Historia

Śmiech, łzy i humor mnichów egipskich

Historia, Ojcowie pustyni

Czy mamy zatem sądzić, że mnisi egipscy byli podobni do Pambo, jednego z wielkich mnichów z Nitrii, o którym mówiono, że nigdy się nie uśmiechał i że diabły musiały uciec się do strategii błazeńskich, by go pobudzić do śmiechu?

Więcej

Ewagriusz z Pontu – filozof na pustyni

Historia, Ojcowie pustyni

Ewagriusz pochodzący z Pontu, na pustyni Cele w Egipcie, gdzie mieszkał w końcu IV w., stworzył dzieło, które wywarło głęboki...

Więcej

Św. Benedykt z Aniane, czyli drugi Benedykt

Duchowość monastyczna, Historia

Święty Benedykt z Aniane na potrzeby prowadzonej przez siebie szeroko zakrojonej akcji reformatorskiej klasztorów Cesarstwa, zebrał...

Więcej

Duchowość, historia i tradycja monastyczna

Duchowość monastyczna, Historia

Czy Boga możemy spotkać kiedy indziej niż dzisiaj? Pytanie jest oczywiście prowokacją. Jak się domyślamy, odpowiedź powinna brzmieć: „Nie, nie można”. Choć taka odpowiedź wydaje się być poprawnym rozwiązaniem kwestii, zgodnym z duchem Reguły, to jest ona niepełna, ponieważ św. Benedykt zdaje się stawiać przed nami dużo ambitniejsze zadanie.

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Czego nie znajdziemy w „Regułach”?

Historia, Ojcowie pustyni

To istotne pytanie i nie wynika z przewrotności historyka szukającego przysłowiowej dziury w całym, gdyż poszukiwanie odpowiedzi na...

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Walka z „wadami głównymi”

Historia, Ojcowie pustyni

Osiem wad, o których pisał Ewagriusz, a potem zainspirowany nim Kasjan, przekształciło się w końcu VI w. w siedem grzechów...

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Budowanie tradycji

Historia, Ojcowie pustyni

Choć Kasjan jest rzecznikiem monastycyzmu cenobitycznego, w wielu miejscach obu dzieł odwołuje się do doświadczeń i wypowiedzi eremitów (czy dokładniej: mnichów z laur), których poznał lub o których słyszał w Egipcie, a które my znamy przede wszystkim z różnych kolekcji apoftegmatów.

Więcej

„Reguły (De institutis coenobiorum)”. Co wiemy o życiu św. Jana Kasjana?

Historia, Ojcowie pustyni

Kasjan był zwolennikiem doktryny Orygenesa, z którą zapoznał się jeszcze w Betlejem. W Egipcie wszedł do kręgu wielkiego pisarza...

Więcej

Św. Pachomiusz: człowiek i jego działalność

Historia

Obraz, jaki się wyłania z żywotów Pachomiusza, jest fascynujący. Bogate i dynamiczne doświadczenie ludzkie i chrześcijańskie jest...

Więcej

Nowy typ monastycyzmu. Kim był św. Pachomiusz?

Historia

Dokumenty, które pozwalają nam poznać Pachomiusza, są trojakiego rodzaju: biografie, urocze, niemniej podejrzewane o deformację hagiograficzną; teksty normatywne, suche, lecz pozwalające uchwycić społeczne funkcjonowanie „koinonia”; piękne kazania i zagadkowe listy.

Więcej
Zamknij