Historia

Powstanie kultury monastycznej (2)

Historia

Wszystkie czynności mnicha, w tym także i jego działalność literacka, mogą mieć ukierunkowanie tylko duchowe; dla uzasadnienia wszystkich jego czynności podaje się często motywy eschatologiczne.

Więcej

Powstanie kultury monastycznej (1)

Historia

Istnieją dwie grupy tekstów, które wywarły decydujący, trwały i powszechny wpływ na powstanie i rozwój średniowiecznej kultury...

Więcej

Kim był bóg dla poganina?

Historia

Co jest naprawdę istotą religii greckiej? Istnieje historyjka, która według mnie lepiej niż cokolwiek innego odzwierciedla sens tego,...

Więcej

Rozwój obrzędów złożenia do grobu, podniesienia Krzyża i Eucharystii

Historia, Liturgia

Wszystkie znane nam dokumenty z wieków X i XI należą do tradycji łacińskiej. Dlatego warto poznać formy złożenia Krzyża oraz podniesienia Krzyża istniejące w Kościele zachodnim.

Więcej

Kult św. Benedykta w Polsce

Historia, Święty Benedykt i jego Reguła

Osobliwością kultu św. Benedykta jest propagowanie medalików z krzyżem, zwanym „karawaka”. Zwyczaj przyszedł z Zachodu w dobie...

Więcej

U progu millenium…

Historia

Zadanie odbudowy dobiegło końca. Uzyskany w ten sposób potencjał otwiera przed Tyńcem, w przededniu zbliżającego się millennium,...

Więcej

Matka Boża Śnieżna w Tyńcu

Historia

Michał Gronowski OSB, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2002). Doktorat w 2006 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitacja w 2014 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej

Przeszłość i przyszłość w Tyńcu

Historia

Michał Gronowski OSB, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w...

Więcej

Mnich pochylony nad księgą…

Historia

Michał Gronowski OSB, benedyktyn tyniecki, historyk, mediewista. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w...

Więcej

Kim są benedyktyni? Historia i duchowość

Duchowość monastyczna, Historia

Św. Benedykt (ok. 480–547) nie miał zamiaru tworzyć zakonu ani żadnej nowej formy życia chrześcijańskiego. Był mnichem włączonym w rozwijającą się w chrześcijaństwie tradycję monastyczną – pustelniczą i wspólnotową.

Więcej
Zamknij