Fragmenty audio

O duchu lubieżności

Fragmenty audio, Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Zgodnie z nauczaniem ojców drugą walkę prowadzimy przeciwko duchowi lubieżności. Jest to wielki bój, trwający dłużej od innych, w którym bardzo niewielu odnosi ostateczne zwycięstwo, i choć człowiek zaczyna w nim uczestniczyć od czasu osiągnięcia fizycznej dojrzałości, to nigdy nie dobiegnie on końca, jeśli wcześniej nie zostaną pokonane wszystkie pozostałe wady.

Więcej

O wadzie obżarstwa

Fragmenty audio, Ojcowie pustyni, Osiem duchów zła

Po czterech księgach, w których zostały przedstawione reguły panujące w klasztorach, mamy teraz zamiar, umocnieni przez Pana za...

Więcej

Rozmowa XXIII z abba Teonasem. O bezgrzeszności

Fragmenty audio

Wyobraźmy sobie, że do jakiegoś wielkiego domu pełnego różnych przedmiotów, narzędzi i naczyń wchodzą razem dwie osoby, jedna z...

Więcej

Rozmowa XV z abba Nesterosem. O Bożych charyzmatach

Fragmenty audio

Nigdy więc nie powinniśmy podziwiać kogoś z powodu cudu, którego dokonał, tylko zwrócić uwagę, czy w swoim życiu osiągnął doskonałość, wykorzeniając całkowicie swoje wady i postępując nienagannie.

Więcej

O ośmiu duchach zła, św. Jan Kasjan, rekolekcje ojca Leona Knabita OSB… Darmowe audiobooki

Duchowość monastyczna, Fragmenty audio

Dla wszystkich chętnych udostępniamy do użytku prywatnego 3 audiobooki oraz zestaw fragmentów publikacji....

Więcej

Posłuchaj apoftegmatów Ojców Pustyni

Fragmenty audio, Ojcowie pustyni

Termin „apoftegmaty” odnosi się do zbiorów anegdot, sentencji, jak mówili Grecy – logoi, „słów” Ojców Pustyni. Nie jest...

Więcej

Praktyka modlitwy Jezusowej

Fragmenty audio, Modlitwa Jezusowa

Przyzywać Imię Jezusa oznacza wkraczać na ścieżki zjednoczenia Syna i Ojca, to kontemplować, jak przez zasłonę, odblask misterium Ich zjednoczenia. Przyzywać Imię Jezusa to odnaleźć najdoskonalszy dostęp do Serca Ojca.

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Ewagriusz #2

Fragmenty audio

Kiedyś w Celach ojcowie zebrali się w jakiejś sprawie i zabrał głos abba Ewagriusz. Kapłan mu rzekł: „Abba, wiemy, że gdybyś...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Ewagriusz #1

Fragmenty audio

Powiedział abba Ewagriusz: „Siedź w celi i skupiaj myśli. Pamiętaj o dniu śmierci: wyobraź sobie martwe ciało, zrozum to...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Święty Efrem #3

Fragmenty audio

Kiedy indziej pewna hetera zaszła drogę Efremowi z czyjejś namowy i wdzięczyła się do niego, chcąc go doprowadzić do grzesznego obcowania, a przynajmniej pobudzić go do gniewu: bo go nikt nigdy nie widział wzburzonego.

Więcej
Zamknij