Historia

Matka Boża Śnieżna w Tyńcu

Historia

Michał Gronowski OSB, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2002). Doktorat w 2006 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitacja w 2014 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej

Przeszłość i przyszłość w Tyńcu

Historia

Michał Gronowski OSB, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w...

Więcej

Mnich pochylony nad księgą…

Historia

Michał Gronowski OSB, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w...

Więcej

Kim są benedyktyni? Historia i duchowość

Duchowość monastyczna, Historia

Św. Benedykt (ok. 480–547) nie miał zamiaru tworzyć zakonu ani żadnej nowej formy życia chrześcijańskiego. Był mnichem włączonym w rozwijającą się w chrześcijaństwie tradycję monastyczną – pustelniczą i wspólnotową.

Więcej

Żywot św. Piotra Damianiego

Duchowość monastyczna, Historia

Gdy więc został pozostawiony opiece braci (o niepojęta tajemnico zrządzenia Bożego!), jeden z nich, okrutnik, który ukrywał się w...

Więcej

Jak powstał lekcjonarz mszalny?

Historia, Liturgia

Gdy w XIX w. odżyło zainteresowanie Pismem Świętym i liturgią, obudziło się wśród wiernych pragnienie świadomego udziału w...

Więcej

Św. Diadoch z Fotyki. Życie i dzieła

Historia, Ojcowie pustyni

Fragmenty dzieł Diadocha, uznanego za jednego z czołowych nauczycieli modlitwy imieniem Jezus, zostały włączone do zbioru “Filokalii” utworzonego przez Nikodema Hagiorytę i Makarego z Koryntu. Dzięki temu zwłaszcza dzieło “Sto rozdziałów o doskonałości” zyskało dużą popularność w chrześcijańskim świecie.

Więcej

Historia i przyszłość „Źródeł monastycznych”

Historia

Poprzez nasze publikacje pragniemy pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z...

Więcej

Cisza jest pełnią SŁOWA. Nietypowy spacer po opactwie tynieckim

Chorał gregoriański, Historia

Powstało już wiele materiałów wykonanych za pomocą drona, jednak żeby wejść nieco głębiej w sam klimat opactwa, potrzeba było...

Więcej

Rudolfa Glabera życie i działalność

Historia

Kiedy Rudolf Glaber spisywał piątą księgę swych “Historii” – prawdopodobnie między 1043 a początkiem 1047 r. – miał już za sobą większą część swego niespokojnego życia: krótsze lub dłuższe pobyty w różnych klasztorach, liczne podróże, zmaganie się z demonicznymi wizjami…

Więcej
Zamknij