Tag: Mikołaj Jastrzębski OSB

Duchowość Świętej Góry Athos

Filokalia

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej.

Więcej

Powołanie, czyli wybór drogi życiowej

Duchowość monastyczna

Mikołaj Jastrzębski OSB do opactwa wstąpił w 2015 r., śluby wieczyste złożył 9 października 2020 r. Pochodzi z Siedlec, jest...

Więcej

„Jak powinni spać mnisi”. Refleksje wokół 22. rozdziału „Reguły” św. Benedykta

Święty Benedykt i jego Reguła

Niech każdy śpi we własnym łóżku. Posłania otrzymają zgodnie ze zwyczajami zakonnymi i decyzją opata. Jeśli to możliwe, niech...

Więcej

„In conspectu Angelorum psallam Tibi”. Życie anielskie jako wzór życia mniszego

Duchowość monastyczna

Mikołaj Jastrzębski OSB do opactwa wstąpił w 2015 r., śluby wieczyste złożył 9 października 2020 r. Pochodzi z Siedlec, jest studentem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie.

Więcej

„Filokalia”, czyli umiłowanie tego, co piękne

Filokalia

Wszystkie teksty zebrane w tym wyjątkowym dziele, jakim jest „Filokalia”, łączy jedno – chrystocentryzm. Osoba Jezusa Chrystusa...

Więcej

Ikona – spotkanie i studium

Liturgia

Mikołaj Jastrzębski OSB do opactwa wstąpił w 2015 r., śluby wieczyste złożył 9 października 2020 r. Pochodzi z Siedlec, jest...

Więcej

Raduj się, ukazująca nam życie anielskie (3)

Liturgia

Maryja ukazuje nam życie anielskie jako tajemnicę, ale i jako zadanie. Chrystus, przychodząc na świat, zatarł przepaść, jaka nas dzieliła. Wyznajemy, że wierzymy w świętych obcowanie, ale cała rzeczywistość niebiańska i anielska jest pośród nas.

Więcej

Raduj się, ukazująca nam życie anielskie (2)

Liturgia

Poznanie imienia w Piśmie Świętym miało ogromne znaczenie. W Biblii wszystko ma swoje imię, istnieje to, co jest nazwane. Imię nie...

Więcej

Raduj się, ukazująca nam życie anielskie (1)

Liturgia

Chrystus był na ziemi światłością cały czas, od pierwszej chwili Wcielenia. Maryja, nosząc w sobie Chrystusa, Słońce, źródło...

Więcej

Podróż na Świętą Górę Athos

Duchowość monastyczna

Święta Góra jest święta świętością mnichów, którzy tam żyją nieprzerwalnie od ponad tysiąca lat, którzy nieustannie chwalą Pana Boga. Jest święta przez obecność świętych relikwii i ikon, przez które Pan Bóg działa i daje się tym, którzy się tam modlą.

Więcej
Zamknij