Modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa to dar od Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem dużo głębszym, czymś większym, bo zmierza do poznania Boga, poprzez przebywanie w Jego obecności.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to czynność, która da nam zbawienie

Rozważania tygodniowe

Na modlitwie nie mamy się starać o piękną mowę. Mamy się starać o to, aby trwać w obecności Bożej. Do tego trzeba niewielu...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest nieśmiertelna

Rozważania tygodniowe

Chociaż ciało człowieka jest śmiertelne, to razem z jego śmiercią, człowiek nie przestaje istnieć. Modlitwa Jezusowa też jest...

Więcej

Modlitwa Jezusowa otwiera umysł na Boga

Rozważania tygodniowe

Chcemy umocnić swój umysł? Chcemy, aby on mógł się modlić, aby był czysty, aby w pełni miłował Boga. To módlmy się. Ewagriusz z Pontu powiedział bowiem, że modlitwa wzmacnia siłę umysłu.

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to przeciwstawienie zachłanności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wytrwałe i pokorne wołanie. To poprzestawanie na tym, co człowiek ma. W niej nie szuka się rzeczy nadzwyczajnych....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to troska o przemianę umysłu

Rozważania tygodniowe

W jaki sposób można podążać drogą przemiany umysłu, nie biorąc wzoru z tego świata? Jest nią np. modlitwa Jezusowa. To troska o dobro, o poznanie Boga i o przemianę umysłu. W tej praktyce Bóg staje na pierwszym miejscu.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to panowanie duszy nad ciałem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uwalnia człowieka od kierowania się w stronę zła, a zwraca się w stronę dobra. To pragnienie prymatu łaski w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to przekonanie, że dobro znajduje się w Bogu

Rozważania tygodniowe

Święta Bożego Narodzenia to okazja do tego, aby zauważyć Boga przychodzącego do człowieka, Boga dobrego, miłującego, delikatnego....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to wybór wolności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to dążenie do przezwyciężenia grzechu, nie w oparciu o swoje zdolności, ale w oparciu o łaskę Jezusa. Tylko ona może pomóc człowiekowi pokonać grzech. Praktyka modlitwy Jezusowej to ciągłe i wierne wyciąganie ręki po łaskę Chrystusa, po pragnienie wyzwolenia aż do ostatecznego zjednoczenia ze Zbawicielem.

Więcej
Zamknij