Fragmenty audio

Wolność od namiętności

Fragmenty audio

Kto podbija w niewolę swoje ciało, będzie wolny od namiętności, kto zaś namiętności pielęgnuje, boleć będzie z ich powodu.

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Daniel #2

Fragmenty audio

Opowiadał abba Daniel, że w Babilonie córka pewnego dostojnika była opętana. A jej ojciec przyjaźnił się bardzo z pewnym mnichem, i...

Więcej

Bojaźń Boża lekarstwem na złe myśli

Fragmenty audio

Pewien brat, przebywający w celi, przybył kiedyś do jednego z ojców i powiedział mu, że niepokoją go jego myśli. Starzec rzekł mu:...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Daniel #1

Fragmenty audio

Opowiadano o abba Danielu, że kiedy barbarzyńcy napadli na Sketis, ojcowie pouciekali, on zaś rzekł: „Jeżeli Bóg się o mnie nie troszczy, to po cóż miałbym żyć?” Przeszedł więc pomiędzy barbarzyńcami, a oni go nie zauważyli.

Więcej

Walka z pokusą

Fragmenty audio

Pewien brat w Sketis był doświadczany pokusami. Przeciwnik podsuwał mu wspomnienie pewnej pięknej kobiety i bardzo go dręczył....

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Besarion

Fragmenty audio

Ten sam powiedział: „Jeżeli doznajesz pokoju i nie musisz walczyć, tym bardziej się upokarzaj; bo pod wpływem nie należącej się...

Więcej

Walka z myślami

Fragmenty audio

Pewien brat rzekł do starca: „Co mam czynić? Dręczą mnie bowiem myśli nieskromne”. Starzec odrzekł: „Jeśli niewiasta chce odzwyczaić swe dziecko od karmienia go piersią, smaruje sobie pierś czymś gorzkim…

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Święty Bazyli Wielki

Fragmenty audio

Opowiadał pewien starzec, że święty Bazyli odwiedził jakiś klasztor i po wygłoszeniu stosownej nauki zapytał opata: „Czy masz tu...

Więcej

Służyć znaczy być cierpliwym…

Fragmenty audio

Powiadano o Janie Młodszym z Tebaidy, który był uczniem abba Ammoego, że dwanaście lat przeżył na służbie usługując starcowi w...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Abba Abraham

Fragmenty audio

Opowiadano o pewnym starcu, że przez pięćdziesiąt lat ani nie jadł chleba, ani nie pił wina. Ten twierdził: „Zabiłem w sobie nieczystość, chciwość i próżność”. Abba Abraham dowiedział się o tych słowach, przyszedł do niego i zapytał…

Więcej
Zamknij