Tag: Bernard Sawicki OSB

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #6 Wobec acedii

Osiem duchów zła

Złożoność tego grzechu sprawia, że nie mamy polskiego słowa na jego określenie. Św. Grzegorz Wielki sprowadza go do lenistwa, co jednak nie wyczerpuje jego specyfiki. U Ewagriusza acedia jest „osłabieniem duszy”, którego przejawy uderzają swą sugestywnością, jak i idącymi konsekwencjami.

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #5 Wobec smutku

Osiem duchów zła

Wiemy wszakże, że bez pewnej dozy smutku ludzkie życie staje się banalne, pozbawione głębi. Doświadczenie przemijania, rozstania z...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #4 Wobec gniewu

Osiem duchów zła

Jednym z tych opisywanych przez Ewagriusza LOGISMOI, które najbardziej mogą oddziaływać na nasze codzienne relacje z innymi, jest...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #3 Wobec chciwości

Osiem duchów zła

W ten sposób ryzykujemy jednak zatracenie subtelnej proporcji między materią i duchem w naszym życiu. To zagraża naszemu dążeniu do Pana Boga, w pierwszym rzędzie poprzez utratę wrażliwości na potrzeby innych…

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #2 Wobec nieczystości

Osiem duchów zła

W czasach niemal wszędzie obecnych motywów czy aluzji seksualnych mówienie o czystości wydaje się anachronizmem. Ewagriusza...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #1 Wobec obżarstwa

Osiem duchów zła

Pierwszy wymieniony przez Ewagriusza problem (LOGISMOS) atakuje nas dzisiaj bardzo intensywnie, ale i subtelnie. To obżarstwo, niestety...

Więcej

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa. Wstęp

Osiem duchów zła

Grzech jest kiepską karykaturą Pana Boga. Stara się do nas przybliżyć i wziąć w posiadanie, by nam było do Pana Boga dalej. Wystarczy jednak z naszej strony nieco uwagi, inteligencji i wyobraźni – czyli najpiękniejszych owoców łaski, aby nie tylko unieszkodliwić grzech, lecz walkę z nim potraktować jako szansę spotkania z Panem Bogiem…

Więcej

Simone

Selfie z Regułą. Ludzie

Simone była zawsze tak wrażliwa na cierpienie i potrzeby najuboższych. Im więcej studiowała filozofii czy socjologii, tym bardziej...

Więcej

Karol Maria

Selfie z Regułą. Ludzie

Tajemnicza, przenikająca dogłębnie zwyczajność klasztoru napełniała go wręcz w euforią. Nie rozumiał, co się z nim dzieje. Miał...

Więcej

Edyta

Selfie z Regułą. Ludzie

„Co to za dziewczyna?” – myśleli a nawet pytali się nawzajem niektórzy mnisi: nade wszystko ci, którzy regularnie podczas modlitw lustrują wzrokiem kościół.

Więcej
Zamknij