Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Integracja (ciało i kreatywność)

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Kontemplatywno-liturgiczna wrażliwość mnichów na ekologię może stać się podstawą postrzegania świata i wchodzenia z nim w interakcję. W ten sposób, w kluczu Wcielenia nowego sensu nabrać może tak doświadczenie ciała, jak i będąca jego wyrazem kreatywność.

Więcej

Interakcje (rytmy, ścieżki, zamieszkiwanie)

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Monastyczne doświadczenie ekologii to dynamiczna interakcja człowieka z naturą. Ma ona swój rytm i swoje cykle, wyrastające...

Więcej

Zachwyt: kontemplacja i poezja (T. Merton, S. Walter)

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Nie sposób zrozumieć monastycznej wrażliwości ekologicznej bez kontemplatywnego i poetyckiego wymiaru życia monastycznego. Regulują...

Więcej

„Discretio” (styl i ekonomia)

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Ekologiczna wrażliwość monastyczna może stać się ważnym głosem w gorącej dzisiaj debacie ideologicznej na temat środowiska w epoce antropocenu. Może to być okazją do odparcia krytyk postawy Kościoła wobec ekologii poprzez wypracowanie nade wszystko konstruktywnych postaw wobec środowiska.

Więcej

Współczesne praktyki zrównoważonej ekonomii monastycznej

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Tradycja naturalnej, ekologicznej wrażliwości mnichów w dzisiejszych czasach znajduje interesujące, choć niestety mało znane,...

Więcej

Pojęcie „krajobrazu monastycznego”

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Chodzi w nim o charakterystyczny dla monastycznej tradycji rodzaj architektury harmonijnie wpisujący się w określoną konfigurację...

Więcej

Motywy ekologiczne zachodniej tradycji monastycznej

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Rozprzestrzeniający się na zachodnią Europę monastycyzm pogłębia ekologiczną wrażliwość i świadomość mnichów. W innych warunkach geograficznych (pod względem temperatury, długości dnia, flory i fauny) pojawiają się nowe spojrzenia na naturę i nowe związane z nim postawy.

Więcej

„Ekologia” Ojców Pustyni

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Od swoich początków monastycyzm chrześcijański był organicznie i na wiele sposobów związany z naturą. Na jej łonie mnich chronił...

Więcej

Cykl wykładów pt. „Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią”

Monastycyzm jako spotkanie teologii z ekologią

Z tego monastycznego dziedzictwa ekologicznego, organicznie zintegrowanego z doświadczeniem duchowym, można próbować naszkicować...

Więcej
Zamknij