Bernard Sawicki OSB

Zrozumieć Ewagriusza. Kraina wyobraźni

Osiem duchów zła

Ewagriusz umożliwia pewną syntezę. Oferuje możliwość integracji dzisiaj zdecydowanie zatomizowanych sposobów funkcjonowania naszego człowieczeństwa. Jego teksty inspirują i zachęcają, by zająć się tym, co „pomiędzy” a co zazwyczaj umyka uporządkowanym, klasycznym teoriom.

Więcej

„Dobry opat, źli mnisi”

Święty Benedykt i jego Reguła

W szóstym wersecie drugiego rozdziału swej Reguły św. Benedykt umieszcza słowa, nad którymi trudno przejść obojętnie –...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #8 Wobec pychy

Osiem duchów zła

Chęć dominacji i wiążące się z nią podporządkowywanie, wykorzystywanie i instrumentalizowanie innych jest dzisiaj, niestety, jednym...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #7 Wobec próżnej chwały

Osiem duchów zła

Szkodliwość tego grzechu wynika również z tego, że subtelnie wniknąwszy w rdzeń naszych skądinąd dobrych czynów blokuje też wzrost pokory, jedynego antidotum na próżność. Jedyną drogą ratunku jest podążanie za Ukrzyżowanym.

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #6 Wobec acedii

Osiem duchów zła

Złożoność tego grzechu sprawia, że nie mamy polskiego słowa na jego określenie. Św. Grzegorz Wielki sprowadza go do lenistwa, co...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #5 Wobec smutku

Osiem duchów zła

Wiemy wszakże, że bez pewnej dozy smutku ludzkie życie staje się banalne, pozbawione głębi. Doświadczenie przemijania, rozstania z...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #4 Wobec gniewu

Osiem duchów zła

Jednym z tych opisywanych przez Ewagriusza LOGISMOI, które najbardziej mogą oddziaływać na nasze codzienne relacje z innymi, jest gniew. Bez wątpienia jest on mocno szkodliwy dla osoby go żywiącej…

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #3 Wobec chciwości

Osiem duchów zła

W ten sposób ryzykujemy jednak zatracenie subtelnej proporcji między materią i duchem w naszym życiu. To zagraża naszemu dążeniu do...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #2 Wobec nieczystości

Osiem duchów zła

W czasach niemal wszędzie obecnych motywów czy aluzji seksualnych mówienie o czystości wydaje się anachronizmem. Ewagriusza...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #1 Wobec obżarstwa

Osiem duchów zła

Pierwszy wymieniony przez Ewagriusza problem (LOGISMOS) atakuje nas dzisiaj bardzo intensywnie, ale i subtelnie. To obżarstwo, niestety chyba nieco lekceważone – albo i… oswojone.

Więcej
Zamknij