Liturgia

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania

Liturgia

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania. One blokują nas na Bożą wolę. Nie pozwalają zobaczyć tego, co naprawdę najlepsze.

Więcej

Stracić i zachować

Liturgia

Boję się często tej Ewangelii, często nie rozumiem jej, a potem mam chwile, że namiętnie recytuję ją z pamięci. Stracić życie to...

Więcej

Delikatność Jezusa

Liturgia

Służenie innym, dobre uczynki, pomoc tym, którym nikt pomóc nie chce… Podejmując się tego wszystkiego, podejmujemy też walkę z...

Więcej

Teologia i sens Jutrzni

Liturgia

Jutrznia jest przede wszystkim celebrowana, aby nam przypominać tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego. Można powiedzieć, że to jest jej podstawowy wymiar. Zwróćmy uwagę na to w jaki sposób się ona rozpoczyna…

Więcej

Rola serca

Liturgia

Deklaracja czysto słowna jest jak środek przeciwbólowy – działa szybko i krótko. Zwrócenie się wpierw do wnętrza przynosi inne...

Więcej

Dobry upór i wytrwałość

Liturgia

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Najświętsza Maryja Panna potrafi nas wspierać w owym uporze, który prowadzi do prawdziwego spotkania...

Więcej

Wybór Boga jest zawsze wyborem szkoły życia

Liturgia

Życie na ziemi przemija, ale jego sens jest o wiele głębszy, niż się nam na co dzień wydaje. Tutaj, podobnie jak Izrael na pustyni, doświadczamy Boga w Jego zbawczym działaniu i sami jesteśmy przez Niego wychowywani. Tu jest czas dojrzewania.

Więcej

Maryja jest dla nas nauczycielką patrzenia

Liturgia

Dzisiejsza uroczystość wyraża pełnię naszej wiary i nadziei: wierzymy, że i my będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa....

Więcej

Niedziela – dzień powrotu

Liturgia

Niedziela to czas powrotu do tego, co najbardziej istotne. Myślimy może, że chodzi tylko o powrót do Boga? Czym byłoby...

Więcej

Co to w ogóle znaczy wierzyć?

Liturgia

Nasz dramat polega na tym, że podobnie jak ci ludzie z Ewangelii, nie rozumiemy, że jesteśmy w drodze, że to, co tutaj na ziemi spotykamy, to przemijające fakty i wydarzenia, ale my idziemy do celu, którego jeszcze nie widzimy i nie znamy ani jego samego, ani drogi do niego.

Więcej
Zamknij