Modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa jest nieśmiertelna

Rozważania tygodniowe

Chociaż ciało człowieka jest śmiertelne, to razem z jego śmiercią, człowiek nie przestaje istnieć. Modlitwa Jezusowa też jest nieśmiertelna. To wołanie do tego, który jest nieśmiertelny, odwieczny, niepojęty, niepodlegający cierpieniu, wszechmocny.

Więcej

Modlitwa Jezusowa otwiera umysł na Boga

Rozważania tygodniowe

Chcemy umocnić swój umysł? Chcemy, aby on mógł się modlić, aby był czysty, aby w pełni miłował Boga. To módlmy się. Ewagriusz...

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to przeciwstawienie zachłanności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wytrwałe i pokorne wołanie. To poprzestawanie na tym, co człowiek ma. W niej nie szuka się rzeczy nadzwyczajnych. To proste wołanie, zawierające ufność i nadzieję. Jest całkowicie wolne. To świadomość swojego stanu i nieuchronności śmierci.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to troska o przemianę umysłu

Rozważania tygodniowe

W jaki sposób można podążać drogą przemiany umysłu, nie biorąc wzoru z tego świata? Jest nią np. modlitwa Jezusowa. To troska o...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to panowanie duszy nad ciałem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uwalnia człowieka od kierowania się w stronę zła, a zwraca się w stronę dobra. To pragnienie prymatu łaski w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to przekonanie, że dobro znajduje się w Bogu

Rozważania tygodniowe

Święta Bożego Narodzenia to okazja do tego, aby zauważyć Boga przychodzącego do człowieka, Boga dobrego, miłującego, delikatnego. To okazja, aby zobaczyć dobro w swoim życiu, aby zobaczyć dobro w świecie, w bliźnim, a przede wszystkim w Bogu.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to wybór wolności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to dążenie do przezwyciężenia grzechu, nie w oparciu o swoje zdolności, ale w oparciu o łaskę Jezusa. Tylko ona...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to wybór Chrystusa – jedynego Dobra

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości. To wybór życia. Życia z Chrystusem i w Chrystusie, jedynym Dobru....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to poznawanie Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest decyzją i łaską. To decyzja, że chcę z Bogiem się spotykać, że chcę do Niego mówić, że o Nim pamiętam, że w Nim widzę nadzieję. Modlitwa Jezusowa jest też aktem rozumu. To rozumne działanie. To nie dewocja, emocjonalność czy dawny zwyczaj…

Więcej
Zamknij