia.

Więcej

Burza pytań

Liturgia

Ile razy już tak było i z nami – moc Boża objawiła się nagle, może w sytuacji, która z Nim niewiele miała wspólnego? Czy...

Więcej

Jak powstał lekcjonarz mszalny?

Historia, Liturgia

Gdy w XIX w. odżyło zainteresowanie Pismem Świętym i liturgią, obudziło się wśród wiernych pragnienie świadomego udziału w...

Więcej

Królestwo Boże wzrasta w nas, którzy jesteśmy jego glebą

Liturgia

Nasz wysiłek nie jest bezsensowny, bo wszystko niesiemy przed oblicze Boga. On będzie nas sądził z tego, czym ten nasz trud był: czy był ofiarą miłości, czy jedynie pogonią za własnym zadowoleniem, próżną chwałą.

Więcej
Zamknij