Modlitwa Jezusowa

Przygotowanie do modlitwy / część 3 /

Modlitwa Jezusowa

Święty mnich wskazuje tutaj na prostą, ale jakże często zapominaną zasadę: Jacy chcemy być na modlitwie, tacy musimy być w czasie przygotowania do niej.

Więcej

Przygotowanie do modlitwy / część 2 /

Modlitwa Jezusowa

Klasyczne wezwanie modlitwy Jezusowej Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, zawiera prośbą skierowaną do...

Więcej

Przygotowanie do modlitwy / część 1 /

Modlitwa Jezusowa

Oszukujemy samych siebie, jeśli sądzimy, że wystarczy pomodlić się w wolnych chwilach w ciągu dnia – gdy wracamy z pracy czy...

Więcej

Kasjan o rozpoznawaniu myśli

Modlitwa Jezusowa

Dlaczego Kasjan kładzie tak duży nacisk na rozpoznawanie myśli? Czemu to ma służyć? Rozpoznawanie myśli ma nam pomóc w poznaniu siebie.

Więcej

Proces badania myśli

Modlitwa Jezusowa

Tak jak łucznik stara się robić proste strzały; podobnie mądry człowiek stara się, by jego umysł pozostawał prosty. Tak jak...

Więcej

Poznać swoje myśli

Modlitwa Jezusowa

Człowiek bardzo pragnie kontaktu z Bogiem. Nawiązania z Nim rzeczywistej relacji, relacji przyjaźni, miłości. Modlitwa Jezusowa uczy...

Więcej

Zacząć od chwili obecnej

Modlitwa Jezusowa

Chodzi o nasze tu i teraz, o nasze przebudzenie, o zobaczenie tego tu i teraz, takim jakim jest, o zobaczenie siebie w prawdzie. Ten moment to oświecenie, przebudzenie. Wszyscy możemy doświadczyć przebudzenia w każdej chwili.

Więcej

Świętość / część 2 /

Modlitwa Jezusowa

Mamy zatem wyraźne wezwanie do świętości. Zachętę do tego, żeby zbliżyć się do Boga i to bez względu na to, co aktualnie...

Więcej

Świętość / część 1 /

Modlitwa Jezusowa

Praktyka modlitwy Jezusowej ma nas doprowadzić do świętości. Nie da się przeżywać relacji z Bogiem, nieustannie grzesząc, a zarazem...

Więcej

Być uważnym

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale swego dzieła O czujności pisze: Słusznie twierdzi się, że czujność stanowi drogę wiodącą do królestwa, zarówno znajdującego się w nas, jak i przyszłego. Jest ona również ascezą duchową…

Więcej
Zamknij